Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Generation corona får inte bli bortglömd.”

Det är hög tid att politiker och hela samhället prioriterar de unga i pandemin, skriver Matilda Ekeblad, ordförande för Muf.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Snart tar många unga studenten. Deras framtid är lika oviss som halva deras gymnasietid har varit, skriver Matilda Ekeblad. Foto: Jessica Gow

Annons

Snart är det dags: ”Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår! Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår.” Lyckliga studenter i vita mössor ska alltså snart, i enlighet med studentsången, rusa mot en ljusnande framtid. Men mer korrekt i år är att snart är det dags för många ungdomar att ta studenten, men vilken framtid – och hur ljus den kommer att vara – är högst oklart.

Studenternas framtid är lika oviss som halva deras gymnasietid har varit. Det är hög tid att Sverige prioriterar landets elever innan en ungdomsgeneration är förlorad. De som varit unga under coronapandemin har behövt ge upp mycket, men utbildning ska inte vara en av de sakerna.

Annons

Enligt en studie från Lärarnas riksförbund anser tre av fyra lärare att elevernas kunskapsutveckling har påverkats negativt till följd av pandemin. Främst för att cirka 30 procent av det centrala i ämnesplanerna inte har hunnits med. Men också för att kvaliteten på den digitala undervisningen inte har kunnat hålla samma nivå som den fysiska i klassrummen.

Annons

Även elevernas psykiska hälsa har försämrats till följd av pandemin. Både barn- och ungdomspsykiatrins Första linjen-mottagning i Lund och Skånes BUP-mottagningar anser att distansundervisningen är ett växande bekymmer, främst för elever som redan före pandemin var nedstämda eller hade ångestproblematik. Mycket bottnar i den isolering ungdomarna har tvingats till och tappade rutiner. Men problemen med distansundervisningen stannar inte där.

Elever i hela landet har vittnat om stress för betyg och stor oro för att inte ha fått den kunskap som de har blivit utlovade.

Konsekvensen av utebliven undervisning och försämrad kvalitet är att unga går miste om den kunskap som behövs för att ta examen, men också för att klara sig vidare i livet.

Ska Sverige lyckas komma tillrätta med den uppbyggda utbildningsskulden krävs en plan som innehåller tydliga lösningar. Eleverna förtjänar att kompenseras. Det är deras framtid som står på spel och det är politikers ansvar att se till att de får tillgång till samma utbildning som generationerna före dem. Generation corona får inte bli bortglömd.

Moderata ungdomsförbundet vill därför:

• Öppna skolorna för sistaårselever de veckor som är kvar på terminen. Det är dags, treorna förtjänar att få vara i skolan de sista veckorna.
 Det kommer inte göra mycket för deras möjlighet att tillägna sig ny kunskap, men det kan bryta isolering och minska ensamhet.

Annons

• Vidta åtgärder redan nu för att utbildningen ska vara som vanligt i höst
. En termin till med distansundervisning är oacceptabelt. Regeringen måste därför tillsammans med kommunerna ta fram riktlinjer för hur eleverna ska kunna gå i skolan smittsäkert även om pandemin tar fart igen.

Annons

• Se till att den "skolmiljard" som regeringen beslutat att betala ut till kommunerna under pandemin går till gymnasieeleverna
. En kartläggning från Sveriges elevkårer visar att skolmiljarden, som skulle säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till inte använts på rätt sätt.
 Ungefär hälften av landets kommuner har inte satsat något på de gymnasieelever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av pandemin eller tagit beslut om hur pengarna ska användas. Om elevernas kunskapstapp ska tas igen kommer det att kosta. Lovskola, sänkta avgifter för omprövning av betyg och fler lärare i tjänst är inte gratis.

• Inför möjlighet att överklaga betyg
. Elever vittnar om att de inte har fått de betyg de förtjänar. Genom att på ett rättssäkert sätt kunna överklaga sina betyg skulle fler kunna känna sig trygga med att de i slutänden får det betyg som de uppnått.

• Erbjud ett extra år i gymnasiet. 
Lovskola och helgundervisning i all ära, men det hjälper inte alla. De elever som känner att de inte klarar av att ta examen till följd av bristande kunskap bör ha möjligheten att förlänga sin gymnasietid med ett extra år. Det är något som inte heller ska påverka elevernas möjlighet till studielån.

Det är hög tid att politiker och hela samhället prioriterar de unga i pandemin, innan det är för sent. Generation corona förtjänar en lika ljusnande framtid som generationer före dem har fått.

SKRIBENTEN

Matilda Ekeblad är ordförande för Moderata ungdomsförbundet, Muf.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan