Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Moderaterna förespråkar som första parti på nationell nivå fler fasta förbindelser över Öresund.”

Nu behövs ett omtag där det sker en bred uppslutning, skriver Maria Stockhaus och Torbjörn Tegnhammar, Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

|| Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Utan fler fasta förbindelser blir Öresundsbron en flaskhals. Bron har bara kapacitet för två godståg i timmen i vardera riktningen, skriver artikelförfattarna. Foto: Bengt Arvidson

Fler fasta förbindelser över Öresund är inte en regional fråga för Skåne, det är en nationell angelägenhet för att säkra näringslivets konkurrenskraft i hela Sverige. Moderaterna har därför som första parti på nationell nivå tagit initiativ till en bred utredning för att det ska bli verklighet. Det är beklagligt att bara Moderaterna och Kristdemokraterna ställde sig bakom förslaget när riksdagens trafikutskott röstade om det. Nu behövs ett omtag där det sker en bred uppslutning.

Annons

För att Sverige och svensk exportnäring fullt ut ska kunna dra nytta av Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland, som invigs 2029, krävs investeringar i förbättrad infrastruktur. Därför förespråkar Moderaterna som första parti på nationell nivå fler fasta förbindelser över Öresund.

Annons

Redan idag utgör södra stambanan en flaskhals för transporter genom Sverige. Utan fler fasta förbindelser blir även Öresundsbron det. Bron har bara kapacitet för två godståg i timmen i vardera riktningen.

När kapaciteten på Öresundsbron inte längre räcker till får gods lastas om till lastbil i Köpenhamn och resenärer till Stockholm får byta till flyg på Kastrup.

I januari 2021 presenterades den så kallade HH-utredningen, en dansk-svensk utredning som studerat förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Ett annat förslag som diskuteras är att bygga en tunnelbaneförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn – Öresundsmetron.

Det är angeläget att en bred utredning som studerar och jämför de olika alternativen skyndsamt kan komma till stånd. Faktorer som behöver vägas in är exempelvis behoven av godstågstrafik, pendlartrafik och fjärrtågstrafik till kontinenten – men också kostnader och anslutningar på den danska och svenska sidan.

Om Sverige ska kunna följa med i utvecklingen måste snart det första spadtaget tas i Öresund för att förverkliga en ny fast förbindelse.

SKRIBENTERNA

Maria Stockhaus (M) är trafikpolitisk talesperson.

Annons

Torbjörn Tegnhammar (M) är oppositionsråd i Malmö och partistyrelseledamot.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan