Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
“Gruvbrytningen hotar Sveriges framtid - från Skåne till Sápmi.”

Över hela Sverige vill gruvindustrin offra värdefulla naturområden och kulturarv för chansen att utvinna mineraler. Det skriver Leo Rudberg och Lovisa Roos, båda ordförande för Fältbiologerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Protester mot borrning efter vanadin i Hörby och Tomelilla. Om en gruva öppnas riskeras både folkhälsan och den biologiska mångfalden, skriver Leo Rudberg och Lovisa Roos, Fältbiologerna. Foto: Moa Dahlin

Annons

Skånes natur är hotad. Det börsnoterade gruvbolaget Province Resources har tillstånd att prospektera efter vanadin på Österlen. Bolaget drog sig nyligen ur projektet och försöker nu sälja vidare tillståndet. Enligt Arne Müller, som bevakar utvecklingen inom den svenska gruvindustrin ur ett miljöperspektiv och är medarbetare på SVT, är det fullt möjligt att någon annan övertar projektet.

Det vore katastrofalt. 22 000 hektar mark, som idag används till jordbruk och naturupplevelser och är ett levande kulturarv, riskerar att gå förlorade.

Om en gruva öppnas riskeras både folkhälsan och den biologiska mångfalden.

Gruvbolagens hot mot naturen och kulturen är på intet sätt begränsade till Skåne. Över hela Sverige vill gruvindustrin offra värdefulla naturområden och kulturarv för chansen att utvinna mineraler.

Annons

Annons

Skogar, fjäll, våtmarker och älvar riskerar att försvinna, tillsammans med deras myller av liv. Utvinning, förädling och transporter av mineraler medför stora växthusgasutsläpp. Dessutom finns det risk för lokala föroreningar, buller och dyra städkostnader när industrin obehindrat kan fortsätta sin vinstjakt.

Särskilt utsatt är Sápmi, även kallat Sameland. Gruvor planeras idag på renbetesmarker i strid med samebyars uttryckta vilja. Det är ett allvarligt hot mot framtida möjligheter till renskötsel på många platser i Sápmi, särskilt i kombination med skogsskövling och energiutbyggnad, som nya vindkraftverk.

Fältbiologerna kräver av riksdagen och regeringen:

1. Förbjud gruvor i värdefulla naturområden. Idag kan gruvor öppnas i naturreservat och nationalparker. Som ett första steg behöver expansion i den redan skyddade naturen förbjudas. Dessutom måste en biologisk undersökning göras i områden där gruvor planeras. Om sällsynta arter eller miljöer hittas bör gruvplanerna omedelbart stoppas.

2. Ratificera FN:s urfolkskonvention ILO 169 som säkrar samers rätt till sina marker och vatten. Enligt internationellt erkända mänskliga rättigheter har samer en urfolklig rätt att säga nej till gruvor. Den är en rätt som måste införas även i Sverige, genom att svenska staten godkänner FN:s urfolkskonvention. Idag har varken samebyar eller sametinget någon rätt i lag att stoppa gruvorna.

Annons

3. Demokratisera mineralpolitiken. Idag kan internationella gruvbolag köra över såväl kommuner som regioner i jakten på vinst. Lokalbefolkningen har inga möjligheter att säga nej till mineralutvinning, som till exempel av alunskiffer i Skåne. Vi kräver att det införs en kommunal vetorätt som gäller all mineralutvinning. Så flyttas makten från industrin till lokalbefolkningen.

Annons

4. Satsa på återvinning. Samhällets resursförbrukning måste minska och anpassas efter vad naturen klarar av. Vi vet att det även i framtiden kommer att behövas mineraler, inte minst till solpaneler och vindkraftverk. Därför behövs massiva satsningar på återbruk och återvinning. Modern teknik som urban mining (att nyttja mineraler som ligger bortglömda i sådant som gamla kopparkablar under städer) och waste mining (att utvinna mineraler från industrins egna slagghögar och soptippar) gör mineralanvändning möjlig utan att den förstör naturen. Sverige behöver en mineralhierarki, som motsvarar den avfallshierarki som finns idag, där återvinning ska vara ett första alternativ. Endast i sista hand kan nya gruvor tillåtas. Och de får varken hota natur- eller kulturvärden eller urfolks rättigheter.

Från Skåne till Sápmi växer motståndet mot gruvbrytning tack vare folkrörelser som Urbergsgruppen och skånska VetoNU. Riksdagen och regeringen måste lyssna på de folkliga protesterna.

Fältbiologerna representerar barn och unga, som växer upp med risken att ett hållbart klimat, oräkneliga arter och unik natur utplånas av ett destruktivt ekonomiskt system. Gruvbrytningen utgör ett allvarligt hot mot vår framtid. Därför riktar vi oss direkt till näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP): Vad kommer ni att göra för att stoppa det gruvliga hotet?

SKRIBENTERNA

Leo Rudberg och Lovisa Roos är båda ordförande för Fältbiologerna.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan