Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Upprörande att beslut som kan ha en livsavgörande betydelse för äldre har fattats på löpande band.”

I jämförelse med de övriga nordiska länderna utmärker sig Sverige genom att det finns så få medicinskt utbildade inom äldreomsorgen, trots att de medicinska behoven är högre än i våra grannländer. Det skriver företrädare för KD i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hemsjukvård har visat sig ofta ge bättre behandlingsresultat och leda till att patienterna snabbare kan börja fungera i sin vardag igen, skriver artikelförfattarna.

Bild: Moa Dahlin

Annons

Nya chockerande siffror har kommit fram som visar på stora brister i hur de skånska vårdcentralerna behandlar de äldsta och sköraste patienterna.

Enligt Region Skånes egen granskning har äldre stängts ute från sjukhusvård i hemlighet utan att vare sig de eller deras anhöriga fått vara delaktiga i beslutet och utan att en djupare medicinsk bedömning har gjorts. I ett fall har en läkare på tre dagar avhandlat 62 patienter och beslutat att de inte ska få intensivvård. Brister har kommit fram på 18 vårdcentraler.

Det är minst sagt upprörande att beslut som kan ha en livsavgörande betydelse för äldre och deras anhöriga har fattats på löpande band. Det är ett uttryck för en människosyn och en bristande respekt för äldre och det finns all anledning för alla politiska partier ett begrunda de allvarliga bristerna.

Annons

Annons

Det som har skett visar att den svenska hälso- och sjukvården och äldreomsorgen måste reformeras. Ett samhälle kan bedömas utifrån den respekt och omsorg som finns om den äldre generationen och det bör vara en självklarhet att äldre ska ha tillgång till samma goda vård och omsorg som övriga invånare i Skåne.

Den senaste tidens rapporter från Ivo, coronakommissionen och i medier tyder på att Sverige har långt kvar till ett samhälle där äldre betraktas som de aktiva, fullvärdiga medborgare de är och där varje människa har ett eget och unikt värde oavsett ålder.

För oss är det viktigt att människor i Skåne kan åldras i värdighet och trygghet. Samhället måste kunna erbjuda kvalificerade medicinska bedömningar av läkare när hälsan sviktar.

Kommunerna behöver kunna anställa läkare. Idag finns inte den möjligheten trots att mer än 25 procent av svensk sjukvård bedrivs i kommunal regi.

För att säkra hälso- och sjukvårdens kvalitet när befolkningen blir allt äldre måste sjukhusen avlastas och mer och mer sjukvård flyttas ut och bedrivas hemma hos patienterna. Medicinska framsteg gör det också möjligt att behandla allt svårare sjukdomar hemma.

Hemsjukvård har visat sig ofta ge bättre behandlingsresultat och leda till att patienterna snabbare kan börja fungera i sin vardag igen, bland annat enligt SKR:s rapport Vård och omsorg i hemmet 2019 – svårigheter och framgångsfaktorer.

Enligt coronakommissionen utgör bristen på medicinsk kompetens inom kommunernas äldreomsorg en viktig orsak till att covid-19 fick fäste på äldreboenden och att många seniorer insjuknade så allvarligt att deras liv inte kunde räddas. I jämförelse med de övriga nordiska länderna utmärker sig Sverige genom att det finns så få medicinskt utbildade inom äldreomsorgen, trots att de medicinska behoven är högre än i våra grannländer.

Annons

Annons

Tack vare ett initiativ från Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet har riksdagen nyligen beslutat att tillföra regionerna 300 miljoner kronor i budgeten för 2021 för att utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

I Region Skåne tillför Kristdemokraterna tillsammans med alliansen 1 miljard kronor till primärvården (där vårdcentralerna ingår) under nuvarande mandatperiod. Vi anser att pengarna bör användas för att bland annat utöka den tid som avdelas för primärvårdens läkarinsatser i äldreomsorgen.

Det måste finnas tillräckligt med tid för läkare att göra korrekta medicinska bedömningar och att följa upp arbetet tillsammans med det vårdteam som finns runt patienten. Det är också ett sätt att förstärka samarbetet mellan den hälso- och sjukvård som regionerna står för och kommunernas äldreomsorg. Enligt coronakommissionens rapport är det av yttersta vikt för att vården ska fungera, både i normala tider och ännu mer under en pandemi.

Den uppdelning som finns idag mellan två olika huvudmän, regionerna och kommunerna, saknar motstycke i Norden och har visat sig vara en mycket dålig lösning, i synnerhet under kristider.

SKRIBENTERNA

Per Einarsson, regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne

Maria Berglund, ordförande för Kristdemokraterna i Skåne

Torsten Elofsson, förste vice ordförande för Kristdemokraterna i Skåne och ordförande för Kristdemokraterna i Malmö

Per-Ola Gunnarsson, andre vice ordförande för Kristdemokraterna i Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan