Annons

Annons

Annons

opinionMäns våld mot kvinnor

Aktuella frågor
”Skydda kvinnor och flickor från mäns och pojkars våld.”

Regeringen kan inte blunda längre för det våld som drabbar flickor och hedersoffer, skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och partisekreteraren Juno Blom.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helt avgörande att vi börjar med att stoppa pojkars våld mot flickor, skriver Nyamko Sabuni och Juno Blom.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

Fem kvinnor har på kort tid mördats av män i sin närhet. Detta ska inte behöva hända för att regeringen ska agera. De senkomna förslagen räcker inte på långa vägar. Framför allt för att regeringen fortsätter att blunda för våldet som drabbar flickor och hedersoffer.

Att stoppa våldet mot kvinnor och flickor måste bli hela Sveriges främsta prioritet. Därför har Liberalerna begärt en särskild debatt i riksdagen som äger rum under torsdagen för att samla övriga riksdagspartier i kampen mot våldet.

Sedan år 2000 har över 300 kvinnor mördats av närstående. Ofta är det kulmen på en längre tid av hot och trakasserier – men morden har ofta också föregåtts av myndighetskontakter. Det är en nationell skandal att inte våldet stoppas innan det går så långt.

Annons

Liberalerna har länge krävt skärpta straff. Faktum är att regeringens ”nya” förslag kommer ur den hedersbrottsutredning som Liberalerna drev på för att tillsätta. Men vi kräver också en kraftsamling och ett helhetsgrepp mot det våld som drabbar flickor och unga kvinnor. Nu måste alla partier visa att hedersförtryck är en fråga för hela samhället.

Annons

För som Brå har visat uppger nästan en fjärdedel av alla unga tjejer mellan 16 och 24 år att de någon gång utsatts för brott i sin relation. Unga tjejer som blir utsatta för våld av killar i sina partnerrelationer är en bortglömd grupp.

Enligt den nationella stödlinjen för att motverka våld i ungas relationer, är majoriteten som söker kontakt, i de fall där åldern framkommer, under 18 år. Det handlar alltså om barn.

Om vi vill se ett stopp på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck – så är det helt avgörande att vi börjar med att stoppa pojkars våld mot flickor. Därför vill vi i Liberalerna:

1. Införa fler förebyggande insatser för att hindra våld i ungas relationer. Och att socialtjänsten ska arbeta mer offensivt med insatser också mot unga förövare. Våldet i ungas relationer får aldrig tappas bort.

2. Säkra tillgången till jourlägenheter och skyddade boenden genom att ge kvinno- och tjejjourerna stabila och långsiktiga villkor. Den som hotas ska kunna leva ett normalt liv och vi sätter offrets rörelsefrihet framför förövarens. Därför ska kontaktförbudet utökas rejält, och i allvarliga fall gälla en hel kommun.

3. Skärpa straffen och att elektronisk fotboja ska användas tidigare och oftare vid kontaktförbud. Att lagen ska se allvarligare på våldet som utförs av ett kollektiv, som i hedersstrukturer. På samma sätt ska fridslagarna skärpas så att det vägs in ifall en gärningsman trakasserar en kvinna genom att också förfölja hennes barn.

Annons

Annons

4. Inrätta en haverikommission för att granska alla enskilda fall av dödligt våld och andra grova våldsbrott. Det behövs ett helhetsgrepp från regeringen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och våld i samkönade relationer. Idag använder bland annat socialtjänsten och polisen olika riskbedömningsmetoder i samma typ av fall. Så får det inte vara.

5. Se fler och större riktade satsningar till skolan, ungdomsmottagningar, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Ge rättsväsendet mer resurser för att kunna stödja och skydda barn och unga. Samtidigt ska den som dömts för grova brott och vägrar delta i behandlingsprogram inte vara aktuell för villkorlig frigivning.

Att leva ett liv fritt från alla former av våld är en mänsklig fri- och rättighet som alla har rätt till. Detta gäller i hemmet, skolan och samhället i stort, det gäller överallt och alltid.

Nyamko Sabuni

partiordförande för Liberalerna

Juno Blom

partisekreterare (L) och talesperson i barnrättsfrågor

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan