Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Drabbade av demenssjukdom får vänta flera år i onödan på vård och omsorg som utgår från deras behov.”

Att lägga ner Kunskapscentrum demenssjukdomar är kontraproduktivt. Vi hoppas att Allians för Skåne tänker om och drar tillbaka sitt ogenomtänkta förslag. 

Det skriver experter och anställda inom demensvård och omsorg tillsammans med företrädare för patient- och anhörigorganisationer.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Patienter och deras anhöriga ska inte behöva agera sambandscentral, skriver artikelförfattarna. Bild: Jan Forsman

Annons

Tusentals personer som arbetar med demensvård och omsorg utbildas varje år av Region Skånes kunskapscentrum demenssjukdomar. Kunskapscentret arbetar också på en övergripande regional nivå med utveckling och förbättring av demensvården i Skåne.

Nu föreslår alliansen i Skåne att den framgångsrika enheten ska läggas ner. I morgon, torsdagen den 24 juni, behandlas förslaget i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Får alliansens förslag majoritet i nämnden blir det verklighet.

Alliansen vill lägga de pengar som nu går till kunskapscentrum demenssjukdomar på ett centralt kunskapsstyrningsråd för alla sorters sjukdomar, inte minst medicinskt tunga discipliner som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och ortopedi.

Annons

Demenssjukdomar är komplexa. Ofta har hälso- och sjukvården svårt att identifiera personer som har insjuknat.

Annons

Många personer med demenssjukdom är odiagnostiserade och antalet som drabbas av dessa obotliga sjukdomar kommer nästan att dubbleras fram till år 2050.

Den föreslagna nedläggningen går på tvärs mot vad fakta säger om behoven av vård och omsorg idag och i framtiden. Kunskapscentrum demenssjukdomar främjar en omställning till vad som går under beteckningen Nära vård, ett långsiktigt arbete för att samordna vård och omsorg.

I alliansens förslag finns ingen plan för fortsatt arbete med att skapa lokala demensteam där personal från vårdcentraler, kommuner och sjukhus samarbetar. Det gör att de människor i Skåne som är drabbade av demenssjukdom får vänta flera år i onödan på vård och omsorg som utgår från deras behov.

Demensvården och omsorgen utgörs alltför ofta av ”brandkårsutryckningar”. Personer med demenssjukdom söker också ofta vård för sådant som fallskador, ohållbara hemsituationer och liknande.

Samhällets kostnad för demensvård och omsorg är hög och de pengar som avsätts kan göra mycket större nytta och skapa trygghet för många fler om de satsas på förebyggande åtgärder.

Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys har i flera rapporter och i sina riktlinjer betonat vikten av att demensvården och omsorgen arbetar förebyggande så att rätt insatser kan sättas in i rätt tid.

Patienter och deras anhöriga ska inte behöva agera sambandscentral. För att det ska undvikas måste kunskapen hos personalen inom demensvården och omsorgen höjas och kommuner och regioner måste inrätta gemensamma demensteam. Region Skånes kunskapscentrum demenssjukdomar har i samarbete med flera kommuner, vårdcentraler och minnesmottagningar visat att det är möjligt. Resultatet har lyfts fram som ett föredöme av Socialstyrelsen.

Annons

Annons

Allians för Skånes förslag innehåller inga garantier för en fortsatt långsiktig satsning på utbildningar inom demensvård och omsorg. Detsamma gäller etablerade personalnätverk och arbetssätt för samverkan i demensteam. Om det hade varit viktigt för alliansen hade den antingen kunnat låta Kunskapscentrum demenssjukdomar arbeta vidare eller åtminstone ha låtit en omorganisation föregås av en dialog med personer inom demensvården baserad på patienternas och deras anhörigas behov.

Att lägga ner Kunskapscentrum demenssjukdomar är kontraproduktivt både när det gäller att hushålla med resurser och när det gäller kvaliteten i vården och omsorgen. Ett långsiktigt arbete med att bygga nätverk och förebyggande arbetssätt slås sönder.

Vi hoppas att Allians för Skåne tänker om och drar tillbaka sitt ogenomtänkta förslag. 

SKRIBENTERNA

All personal på Region Skånes kunskapscentrum demenssjukdomar

Philip Nevhage, verksamhetsansvarig på den nationella patient- och anhörigföreningen Alzheimer Sverige

Monica Vikingsson, företrädare för Demensförbundet Lomma

Jytte Johannesen, företrädare för Demensförbundet Östra Göinge-Osby

Vilhelmina Hoffman, chef för Svenskt demenscentrum

Elisabet Londos, överläkare på minneskliniken i Malmö och professor vid enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet

Lennart Minthon, pensionerad överläkare och professor emeritus vid enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan