Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Inför betalda sommarstudier.”

Vi uppmanar Helsingborgs ledande politiker att se till att ungdomar får så goda förutsättningar som möjligt för att klara av pandemins konsekvenser. Det skriver Amir Jawad, Alma Zepada och Emilia Kulevska, Liberala ungdomsförbundet i Helsingborg.

Vi behöver prata om ”generation covid”, högstadie- och gymnasieungdomar som nu befinner sig i slutet av sina studier, skriver Amir Jawad, Alma Zepada och Emilia Kulevska.Bild: Matthias Schrader
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Även om det ser ljusare ut för stunden, går det inte att ta det för givet. Coronapandemin härjar fortfarande runt omkring i världen och inte minst i Skåne.
Pandemin har tagit ett hårt grepp om oss alla och vi utmanas både som individer och samhälle. Med redan omfattande dödstal befinner sig Sverige efter förra sommarens andningshål nu i en våg av smittspridning.
I kommuner, regioner och riksdag vidtas åtgärder för att kunna komma ut på andra sidan pandemin i någorlunda gott skick, utan att vissa grupper tvingats att leva under ovärdiga förhållanden. Det gäller inte minst äldre människor. Men pandemin har också slagit emot barn och unga – både sett till studier och arbete. Därför behöver vi prata om ”generation covid”, högstadie- och gymnasieungdomar som nu befinner sig i slutet av sina studier.
Sedan mars i fjol har barn, unga och deras familjer på en rad olika sätt påverkats av pandemin. Sjukdom, oro för att bli smittad och att smitta i kombination med begränsade sociala kontakter samt rådet att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom har förändrat deras tillvaro.
De ekonomiska konsekvenserna av minskad rörlighet och ekonomisk aktivitet till följd av smittläget och rådande rekommendationer har också inneburit att föräldrar har varslats, permitterats, förlorat sina jobb, eller tvingats jobba hemifrån. För många familjer och barn betyder det ökad stress, men också ökad risk för konflikter och kanske separationer. Det sociala skyddsnät av vänner och släktingar som ofta omger barn har dessutom inte varit lika tillgängligt till följd av den påbjudna sociala distanseringen. Samtidigt har barns förskole- och skolmiljö påverkats av sjukfrånvaro bland såväl lärare som andra barn.
Gymnasie- och högskolorna övergick under förra våren till distansundervisning. Därtill ställdes nationella prov och högskoleprov in. I höstas varvades undervisning på plats med distansundervisning och de nationella proven ställs in även denna vår. Att vara en gymnasieelev i dessa tider är allt annat än en fröjd.
Det krävs ett kraftfullt och skyndsamt agerande för att stötta ungdomarna. Därför uppmanar LUF Helsingborg stadens ledande politiker att se till att ungdomarna får så goda förutsättningar som möjligt för att klara av pandemins konsekvenser. Liberala ungdomsförbundet i Helsingborg föreslår därför att staden:
1. Erbjuder gymnasieeleverna lön för att studera under sommaren.
2. Undersöker vilka kunskapsluckor som uppstått som en följd av distansundervisningen.
3. Gör en kraftfull satsning som stärker elevhälsan.
4. Erbjuder betald yrkespraktik till nyutexaminerade gymnasieelever för en snabbare etablering på arbetsmarknaden.
Det är för tidigt att dra slutsatser kring coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men uppenbart är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät.
Helsingborgs politiker har hittills hanterat pandemins effekter på ett bra sätt. Föreningsliv och företagare har till exempel fått hyresreduktion och andra stöd. Nu behöver ungdomarna få så bra förutsättningar som möjligt för att klara av pandemins konsekvenser, ur både ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. Inför betalda sommarstudier.
Amir Jawad, ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Helsingborg.
Alma Zepada, vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Helsingborg.
Emilia Kulevska, ledamot i Liberala ungdomsförbundet i Helsingborg.
Gå till toppen