Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”SD försvarar till fullo föräldrars rätt att engagera sig i sina barns skolgång.”

Sverigedemokraterna efterlyser sans och balans i den viktiga principdiskussionen kring skolundervisningens objektivitet. Det skriver fyra företrädare för Sverigedemokraterna i riksdagens utbildningsutskott.

Vi står upp för att undervisning ska vara objektiv, faktagrundad och inte utvecklas till att bli en propagandamaskin grundad på lärares egna politiska uppfattningar, skriver artikelförfattarna.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
De senaste veckorna har ett i det närmaste obegripligt mediedrev uppstått sedan en förälder – som dessutom av en händelse råkar vara politiker för Sverigedemokraterna - reagerat på att historieundervisningen på hans dotters skola, enligt hans tycke, inte varit objektiv.
Föräldern hade lyssnat på sin dotters lektion och reagerat över undervisningens innehåll, där bland annat stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari avhandlats, och sedan mejlat läraren. Föräldern förklarade att han var beklämd av lärarens omaskerade vänsterslagsida bland annat för att läraren hade beskrivit stormningen av Kapitolium som ett försök till statskupp.
Det har fått hela det vänsterliberala etablissemanget att återigen vakna till liv. Såväl journalister som lärare, rektorer, regeringsföreträdare och nu sist i raden den liberale riksdagsledamoten Roger Haddad, ropar att nu kommer vargen (Aktuella frågor 27/4). Alla belägger de Sverigedemokraterna med diverse ogrundade påståenden.
Roger Haddad går till och med så långt att han i samma andetag som han tar upp synpunkter på undervisningen talar om hot och våld mot lärare.
Det besynnerliga i alla kommentarer och tafatta analyser är att samtliga undviker den viktigaste frågan av alla: den grundläggande principen om att undervisning ska vara objektiv och faktabaserad och inte ett uttryck för lärares personliga politiska åsikter.
Frågan om objektiviteten i skolan är långt ifrån ny. Under den socialdemokratiska partikongressen 1987 uttalade den dåvarande partiledaren och statsministern Ingvar Carlsson de bevingade orden att ”skolan ska vara den spjutspets som formar den socialistiska människan”.
Förr fördes det också fram stark kritik mot att det kunde uppfattas som att skolan förmedlade förutbestämda åsikter snarare än objektiv kunskap. Kritiken var berättigad. På den tiden var det vänstern som ansatte moderater.Nu drygt 30 år senare har det vänsterliberala etablissemanget hittat en ny hackkyckling, Sverigedemokraterna. Men argumenten är desamma: det gäller att svartmåla och avskräcka.
Låt oss därför vara mycket tydliga och bestämda med hur Sverigedemokraterna principiellt resonerar. Vi står upp för att undervisning ska vara objektiv, faktagrundad och inte utvecklas till att bli en propagandamaskin grundad på lärares egna politiska uppfattningar.
Vi är övertygade om att den överväldigande majoriteten av lärarkåren lyckas hålla den balansen, men där det brister måste det finnas möjlighet att belysa det. Skulle Sverige gå en annan väg är landets skolor på väg mot kunskapens avgrund. Skolan ska uppmuntra kritiskt tänkande – inte eftersträva politisk korrekthet och likriktning.
Vi anser också att det är rektorns ansvar att garantera att undervisningen är objektiv, att ta föräldrars synpunkter på allvar och inte reflexmässigt hålla sina lärare om ryggen och avfärda kritik utan att först grundligt utreda vad som har hänt. I en sådan utredning ska givetvis den allmänna rättsstatsprincipen audiatur et altera pars, alltså att även andra sidan må höras, gälla.
Sverigedemokraterna försvarar till fullo föräldrars rätt – även de som väljer att ha politiska förtroendeuppdrag – att engagera sig i sina barns skolgång. Det betyder inte att det finns en rätt att utöva otillbörlig påverkan på undervisningen.
Lärarens auktoritet i klassrummet är en viktig förutsättning för kunskapsinhämtande. Men det innebär att föräldrar har rätt att reagera i det fall de upplever att undervisningen är partisk och politiskt vinklad. Det gäller oavsett vilken politisk ideologi som påverkar lärarens objektivitet.
Varför ska just skolan beläggas med en tystnadskultur när andra välfärdssektorer uppmuntrar människor att signalera när någonting inte sköts som det ska?
Sverigedemokraterna efterlyser sans och balans i den viktiga principdiskussionen kring skolundervisningens objektivitet, men inser att lockelsen från vänsterliberala krafter att även i denna fråga kunna klanka ner på, och ogrundat beskylla oss Sverigedemokrater för det ena och det andra väger tyngre än att försvara den. Om det sedan beror på politiskt maktspel eller frustration över opinionssiffror låter vi vara osagt.
Till syvende och sist är det eleverna som är de stora förlorarna när undervisningens objektivitet undermineras.
Patrick Reslow (SD), riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Robert Stenkvist (SD), riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Michael Rubbestad (SD), riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Jörgen Grubb (SD), riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Gå till toppen