Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Något vaccinkaos hade aldrig behövt uppstå i Skåne.”

Vi har respekt för att det finns svårigheter att planera när prognoserna för kommande vaccinleveranser hela tiden förändras, men just därför behövs en robust organisation. Det skriver Anna-Lena Hogerud, Jan Björklund och Mikael Skoog, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ingen ska behöva avstå från att vaccinera sig på grund av bristande tillgänglighet eller ge upp efter att ha jagat tider i timmar, skriver artikelförfattarna. Foto Mikael Fritzon

Annons

Alliansstyret i Skåne förlitar sig nästan helt på privata aktörer när det gäller att vaccinera mot covid för alla i åldrarna 18–59 år. Att de privata aktörerna har olika bokningssystem har lett till kaos. Kritiken har varit stark eftersom man måste gå in på många olika sajter, och inte får någon överblick över var det kan finnas lediga tider.

När privata aktörer anlitas i så stor utsträckning som i Skåne finns det dessutom många vita fläckar, områden där det är svårt att hitta en mottagning där man kan vaccinera sig.

Från början planerade alliansen att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser. Men med kort varsel drog sig en av de stora aktörerna ur. Det skedde på samma gång som alliansstyret i hög utsträckning lämnade till de kvarvarande aktörerna att avgöra var vaccinationsplatserna skulle ligga. Det enda geografiska kravet blev att det skulle finnas en i varje kommun. Av de planerade 160 platserna blev det 57.

Annons

Annons

Vi varnade för riskerna med att så gott som uteslutande förlita sig på privata aktörer. Istället föreslog vi att Region Skåne också ska se över om det går att använda det väl utbyggda nät av vårdcentraler som finns i Skåne för att få en bättre geografisk spridning. Det bör även finnas ett sammanhållet tidbokningssystem. Risken är annars stor att Skåne, i än större utsträckning än idag, halkar efter andra regioner när det gäller andelen vaccinerade invånare.

Helsingborgs kommun är ett exempel på där det för många nu är långt till närmsta vaccinationscentral, samtidigt som det finns vårdcentraler i till exempel Rydebäck, Påarp, Ödåkra, Drottninghög och Planteringen som hade kunnat användas för att avlasta och snabba på vaccinationsprocessen.

I ett tidigt skede av planeringen varnade vi upprepade gånger för bristerna i alliansstyrets upplägg för vaccineringen, men vi fick inget gehör. Alliansen planerade inte ens för en gemensam bokningsfunktion, en sajt eller app dit alla som ville bli vaccinerade kunde vända sig.

Nu är företrädarna för alliansen ångerfulla och vill försöka åtgärda de värsta bristerna. Vårdcentralerna kommer att användas mer än vad som först var planerat, framför allt för att täcka upp i socialt utsatta områden där vaccinationsgraden är lägre.

Men något vaccinkaos hade aldrig behövt uppstå i Skåne. Alliansen kunde  redan  från början ha tagit ett övergripande ansvar för bokningarna och planerat att använda sig av vårdcentralerna. Alla hade till exempel också kunnat boka via 1177, istället för att skickas runt till olika vaccinatörers hemsidor.  

Annons

Annons

Vaccinationerna är en kamp mot klockan, ju fortare det går desto fler kan Region Skåne skydda mot allvarlig covidsjukdom.

Vi är oroliga för att minskningen av antalet vaccinationsplatser och den röriga tidbokningen gör att vaccinationsprocessen drar ut på tiden.

Ingen ska behöva avstå från att vaccinera sig på grund av bristande tillgänglighet eller ge upp efter att ha jagat tider i timmar.

Vi har respekt för att det finns svårigheter att planera när prognoserna för kommande vaccinleveranser hela tiden förändras, men just därför behövs en robust organisation som inte nästan uteslutande är beroende av privata aktörer.

SKRIBENTERNA

Anna-Lena Hogerud (S) är regionråd i Skåne.

Jan Björklund (S) är kommunalråd i Helsingborg.

Mikael Skoog (S) är andre vice ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan