Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Öresund kan bli norra Europas motsvarighet till Silicon Valley för gröna lösningar.”

Nu mer än någonsin behövs en omstart, stärkt framtidstro och handling. Malmö stad, Region Skåne och Region Hovedstaden är redo att anta utmaningen och arbeta aktivt för att stärka Öresund som en del av megaregionen String. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh, Sophie Hæstorp Andersen och Carl Johan Sonesson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stringregionen sträcker sig mellan Oslo och Hamburg.

Annons

Covid19-pandemin har inneburit starka påfrestningar för det internationella och gränsregionala samarbetet i norra Europa och Skandinavien. För att hantera pandemin har länder slutit sig. Nu behövs en plan för en grön återstart och fördjupade samarbeten över landsgränser.

Idag presenterar västvärldens ekonomiska samarbetsorganisation OECD en analys över hur stringgeografin, som sträcker sig mellan Oslo och Hamburg med 14 miljoner invånare, kan bli en ledande megaregion för grön omställning och hållbarhet.

Som medlemmar i String och företrädare för dess geografiska mittpunkt: Malmö, Skåne och Region Hovedstaden i Danmark, ser vi särskilt fram emot att jobba vidare med två av OECD:s rekommendationer:

Annons

• Positionera String som en global ”grön hubb”.

Redan idag finns det många gröna och innovativa företag i Öresundsregionen, liksom en blomstrande Life Science industri. Inom ramen för Greater Copenhagen har vi tillsammans med andra kommuner och regioner i södra Sverige och Danmark beslutat om en grön charter, ett program som ska bidra till omställning och grön tillväxt. I Skåne och Malmö krokar vi arm med näringslivet för att utveckla arbetet med hållbara städer och för att se till att nya innovationer kan skapas genom att använda städer som försöksområden. I Region Hovedstaden utvecklar vi gröna lösningar och jobbar med långsiktig klimatanspassning.

Annons

OECD betonar att framtidens gröna utveckling och välfärd ligger i megaregioner som kan klara av att attrahera internationell arbetskraft och investeringar. Malmö stad, Region Skåne och Region Hovedstaden ska självfallet bidra till att stärka samarbetet i den megaregion som String utgör. Målet är att regionen ska bli världsledande på att ta fram, producera och exportera innovativa gröna lösningar. Öresund kan bli en del av norra Europas motsvarighet till Silicon Valley för gröna teknologiska lösningar.

• Knyt samman megaregionen genom hållbara transporter.

Om åtta år, 2029, invigs den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland under Fehmarn Bält. På tre timmar kan man då ta sig mellan Malmö och Hamburg. För Skåne och Hovedstadsområdet öppnas nya marknader. Som en naturlig del av en nordeuropeisk marknad kan företag och arbetsgivare då locka investeringar och fler människor som har spetskompetens, samtidigt som levnadsstandarden i Öresundsregionen ökar när möjligheten att ta del av kultur, utbildning och arbete förbättras.

Annons

För att Stringregionen till fullo ska kunna dra nytta av Fehmarn Bält-förbindelsen föreslår OECD att eventuella flaskhalsar elimineras genom fler förbindelser över Öresund. Tillsammans med andra kommuner och regioner inom såväl String som inom Greater Copenhagen arbetar vi för att regeringarna i Danmark och Sverige ska gå vidare med en lokaliseringsutredning kring en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, samt tillsätta en strategisk utredning om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

Annons

OECD lägger fram 23 rekommendationer för att String ska bli en ledande hållbar megaregion. Men för att visionen ska bli verklighet krävs insatser på såväl nationell, regional och lokal nivå.

Vid en digital konferens i Malmö samlas idag näringslivsföreträdare och politiker från Tyskland, Danmark, Sverige och Norge för att för att ta del av OCED:s rapport och diskutera hur arbetet ska gå vidare.

Nu mer än någonsin behövs en omstart, stärkt framtidstro och handling. Malmö stad, Region Skåne och Region Hovedstaden är redo att anta utmaningen och arbeta aktivt för att stärka Öresund som en del av megaregionen String.

SKRIBENTERNA

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand i Region Hovedstaden.

Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan