Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vad i SD:s budskap anser Sabuni är ett värdefullt bidrag till ett framtida Sverige?”

Det ligger nära till hands att jämföra Sverigedemokraternas utspel om att begränsa bidrag för icke medborgare med då nazistregimen i Tyskland 1933 började frånta judarna rättigheter och egendom, skriver Jamal El-Haj (S), riksdagsledamot.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jimmie Åkesson (SD) och Nyamko Sabuni (L). När demokratiska partier inleder ett samarbete med Sverigedemokraterna innebär det oundvikligen ett närmande till fascistisk och rasistisk retorik, skriver Jamal El-Haj. Foto: Henrik Montgomery och Jonas Ekströmer.

Annons

Att de konservativa partierna i Sverige, Moderaterna och Kristdemokraterna, har närmat sig högerradikalismen i sin jakt på väljare och regeringsmakten är inget att förvånas över.

Nu sätter Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna tonen och både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) stämmer sina instrument efter den. Självklart finns det moderater och kristdemokrater som inte är helt förtjusta i detta, men de är tysta. Desto märkligare är det att Liberalerna och Nyamko Sabuni anslutit sig till högerorkestern.

Jag kom till Sverige i början av 1980-talet. Efter några år av utbildning och jobb var jag intresserad av att bli politiskt aktiv. Som arbetare och med facklig bakgrund var det naturligt för mig att gå med i Socialdemokraterna. Men jag var imponerad av Folkpartiets socialliberala syn på invandrare och invandring, och inte minst av den dåvarande partiledaren Bengt Westerbergs förmåga att slå igenom i medierna. Min positiva bild förstärktes på valnatten 1991 när han lämnade en tv-soffa som för att slippa tyckas mysa tillsammans med partiledarna för Ny Demokrati. Moderaternas Carl Bildt satt kvar och tydliggjorde den skillnad mellan liberalism och konservatism i Sverige som gällt fram tills nu.

Annons

Annons

Den stora frågan är vad Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni vill med Sverige och vilken roll hon vill att Liberalerna ska spela. Vad i Sverigedemokraternas politiska budskap anser Sabuni är ett värdefullt bidrag till ett framtida Sverige?

En kärnfråga för Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson är att frånta personer som inte har svenskt medborgarskap deras demokratiska och sociala rättigheter. Rösträtten i kommuner och regioner för utländska medborgare ska bort. Runt 500 000 invånare i Sverige ska fråntas rätten att påverka i fria och hemliga val. I Malmö ska 29 000 personer fråntas sin rösträtt.

Om bidragsbegränsningarna enbart ska riktas mot utländska medborgare som inte är medborgare i ett EU eller EES-land så ska 95 000 personer mista barnbidrag, 5 000 ska fråntas rätten till sjukersättning, 9 000 ska fråntas rätten till garantipension, 4 700 personer ska fråntas rätten till bostadstillägg, 6 700 ska fråntas äldreförsörjningsstöd, 50 000 ska mista föräldrapenningen.

Det mest utstuderade förslaget är att 4 500 barn ska förlora rätten till efterlevandestöd. Detta är vad Sverigedemokraternas utspel om att begränsa bidrag för icke medborgare handlar om. Jag vill gärna att en riksdagsledamot som företräder Liberalerna följer med hem till var och en av dem som drabbas och förklarar hur det kan komma sig att ett parti som kallar sig liberalt kan stödja detta.

Annons

En närmare titt på de uppdrag Sverigedemokraterna lämnat till riksdagens utredningstjänst är skrämmande läsning. Att barnkonventionen är svensk lag tycks inte bekomma Sverigedemokraterna.

Annons

Det ligger nära till hands att jämföra Sverigedemokraternas utspel om att begränsa bidrag för icke medborgare med då nazistregimen i Tyskland 1933 började frånta judarna rättigheter och egendom.

När demokratiska partier inleder ett samarbete med Sverigedemokraterna innebär det oundvikligen ett närmande till fascistisk och rasistisk retorik. Där finns också åsikten att islam kan jämföras med nazismen. Det är inte minst märkligt när det kommer från ett parti som grundades av vit maktrörelsen och vars anhängare en gång gjorde Hitlerhälsningar.

Vad har detta hat för plats i en framtidsvision för Sverige? Det är en fråga som Nyamko Sabuni behöver besvara, i likhet med Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD), men ändå lite mer, eftersom hon kallar sig liberal.

SKRIBENTEN

Jamal El-Haj (S) är riksdagsledamot och sitter i utrikesutskottet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan