Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Tillsätt en haverikommission efter varje fall av dödligt våld mot kvinnor.”

Med förebyggande insatser i tidig ålder går det att minska risken för att pojkar och män väljer att slå sina partners. Det skriver Ebba Hermansson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

SD att en gärningsmans möjlighet att fortsätta utsätta en kvinna ska fråntas honom, skriver Ebba Hermansson. Foto: Fredrik Sandberg

Annons

Sverige har denna vår återigen skakats av brutala mord på kvinnor. Inom loppet av tre veckor berövades fem kvinnor livet av män i deras närhet. Kvinnor som i vissa av fallen var någons mamma, som alla var någons dotter, vän och familjemedlem. Detta besinningslösa våld måste få ett slut.

Gränsen för vad samhället kan acceptera är sedan länge nådd. Varje år dödas omkring femton kvinnor av män de har eller har haft en relation med, enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet. I snitt femton gånger om året misslyckas samhället med att förhindra mord på kvinnor. Endast omkring 4 procent av våldet i parrelationer anmäls. Statistik från Åklagarmyndigheten visar att tre av fyra som ansöker om kontaktförbud nekas.

Annons

Sverige måste få bakläxa när det kommer till arbete för kvinnofrid. Den första åtgärden bör vara att införa en nollvision för dödligt våld mot kvinnor.

Annons

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste börja med killars våld mot tjejer. Siffror från Brå visar att det inte bara är vuxna kvinnor som drabbas av våld i nära relationer, utan i minst lika stor utsträckning unga kvinnor och tjejer. Enligt Brås kortanalys från 2018 uppger 23 procent, nästan var fjärde ung kvinna, i åldrarna 16–24 år att hon utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Det är således av yttersta vikt att de insatser som görs för att förhindra våldet påbörjas tidigt.

Enligt en Novusundersökning gjord på uppdrag av UR, Utbildningsradion, tycker en majoritet av de unga, 67 procent, att de borde få kunskap i skolan om vad som är en sund eller osund relation. Det är dags att vuxenvärlden lyssnar på de unga.

Med förebyggande insatser i tidig ålder går det att minska risken för att pojkar och män väljer att slå sina partners. Avsikten ska inte vara att skuldbelägga och misstänkliggöra pojkar och män som grupp, utan snarare att skydda tjejer och kvinnor som grupp. Endast så går det att stoppa den särskilda utsatthet och otrygghet som alltför många tjejer och kvinnor lever med. I de fall våld ändå begås måste det mötas av samhällets gemensamma krafter.

Sverigedemokraterna vill att en haverikommission tillsätts efter varje fall av dödligt våld mot kvinnor. På så sätt går det att undersöka vilka mekanismer och eventuella brister i myndighetsutövningen som möjliggjort att ett mord kunnat ske.

Annons

Annons

Brottsofferperspektivet behöver stärkas för dem som vågar ta steget att anmäla en partner. Det är oacceptabelt att kvinnor känner sig nödgade att leva gömda för att undkomma sina förövare.

Sverigedemokraterna anser att en gärningsmans möjlighet att fortsätta utsätta en kvinna för våld ska fråntas honom. Det ska dels ske genom att utfärdandet av kontaktförbud förenklas och i betydligt fler fall än idag kompletteras med elektronisk övervakning, dels genom så kallade förvaringsdomar, något som skulle innebära att en gärningsman som bedöms ha en stor risk att återfalla i brottslighet kan sitta inlåst på obestämd tid.

Slutligen bör straffen för sexualbrott, olaga förföljelse samt grov kvinnofridskränkning skärpas.

Vilka signaler samhället skickar ut till brottsutsatta kvinnor är av avgörande betydelse både för att visa att samhället står på kvinnans sida och att det som har drabbat henne spelar roll, men också för att minska risken att en gärningsman utsätter ett nytt offer för våld. En person som är frihetsberövad kan inte fortsätta sin brottsliga gärning.

För att Sverige ska fortsätta att vara ett av världens minst ojämställda länder måste våldet bekämpas med all kraft.

Varje år dödas 15 kvinnor av män i en närstående relation i Sverige. Bara när den siffran har blivit noll går det att vara nöjd.

SKRIBENTEN

Ebba Hermansson (SD) är riksdagsledamot och sitter i justitieutskottet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan