Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Faktum är att Region Skåne redan har låtit en del av sitt överskott tillfalla kulturlivet som ett krisstöd.”

Vi kommer att göra allt vi kan för att påverka regeringen så att den förstår allvaret i den situation kulturbranschen befinner sig i. Det skriver Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne, och Magnus Lunderquist (KD), ordförande i regionens kulturnämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många inom kulturbranschen arbetar på frilansbasis och har drabbats när uppdrag försvunnit med kort varsel, skriver artikelförfattarna. Foto: Patrick Gantz

Annons

Tolv företrädare för det idéburna kulturlivet i Skåne vädjar: ”Låt en del av Region Skånes överskott tillfalla kulturlivet som ett krisstöd” (Aktuella frågor 24/5).

Faktum är att Region Skåne redan gjort just detta: På årets sista regionstyrelsemöte 2020, den 10 december, beslutades efter förslag från alliansen i Region Skåne att fördela 9,5 miljoner i krisstöd till kulturen i Skåne. Region Skånes kulturnämnd fick i uppdrag att fördela pengarna med särskilt fokus på mindre aktörer och egenföretagare i kulturbranschen.

I slutet av april fördelades de 9,5 miljonerna till 199 skånska kulturaktörer som drabbats hårt av den pågående pandemin.

Annons

Annons

Många som är verksamma i kulturbranschen är egenföretagare med F-skattsedel. De arbetar på frilansbasis och har drabbats när uppdrag försvunnit med kort varsel.

Det handlar om musiker, artister, konstnärer och författare, men också om de yrkesgrupper som utgör en viktig del av kulturens infrastruktur, som ljud- och ljustekniker, producenter, maskörer, moderatorer och projektledare. De är nödvändiga för att det ska gå att anordnas konserter, festivaler, julmarknader och mässor i Skåne också efter pandemin.

Pandemins konsekvenser för kultursektorn är svåra att överblicka. Enligt en studie från SCB har kultursektorn i Sverige backat med 8 miljarder kronor. Antalet sysselsatta har minskat med 10 procent.

De 9,5 miljoner kronor som Region Skåne delat ut som krisstöd är inte det enda stöd som fördelats till det skånska kulturlivet.

I slutet av oktober 2020 delade Region Skåne ut 22,1 miljoner kronor i krisstöd till skånska kulturinstitutioner: museerna i Malmö, Kristianstad och Helsingborg fick pengar liksom Kulturen i Lund och Malmö konstmuseum. Också Musik i Skåne, Malmö opera och musikteater, Malmö Live/Malmö symfoniorkester, Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfoniorkester, Skånes dansteater och Skånes hemslöjdsförbund erhöll ekonomiskt stöd.

Alliansen i Region Skåne är glad över att ha haft möjlighet att skjuta till extra pengar i krisstöd till kulturen. Ett av Region Skånes uppdrag är att verka för att Skåne är en plats som många människor vill bo på och besöka.

Annons

Vi vill att livskvaliteten ska vara hög i Skåne, vi vill ha ett levande Skåne där människor möts, idéer föds och nya tankar tänks. I det är ett blomstrande kulturliv med olika kulturuttryck, från klassisk balett till julmarknader, oundgängligt.

Annons

Pandemin och dess konsekvenser har sargat kulturen i Skåne och gjort livet mycket svårt för många kulturutövare i regionen.

Pandemin har också visat hur betydelsefull kultur är och kan vara för människor. Den senaste tiden har många medier rapporterat om en ökad psykisk ohälsa. Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa och efterfrågan på psykologiskt stöd ökar. Kombinationen av oro för framtiden och social isolering kan vara ödesdiger.

Människor behöver ha kontakt med andra människor för att må bra. Många längtar intensivt efter att få njuta av en konsert tillsammans med andra, skratta åt en fars eller glädjas åt en show tillsammans med andra, lyssna till en författaruppläsning tillsammans med andra människor.


I svåra tider behöver människan också hopp. Under hela pandemin har företrädare för alliansen i Skåne haft kontakt med skånska kulturutövare. Ett återkommande önskemål är att regeringen upprättar en plan för hur kulturlivet i Sverige ska kunna öppnas upp igen, på ett säkert och tryggt sätt.

Vi kommer att göra allt vi kan för att påverka regeringen så att den förstår allvaret i den situation kulturbranschen befinner sig i. I förra veckan presenterade regeringen en trevande plan – det är en bra början, men inte tillräckligt. 2020 blev ett svårt år – men också ett år då kulturutövare och kulturinstitutioner fann nya vägar att möta sin publik.

Annons

Låt oss alla behålla de goda insikterna och idéerna och samtidigt sikta på att kunna öppna upp kulturlivet i Skåne 2021.

SKRIBENTERNA

Carl Johan Sonesson (M) är regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Magnus Lunderquist (KD) är kulturnämndens ordförande i Region Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan