Annons

Annons

Annons

Aktuella frågor

Insändare
”Vi är övertygade om att Helsingborg kan utvecklas till en jämlik stad.”

Kommunen har gjort stora satsningar i centrala delar av staden, nu behöver fokus flytta så att även byar och stationsorter prioriteras. Det skriver de tre socialdemokraterna Maria Ward, Ali Shibl och Jan Björklund.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Oceanhamnen och det gamla hamn- och industriområde som fått namnet H+ byggs nu ut. Om det görs med eftertänksamhet och respekt för platserna finns där attraktiva boende- och företagsmiljöer, skriver artikelförfattarna. Foto: Björn Lilja

Annons

|| Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Under de senaste tio åren har Helsingborgs befolkning ökat med mer än 20 000 invånare och kurvan fortsätter uppåt.

Att människor ser Helsingborg som en stad att bygga sin framtid i är glädjande. Det ställer också krav på politiker att finna vägar för Helsingborg att växa och utvecklas hållbart.

Kommunen har gjort stora satsningar i centrala delar av staden, nu behöver fokus flytta så att även byar och stationsorter prioriteras.

Det pågår en trendförändring där många unga söker sig bort från citylivet till förmån för landsorten. För att staden ska kunna möta efterfrågan på bostäder och samhällsservice behöver stadens politiker tänka långsiktigt och prismedvetet. En variation av bostäder i stationsorterna och byarna är nödvändig. Där måste finnas ett basutbud av samhällsservice som förskolor, äldreomsorg, bibliotek, möjlighet för föreningslivet att vara verksamt och goda kommunikationer.

Annons

Annons

Möjligheten för människor att flytta inom Helsingborg när deras livssituation förändras, att göra en boendekarriär, är avgörande för att vidmakthålla stadens attraktionskraft. Det måste finnas olika sorters bostäder som fyller helsingborgarnas behov genom livet. Byarna och stationsorterna är en lika stor och viktig del som innerstaden, city och dess stadsdelar. Helsingborg är tillräckligt stort och ekonomiskt stabilt för att politiker ska kunna satsa på hela staden.

För oss är det viktigt att erbjuda helsingborgarna och de företag som väljer att etablera sig i kommunen bästa möjliga förutsättningar att trivas och växa. Oceanhamnen och det gamla hamn- och industriområde som fått namnet H+ byggs nu ut. Om det görs med eftertänksamhet och respekt för platserna finns där attraktiva boende- och företagsmiljöer.

Att bygga och utveckla en stad handlar om mer än att placera ut byggnader. Det handlar om att skapa harmoni i stadsbilden och att hitta en balans mellan funktion och estetik. Siktlinjerna över havet, grönskan, parkerna, koloniområdena, byarna och stationsorterna levandegör staden och gör den unik.

Utvecklingen av Oceanhamnen är ett av de största och mest spektakulära omvandlingsprojekt som Helsingborg har åtagit sig de senaste årtiondena. Det är ett spännande projekt som förändrar Helsingborgs stadsbild lång tid framöver, något som bär med sig respekt.

Annons

För Mejeritomten på Fredriksdal verkar det som en lösning äntligen är inom räckhåll. Det finns en gemensam politisk vilja bland partierna i Helsingborg att tomten inte ska få fortsätta att förfalla som den gjort under lång tid. Bäst är om Mejeritomten införlivas med Fredriksdals friluftsmuseum och tillsammans med området där det idag finns odlingslotter blir ett sammanhängande grönområde med fokus på natur, kultur och idrott. Det hade varit ett stort misstag att bygga bostäder och förtäta på Mejeritomten eftersom den ligger vid ett av de få grönområden som finns i centrala Helsingborg.

Annons

Fredriksdals rekreationsområde är en unik plats som bidrar till att säkra helsingborgarnas tillgång till grönska och ett lugn mitt i staden. Och så måste det förbli.

Helsingborg har potential att utifrån Agenda 2030 erbjuda en balanserad och hållbar stadsmiljö för alla plånböcker och det är också vårt mål. Vi är övertygade om att Helsingborg kan utvecklas till en jämlik stad.

SKRIBENTERNA

Maria Ward (S) är kommunalråd och ledamot i Helsingborgs landsbyggdberedning.

Ali Shibl (S) är andre vice ordförande i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd.

Jan Björklund (S) andre vice ordförande i Helsingborgs kommunstyrelse.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan