Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Nu minskas korttidsplatserna i Bjuv med hälften

Antalet platser i korttidsvården i Bjuv halveras. I samband med minskningen flyttar enheten från Almliden till Varagården. Låg beläggning och lokaler i dåligt skick är motiveringen till förändringen. Men oppositionen vill utreda mer.

Antalet korttidsplatser i kommunen minskas från sexton till åtta. I samband med minskningen flyttar korttidsvården också från Almliden till Varagården.
Bakgrunden till att vård- och omsorgsförvaltningen velat skära ner på korttidsverksamheten är en minskande beläggning med flera tomma platser. Förändringen innebär också totalt färre platser på särskilt boende.
Enligt vård- och omsorgsförvaltningen har Bjuvs kommun länge haft fler platser i särskilt boende i förhållande till befolkningen än jämförbara kommuner. I dagsläget har kommunen ingen kö till boendena och till och med tomma lägenheter. Färre har sökt till boende under förra året och början av 2021, men förvaltningschefen Jessica Alfredson tror inte det är relaterat till coronapandemin.
– Vi har tittat på det och ser att ansökningar har minskat under lång tid. Vi har också tittat på det ute i hemtjänsten, om det är fler som undvikt att söka plats på grund av detta, men inte funnit att det är så. Man vill bo hemma, söker särskilt boende allt senare och då blir det en annan omsättning på lägenheterna, säger Jessica Alfredson.
På Varagården minskas antalet platser i särskilt boende med åtta när en avdelning omvandlas till korttidsenhet och växelvård. Det innebär att berörda hyresgäster erbjudits att byta lägenhet.
– Men de har också haft alternativet att bo kvar, säger Jessica Alfredson.
Vårdokalerna på Almliden är i behov av renovering, något som också vägts in i bedömningen. Brandskyddets regler har också ställt nya krav.
– De lokalerna kommer vi att lämna och vad som ska hända med dem är inte klart. De går att använda till andra verksamheter, säger Jessica Alfredson.
Omflyttningen ska enligt planeringen ske till månadsskiftet maj-juni.
Sverigedemokraterna och Moderaterna i den politiska majoriteten har ställt sig bakom förändringen. När frågan togs upp i vård- och omsorgsnämnden yrkade Ulrika Thulin (S) på avslag. Hon ville utreda behovet av platser på tre års sikt samt vad det kostar att återskapa platser som tagits bort.
Texten har korrigerats om omflyttning på Varagården.
Gå till toppen