Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Tack vare privata vaccinatörer går vaccinationerna snabbare än väntat.”

Socialdemokraternas argumentation präglas av populism. Region Skåne har fortfarande resurser att vaccinera många fler personer än vad tillgången till vaccin medger, skriver företrädare för alliansen i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idag, den 4 juni, släpps ytterligare 63 000 tider för åldersgrupperna 45-49, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

|| Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Tre ledande socialdemokrater, Anna-Lena Hogerud, Jan Björklund och Mikael Skoog, går till angrepp mot allians för Skåne, som styr regionen. Anledningen är det pågående vaccinationsarbetet (Aktuella frågor 2/6).

Hogeruds, Björklunds och Skoogs argumentation är minst sagt märklig. Förutom att den innehåller en rad felaktigheter präglas den av populism.

Det är synd att Socialdemokraterna väljer att ta tillfället i akt att bedriva en kamp mot privata vårdgivare, istället för att uppvakta sina kollegor i regeringen när det gäller de problem statens bristfälliga besked om uteblivna vaccinleveranser förorsakar.

Annons

Annons

Som de tre socialdemokraterna påpekar var det vår avsikt att 160 vaccinationsplatser skulle öppnas i Skåne. Det skulle finnas minst en enhet i varje kommun.

Vad Hogerud, Björklund och Skoog glömmer att framföra, medvetet eller omedvetet, är att prognoserna för hur mycket vaccin Skåne skulle få föll kraftigt just när vi valde att använda privata aktörer.

Vi är stolta över hur Region Skånes medarbetare snabbt har kunnat ställa om och hantera de ryckiga besked som kommit från staten.

Det finns flera goda skäl till varför vi valt att använda privata aktörer. Dels kommer de vårdcentraler som drivs i regionens egen regi att ha fullt upp med att fortsätta vaccinera de grupper som ingår i fas två och tre. Dels behöver de ägna sig åt vård som fått ställas in på grund av pandemin. Region Skånes medarbetare måste fredas, så att de kan arbeta mer med vård, men även kunna ta ut sin sommarsemester. Vi använder privata vårdgivare för att ge primärvården bättre förutsättningar till att hantera den uppskjutna vården. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna inte ser till medarbetarnas arbetsmiljö.

Till skillnad mot vad Hogerud, Björklund och Skoog påstår har flera aktörer, trots de ryckiga vaccinprognoserna, kunnat öppna vaccinationsmottagningar i olika delar av Skåne.

Region Skåne räknade inte med att kunna vaccinera den breda allmänheten redan nu. Men alla privata aktörer har fått möjlighet att starta sina vaccinationsmottagningar tidigare än vad som angavs i regionens ursprungliga plan. Det har gjort att aktörer har startat och erbjudit vaccinering i olika delar av Skåne. Men tyvärr ännu inte i samtliga delar.

Annons

Hade Skåne fått mer vaccin, hade fler ställen kunnat öppna. Med hjälp av privata aktörer kan vi ge fler skåningar möjlighet till vaccination, än om vi bara förlitat oss på den offentligt drivna primärvården.

Annons

Den neddragning av antalet vaccinationsställen som skett är en anpassning till mängden vaccin som kommer att levereras till Skåne. Skulle vi använda alla regionens vårdcentraler till vaccinationer skulle de få 28 vaccindoser per vårdcentral. Så lite vaccin får Skåne. 

Så små mängder till varje ställe skulle också innebära en logistisk utmaning och en större risk för att vaccin måste kastas på grund av den korta hållbarheten. Region Skåne har fortfarande resurser att vaccinera många fler personer än vad tillgången till vaccin medger. De vaccinationsställen som nu finns kan tredubbla sin vaccineringstakt om vaccinleveranserna skulle öka.

Regionens invånare kan från och med nästa vecka vaccinera sig i sina respektive kommuner, och vaccinet kommer att fördelas i förhållande till befolkningsstorlek. Därmed har vi säkrat geografisk tillgänglighet och att regionen har möjlighet att hantera betydligt fler vaccindoser.

Hogerud, Björklund och Skoog verkar leva i en alternativ verklighet där tillgången på vaccin är oändlig och alla problem kan skyllas på alliansens beslut att använda privata vårdgivare. Socialdemokraterna verkar också tro att Skåne har fått mer vaccin än vad som skett.

Tack vare att vi har tagit in privata vaccinatörer går vaccinationerna snabbare än väntat. Idag, den 4 juni, släpps ytterligare 63 000 tider för åldersgrupperna 45-49. Samtidigt arbetar vi för fullt för att få ihop ett mer gediget bokningssystem som är lättöverskådligt och tillgängligt för skåningarna.

Annons

SKRIBENTERNA

Gilbert Tribo (L) är regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Anna Mannfalk (M) är regionråd och vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Birte Sandberg (C) är regionråd och ledamot i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Per Einarsson (KD) är regionråd och ledamot i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan