Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Dessvärre saknas det viktigaste: Helsingborgs själ.”

Helsingborgare ska inte enbart behöva anpassa sig till byggbolagens kalkyler och arkitekters visioner. Det skriver Rikard Lind, Hans Nelson och Gunilla Westergren Johanson, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När alla planerade byggnader står färdiga på Oceanpiren finns det få siktlinjer från stadsparken som påminner om att det är här Östersjön möter Atlanten, skriver artikelförfattarna.

Bild: Björn Lilja

Annons

Senare i år ska kommunfullmäktige i Helsingborg anta en ny översiktsplan – ÖP 2021, ett viktigt dokument som varje kommun tar fram med riktlinjer för hur staden ska utvecklas när det gäller sådant som byggnader, trafik och grönska. Dokumentet bestämmer ramarna för hur staden förändras de kommande 30 åren.

Förslaget till översiktsplan har utformats av politiker och tjänstemän. Nu ligger det på kommunens hemsida för granskning någon vecka till. Dessvärre saknas det viktigaste: Helsingborgs själ.

En liberal stadsplanering präglas av frihetskänsla, mångfald och kontraster, vilket väl matchar många människors önskemål om attraktiva livsmiljöer.

Helsingborg är Öresund, Landborgen, bokskogarna, detaljrika fasader och stilsäker tidig funktionalism. Den landsbygd som finns i närheten av Helsingborg utgörs av idylliska fiskelägen och byar med vackert tegel, grönska, korsvirke och prunkande trädgårdar.

Annons

Annons

Samtal med stadens invånare, namninsamlingar, insändare och ledarsidor om större byggprojekt i Helsingborg har signalerat att byggherrar och arkitekter skulle gagnas av vägledning när det gäller vad som är typiskt för kommunen. Liberalerna i Helsingborg föreslår att en sådan vägledning läggs i en egen del av översiktsplanen som kan granskas av stadens invånare innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Ingen skugga ska falla på de tjänstemän i stadens förvaltningar som har arbetat med ÖP 2021. Planen nämner många bra saker, men vi politiker måste bli bättre på att öka invånarnas inflytande.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men alla involverade måste förhålla sig till den vid planering och genomförande av byggprojekt. Alla tjänar på om ÖP 2021 klargör vad som är unikt för Helsingborgs stads- och landsbygdsmiljöer och hur staden görs attraktiv att bo och leva i.

Att hotell- och kongresscentret och bostadshusen i SeaU-området råkade byggas med för många våningar och nu skymmer sikten mellan Kärnan och Kronborgs slott är beklagligt. De två byggnaderna var sammanlänkade över 600 år och nu går det inte att se hur.

Efter en renovering blockerar Knutpunkten Öresund från Landborgen, och när alla planerade byggnader står färdiga på Oceanpiren finns det få siktlinjer från stadsparken som påminner om att det är här Östersjön möter Atlanten. Stadsutveckling som till exempel H+ och SeaU är i grunden positivt för Helsingborg, men hushöjd, estetik och social stimulans i alla stadens byggprojekt skulle ha tjänat på om byggherrar och arkitekter fått en vägledning som förankrats hos Helsingborgarna.

Annons

Annons

I sin nuvarande form har ÖP 2021 andra brister som går att åtgärda. Ett dokument som ska vara vägledande till 2050 kan utelämna målet om att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 2022.

Flera kommuner beskriver invånares minnen i översiktsplaner och preciserar vad de menar med kvalitet.

Vi tycker inte att Helsingborgare enbart ska behöva anpassa sig till byggbolagens kalkyler och arkitekters visioner. Idealet bör vara det omvända, att arkitekter och byggbolag anpassar sig till det som är unikt för Helsingborg.

SKRIBENTERNA

Rikard Lind, ersättare i Helsingborgs miljönämnd.

Hans Nelson, ordförande i Liberalerna Helsingborg.

Gunilla Westergren Johanson, vice ordförande i Liberalerna Helsingborg.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan