Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Att hjälpa också de andra två tredjedelarna på jorden.”

Den fasansfulla vågen av covidsmitta i Indien är sannolikt en förhandstitt på vad som väntar över stora delar av utvecklingsländerna, skriver den amerikanske nationalekonomen Kenneth Rogoff. Han menar att den rika världen bör stå för vaccinkostnaderna även för fattigare länder.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Till att börja med bör den rika världen lyfta kostnaderna för vaccinationer från utvecklingsekonomiernas bord, skriver ekonomiprofessorn Kenneth Rogoff.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Vad som är anmärkningsvärt med ökningen av nationalistiska känslor över den utvecklade världen de senaste åren är att det sker i en tid när många av dagens mest överhängande problem – inklusive klimatförändringar och covid-19-pandemin – är fundamentalt globala problem som kräver globala lösningar. Och den vrede som kokar upp bland medborgare i vaccinfattiga länder – i grund och botten de två tredjedelar av mänskligheten som lever utanför de utvecklade ekonomierna och Kina – kan snart komma att hemsöka den rika världen.

Den amerikanske presidenten Joe Bidens ambitiösa planer på att ta itu med ojämlikheten i USA är att välkomna, om bara administrationen lyckas täcka de långsiktiga kostnaderna via högre skatter eller stark tillväxt, onekligen två stora om.

Annons

De 16 procent av världens befolkning som lever i utvecklade ekonomier har haft en tuff pandemi, men blickar nu framåt emot en återhämtning. Kina, som utgör ytterligare 18 procent av jordens befolkning var den första större ekonomin som studsade tillbaka, huvudsakligen tack vare sin bättre beredskap för en epidemi och större statliga kapacitet att begränsa coronaviruset.

Annons

Men hur är det med alla andra? Som Internationella valutafonden framhåller i sin World Economic Outlook för april finns det en farlig global motsättning. Den fasansfulla vågen av covidsmitta i Indien är sannolikt en förhandstitt på vad som väntar över stora delar av utvecklingsländerna, där fattigdomen har exploderat. Merparten av länderna lär inte komma tillbaka till sina förpandemiska nivåer förrän tidigast i slutet av 2022.

Till nu har det tjugoförsta århundradet handlat om att komma ifatt för de delar av världen som är under utveckling, betydligt mer så än vad som föreföll troligt under 1980- och 1990-talet. Men covid-krisen har slagit mot fattigare länder just som den rika världen vaknar upp till det faktum att både resultatet av pandemin och den annalkande klimatkatastrofen i hög grad beror på utvecklingsländernas ansträngningar. För att inte nämna det samarbete som förmodligen kommer att krävas för att hålla tillbaka terrorgrupper och skurkstaters aktörer i en värld som sjuder av de globala orättvisor som pandemin har blottat.

För att förvärra situationen, en stor del av utvecklingsländerna, inklusive tillväxtmarknaderna, gjorde sitt intåg i pandemin med kraftigt höjda utlandsskulder.

Hur, under dessa förutsättningar, ska fattigare länder kunna betala för covidvacciner och understöd, och ännu mindre för övergången till en grön ekonomi? Världsbanken och IMF är under enormt tryck att finna lösningar, och har gjort ett gott jobb åtminstone med att förklara problemet. Men dessa organisationer saknar de finansiella strukturer som krävs för att handskas med utmaningar i denna skala. I det korta perspektivet kan en ny tilldelning av särskilda dragningsrätter, Världsbankens reservtillgångar, hjälpa, men detta instrument är alltför grovt och illa designat för att användas på en rutinbasis.

Annons

Annons

Bretton Woods-institutionerna som etablerades vid slutet av andra världskriget var utformade att huvudsakligen tjäna som långivare. Men precis som rika länder givit sina egna medborgare direkta utbetalningar under pandemin har samma behov funnits i utvecklingsekonomier.

Så vad ska göras? Till att börja med bör den rika världen lyfta kostnaderna för vaccinationer från utvecklingsekonomiernas bord, delvis genom att fullt ut bekosta Covax, den multilaterala satsningen på att tillhandahålla vacciner i låginkomstländer genom Världshälsoorganisationen, WHO. Kostnaden, i miljardtals US-dollar, är futtig jämfört med de tusentals miljarder som rikare länder lägger på att lindra pandemins påverkan på de egna ekonomierna.

Utvecklade ekonomier bör inte betala bara för vaccinerna utan också erbjuda omfattande stöd och tekniskt bistånd när de levereras. Av många orsaker, inte minst att det kommer fler pandemier, det här är en effektivare lösning än att komma över patent och andra immateriella rättigheter från vaccinutvecklarna.

Samtidigt, utvecklade ekonomier som är beredda att lägga tusentals miljarder dollar på att utveckla grön energi på hemmaplan borde kunna hitta några hundra miljarder per år att lägga på samma övergång på tillväxtmarknader. Denna hjälp skulle kunna finansieras genom koldioxidskatter, som idealiskt nog skulle kunna förmedlas via en världsomspännande Kolbanken, en ny global institution med fokus på att hjälpa utvecklingsländer att bli kolfria.

Det är också viktigt att utvecklade ekonomier förblir öppna för global handel, den huvudsakliga faktorn bakom mindre ojämlikhet mellan länder. Regeringar bör tackla ojämlikhet hemmavid genom att öka transfereringar och det sociala skyddsnätet, inte genom att upprätta handelshinder till nackdel för miljarder människor i Afrika och Asien. Och dessa folk skulle också vara betjänta av en betydande utökning av Världsbankens biståndsverksamhet inom IDA, Internationella Utvecklingsfonden.

Annons

Att ta itu med den inhemska ojämlikheten må politiskt vara det rätta för dagen. Men att tackla stora, vidsträckta olikheter mellan olika länder är den verkliga nyckeln för att behålla geopolitisk stabilitet i det tjugoförsta århundradet.

Kenneth Rogoff

Kenneth Rogoff tidigare chefekonom i Valutafonden, är professor i ekonomi och offentlig förvaltning vid Harvarduniversitetet i USA.

Copyright: Project Syndicate

Översättning: Henrik Bredberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan