Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Regionens krisstöd till kulturen har inte gått till ideella föreningar, idéburna aktörer.”

Vi gläds åt att Carl Johan Sonesson och Magnus Lunderquist förstår vikten av kultur och vad ett liv utan det skulle betyda, men deras insikter behöver följas av handling. Det skriver företrädare för det idéburna kulturlivet i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är det idéburna kulturlivet som har dansgolven, biodukarna, konsertsalarna, teaterscenerna, replokalerna, mötesrummen och väggar att hänga konst på, skriver artikelförfattarna. Foto: Jens Sethzman

Bild: Arkivbild

Annons

Region Skåne har redan infört ett krisstöd till kulturen, hävdar regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) och Magnus Lunderquist (KD), ordförande i regionens kulturnämnd (Aktuella frågor 31/5).

Vi är väl medvetna om det stöd som Region Skåne fördelade i april, men som Sonesson och Lunderquist påpekar har de 9,5 miljoner kronor som då delades ut i krisstöd till kulturen i Skåne främst gått till enskilda aktörer eller firmor och inte till de ideella föreningar, idéburna aktörer som vi representerar.

Precis som Sonesson och Lunderquist understryker är enskilda kulturutövare oerhört viktiga för all kulturverksamhet i Skåne. Utan dem – ingen kultur.

Annons

Annons

Det idéburna kulturlivet i Skåne arbetar såväl ideellt som professionellt i tusentals föreningar, med att skapa, arrangera, förmedla och utöva kultur i alla former, varje dag året runt.

Utan det idéburna kulturlivet hade inte alla Skånes kommuner fått tillgång till barnteater, vuxenföreställningar, dans, konst, film, musikföreställningar och konserter eller kunnat erbjuda undervisning i alla möjliga konstformer.

Det är det idéburna kulturlivet som har dansgolven, biodukarna, konsertsalarna, teaterscenerna, replokalerna, mötesrummen och väggar att hänga konst på. Utan de idéburna föreningarna - ingen möjlighet till kulturupplevelser i Skånes alla kommuner.

Sonesson och Lunderquist säger att de kommer att göra allt de kan för att påverka regeringen så att den förstår allvaret i den situation kulturbranschen befinner sig. Vår åsikt är att regionen inte ska invänta mer från regeringen, utan ta sitt ansvar och ge av de regionala pengarna för att rädda den idéburna kulturen i Skåne.

Region Skåne får gärna också uppmana de skånska kommunerna att skjuta till mer pengar till de kulturföreningar som verkar i kommunerna.

Vi gläds åt att Sonesson och Lunderquist förstår vikten av kultur och vad ett liv utan det skulle betyda, men deras insikter behöver följas av handling.

SKRIBENTERNA

Annons

Magdalena Hasselquist, ordförande för Ideell kulturallians Skåne

Gunnar Ardelius, verksamhetsledare för Ideell kulturallians

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund

Annons

Lina Ehn Öberg, ordförande för Riksteatern Skåne

Fredrik Jönsson, verksamhetsledare för föreningen Kulturmejeriet

Nilla Dahl, biträdande verksamhetsledare för Folkets Bio i Lund

Susanne Asserfors, ordförande för Skådebanan södra regionen

Marianne Halling, ordförande för Folkdansringen Skåne-Blekinge

Karin Olsson, ordförande för Skånes Bygdegårdsdistrikt

Anna Strömberg, ordförande för Folkets hus och parker södra regionen

Anders Helmerius, verksamhetsledare för Folkets bio Malmö/biograf Panora

Marie Hersvall, vice ordförande för Imagines del Sur/Bilder från söder

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan