Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Orsaken är inte, som alliansen hävdar, bristen på vaccin.”

Vi grundar inte vår kritik på ett allmänt motstånd mot privata entreprenörer, skriver Anna-Lena Hogerud, Jan Björklund och Mikael Skoog, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vårdcentralerna klarade av att vaccinera ett stort antal skåningar i de tidiga vaccinationsfaserna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Vaccinationerna mot covid-19 är allas vår gemensamma väg ur pandemin. Men i Region Skåne har vaccinationerna av allmänheten i fas fyra sedan starten kantats av stora problem. Vår åsikt är att det till stor del beror på alliansledningens bristande styrning.

Grunden till kaoset är att alliansen valt att förlita sig på privata aktörer och handla upp vaccinationerna till den breda allmänheten i fas fyra. Beslutet fattades av ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, på svagt underlag och utan politisk beredning. Därför har vi i Socialdemokraterna uppmanat revisionen att granska beslutsprocessen.

De från början planerade 160 vaccinationsplatserna har bantats ner till 57. De är dessutom dåligt spridda geografiskt med stora vita fläckar på kartan. Framförallt har sydöstra Skåne drabbats. Orsaken är inte, som alliansen hävdar, bristen på vaccin (Aktuella frågor 4/6). Det hade varit fullt möjligt att lägga vaccinationsplatser även i mindre orter utanför centralorterna, istället för flera inne i centralorterna.

Annons

Annons

Något gemensamt bokningssystem finns inte heller, varje upphandlad aktör har sin egen bokningssida.

Låt oss ge ett exempel på konsekvenser bristerna i bokningssystemen kan få:

En av våra kollegor försökte boka vaccintid i förra veckan. Han är född 1978 och ingår i gruppen som senast fick möjlighet att vaccinera sig. Från regionens samlingssida på nätet gick han först till Vaccindirekt för att mötas av budskapet att de endast hade tider för dem som är äldre. Trots att det enligt sidan skulle finnas tider för hans åldersgrupp. Vidare till Hälsomedicinskt centrum i Bjärred, som enligt regionens sida kunde ha lediga tider. Här tvingas han ladda ner en app, registrera sig och godkänna flera sidor juridisk text med användarvillkor. Sedan visar det sig att det inte finns några lediga tider på någon av deras mottagningar. På Victoria vård och hälsa möts han av ”tekniskt fel”. På Öresundshälsan ska det finnas 297 lediga tider enligt Region Skånes samlingssida. Väl inne i deras bokningssystem visar det sig inte finnas några lediga tider. Sista försöket är Doktor24. Ser bra ut. Men icke. Knappen för bokning fungerar inte. Han ger upp.

Vår kollegas upplevelser är inte unika. Vi får dagligen vittnesmål från skåningar som har fått lägga timmar på att hoppa mellan vaccinatörernas olika bokningssystem i jakt efter vaccin. Och många har gett upp. I klartext: vaccineringarna är undermåligt skötta och det beror på att alliansen på egen hand valt att inte ge Region Skåne det övergripande ansvaret utan istället lagt det på ett antal privata aktörer.

Annons

Vi grundar inte, som alliansen insinuerar, vår kritik på ett allmänt motstånd mot privata entreprenörer. Vi har däremot från början varnat för riskerna med att i så hög grad förlita sig på privata aktörer, istället för att använda dem som komplement. Region Skåne hade i större utsträckning kunnat använda sig av sitt välutbyggda nät av vårdcentraler. Det hade gett en större stabilitet och bidragit till en bättre geografisk spridning. Det hade även underlättat för ett gemensamt bokningssystem.

Annons

Vårdcentralerna klarade av att vaccinera ett stort antal skåningar i de tidiga vaccinationsfaserna. Med stor framgång dessutom. Alliansen anser att det gör att vårdcentralerna nu måste ”fredas” så att medarbetarna kan få semester. Det är självklart att medarbetarna ska få sin vila och semester. Men det är i grunden en märklig invändning. Om vårdcentralerna får extra resurser skulle de klara av ett utökat uppdrag även i fas fyra. En del av dem som skulle ha bemannat de nu mer än hundra indragna vaccinationsmottagningarna skulle kunna  anställas för att hjälpa till på vårdcentralerna och avlasta den befintliga personalen. Pengar är just nu inte ett problem tack vare tillskotten från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det som saknas är  ledarskap från det borgerliga styret i  Region Skåne.

SKRIBENTERNA

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd i Skåne.

Jan Björklund (S), kommunalråd i Helsingborg.

Mikael Skoog (S), andre vice ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan