Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vi måste bekämpa vaccindiplomati och vaccinnationalism.”

Coronapandemin har påmint oss alla om att hälsa är en global kollektiv nyttighet, skriver Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande för EU-kommissionen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Människor utanför ett varuhus i Bangkok väntar på att bli vaccinerade. Bild: Sakchai Lait

Annons

Pandemin dödar fortfarande tusentals människor varje dag. Med den nuvarande takten har inte hela världen vaccinerats förrän 2023, trots att en hög vaccinationsgrad är det enda sättet att stoppa pandemin.

Hittills har bara 2,1 procent av befolkningen i Afrika vaccinerats mot covid-19. Vaccinationsklyftan mellan utvecklade ekonomier och utvecklingsländer måste överbryggas. Det är moraliskt rätt och ligger i allas intresse.

Afrika importerar 99 procent av sina vacciner. Så kan det inte fortsätta och därför lanserar EU-kommissionen ett initiativ med afrikanska partners för att öka kapaciteten att tillverka vaccin, läkemedel och medicinsk teknik i Afrika.

Det behövs globala åtgärder där länder samarbetar för att öka vaccinproduktionen och påskynda vaccineringen i hela världen. Och det är den väg EU valde att slå in på redan i början av pandemin. Samma väg har nu G20-ledarna, det vill säga ledarna för EU och nitton andra världsledande ekonomier, valt.

Annons

Annons

Vaccinering är en förutsättning för att de restriktioner som bromsar länders ekonomi och begränsar människors frihet ska kunna hävas. Restriktionerna har förvisso drabbat hela världen, men tynger utvecklingsländerna mest.

Består vaccinationsklyftan riskerar den att vända de senaste årtiondenas trend med minskande fattigdom och minskande global ojämlikhet.

Kostnaden för uteblivna åtgärder är garanterat mycket högre för de utvecklade ekonomierna än den samlade kostnaden för att hjälpa till att vaccinera hela världen. Därför välkomnar EU Internationella valutafondens plan som ska göra det möjligt att vaccinera 40 procent av världens befolkning under 2021 och 60 procent senast fram till mitten av 2022. För att uppnå det måste vi bekämpa ”vaccindiplomati”, där tillhandahållandet av vacciner kopplas till politiska mål, och ”vaccinnationalism”.

Hittills har EU varit den enda globala aktör som både vaccinerar sin befolkning och exporterar vacciner till låginkomstländer. Det är något som alla européer kan vara stolta över.

Under 2020 stödde EU forskning om och utveckling av vaccin i stor skala och bidrog på ett betydande sätt till den nya generationen av mRNA-vacciner. EU har enligt Världshälsoorganisationen producerat omkring 40 procent av de doser som hittills använts globalt. EU har exporterat 240 miljoner doser till 90 länder. Ungefär samma mängd har använts inom EU.

EU och dess medlemsländer och finansieringsinstitut – det så kallade Team Europa – donerar också vaccin till behövande grannländer, särskilt på västra Balkan. Team Europa strävar efter att donera ytterligare minst 100 miljoner doser till låg- och medelinkomstländer före utgången av 2021.

Annons

Annons

Dessutom har Team Europa donerat 2,8 miljarder euro till Covax och är därmed den främsta bidragsgivaren till detta initiativ, som gör det möjligt för fattigare länder att få tillgång till vacciner. Ungefär en tredjedel av alla Covaxdoser som hittills levererats har finansierats av EU. Men det är en insats som är långt ifrån tillräcklig för att förhindra att vaccinationsklyftan växer. För att överbrygga den bör de länder som har de nödvändiga kunskaperna och resurserna öka sin kapacitet att producera vaccin.

I samarbete med vaccintillverkarna arbetar EU för att öka unionens kapacitet att producera vaccin till mer än 3 miljarder doser per år före slutet av 2021.

EU:s europeiska industripartners har lovat att leverera 1,3 miljarder doser vaccin utan vinst till låginkomstländer och till nedsatta priser till medelinkomstländer i år. De har också åtagit sig att leverera över 1,3 miljarder doser under 2022, varav flera ska levereras via Covax.

Alla länder måste undvika restriktiva åtgärder som påverkar vaccinförsörjningen. Överföringen av kunskap och teknik måste också underlättas, så att fler länder kan producera vaccin. För att påskynda tekniköverföringar lade EU för några dagar sedan fram ett nytt förslag inom ramen för Världshandelsorganisationen.

Coronapandemin har påmint oss alla om att hälsa är en global kollektiv nyttighet. En världsomspännande insats för att överbrygga vaccinationsklyftan måste vara ett första steg mot ett verkligt globalt hälsosamarbete.

|| Översättning: EU-kommissionens generaldirektorat för översättning

SKRIBENTEN

Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande för EU-kommissionen.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan