Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Nyamko Sabuni, kan du lova väljarna att Liberalerna står bakom det svenska biståndet?"

Moderaterna föreslår kraftiga nedskärningar av biståndet. Sverigedemokraterna är beredda att halvera det. Vår fråga till Liberalerna är högst relevant: Var står ni? Det skriver företrädare för Diakonia, Kvinna till kvinna, RFSU och Svenska Afghanistankommittén.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Bangladesh går svenskt bistånd via Diakonia till att lära flickor att cykla. Tanken är att en flicka som kan cykla kan ta sig till skolan på egen hand och därigenom fortsätta studera istället för att stanna hemma. Det gör också att riskerna för att hon blir bortgift tidigt minskar. Bild: Gustav Hugosson

Annons

Liberalerna har en stolt historia av att stå bakom det svenska biståndet. Nu har partiet valt att satsa på en regeringsbildning med Moderaterna, sannolikt med stöd av Sverigedemokraterna. Det gör oss mycket oroade. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill kraftigt dra ner på biståndet. 

Liberalerna arbetar nu med hur partiets politik ska se ut efter valet 2022. Därför är vår förhoppning att partiets ordförande Nyamko Sabuni kan svara på frågan: Vad betyder biståndet för Liberalerna idag? 

I Liberalernas partiprogram från 2019 står det:

”Arbetet för varje människas rätt till goda livschanser stannar inte vid det egna landets gränser. Politisk ofrihet, förtryck av kvinnor, trakasserier av minoriteter, svält och undernäring, mödradödlighet, infektionssjukdomar, brist på skolgång och sjukvård bjuder varje liberal till handling.”

Annons

Annons

Liberalerna var med och röstade fram riksdagens löfte om att avsätta en hundradel av den svenska befolkningens inkomster till människor som kämpar mot fattigdom och förtryck. Vi undrar om Nyamko Sabuni är redo att kasta ut de liberala värderingarna för att komma till makten? 

Pandemins ekonomiska konsekvenser har drabbat världens länder och människor olika. I länder med stor fattigdom har inte staten kunnat leverera stödpaket till företag och banker så som skett i rikare länder.

Kampen mot fattigdomen i världen har gått bakåt med ungefär ett decennium när ytterligare 124 miljoner människor har tvingats in i fattigdom. 500 miljoner jobb har gått förlorade. Mellan 1,2 och 1,6 miljarder människor lever i extrem osäkerhet om att få mat för dagen. Statistiken kommer ifrån FN.

Coronapandemin är också en global jämställdhetskris. Kvinnojourer över hela världen rapporterar att mäns våld mot kvinnor har ökat. Tillgången till preventivmedel och mödravård har försämrats och det mesta tyder nu på att mödradödligheten har gått upp för första gången sedan 1990, enligt The Lancet, som har sammanställt ett 40-tal studier från 17 länder. Kvinnor är också överrepresenterade i de samhällssektorer som har drabbats hårdast ekonomiskt.

Samtidigt har den demokratiska utvecklingen gått bakåt. För trettonde året i rad har demokratin i världen minskat, enligt organisationen Freedom House. Ledare utnyttjar pandemin för inskränkningar av människors rörelsefrihet och möjligheten att utöva mötes- och demonstrationsfrihet. 

Annons

Sverige avsätter idag 1 procent av bruttonationalinkomsten för att värna människors rätt till liv och hälsa i länder med fattigdom och förtryck. I ett läge där pandemin har fått utvecklingen att backa är det absurt att Moderaterna föreslår kraftiga nedskärningar av biståndet i sin budget. Sverigedemokraterna är beredda att halvera biståndet. Vår fråga till Liberalerna är högst relevant: Var står ni? 

Annons

Biståndet är en livlina för många demokrati- och människorättsaktivister, däribland kvinnorättsförsvarare, runt om i världen. Det finns otaliga exempel på biståndets goda resultat.

Kvinna till Kvinna stödjer med hjälp av svenskt bistånd 150 kvinnorättsorganisationer i mer än 20 länder. På så sätt får 80  000 våldsutsatta kvinnor hjälp varje år. 

Diakonia finns i 26 länder runtom i världen och driver med hjälp av svenskt bistånd tillsammans med runt 400 lokala samarbetsorganisationer projekt för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

Svenska Afghanistankommittén, SAK, finansieras i huvudsak av det svenska biståndet, och förra året tog organisationen emot mer än 1,7 miljoner patientbesök, varav 55 procent kvinnor, vid kliniker och sjukhus i Afghanistan. 

Tack vare svenskt bistånd kan RFSU stödja mer än 50 organisationer och nätverk som under svåra förhållanden arbetar för förbjudna eller undangömda människorättsfrågor.

Pandemin har visat hur världen hänger samman. Att lösningarna på de globala utmaningar som klimatkrisen, ökad fattigdom, hot mot kvinnors, barns och hbtqi-personers rättigheter och tillbakagången i demokrati inte kan lösas på nationell basis.

Annons

Både Världsbanken och Internationella valutafonden efterlyser kraftiga investeringar i sociala trygghetssystem, hälsovård, undervisning och institutioner som en del av återuppbyggnaden efter pandemin. Det räcker inte med investeringar i humanitära insatser och vaccin.  

Det är tydligt att biståndet behövs. Nu mer än någonsin. Så Nyamko Sabuni, kan du lova väljarna att Liberalerna fortsätter att stå bakom det svenska biståndet, och att du står upp för att Sverige avsätter en liten del av landets välstånd till att hjälpa andra människor att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda?   

SKRIBENTERNA

Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till kvinna

Ingela Holmertz, generalsekreterare för RFSU

Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan