Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Kunskapsutvecklingen inom demensvården rustas inte ner.”

Jag känner mig trygg med att den kunskap som finns inom vården i Region Skåne är tätt sammankopplad med högsta nationella kompetens. Det skriver Jesper Petersson, chef för Region Skånes enhet för kunskapsstyrning och FoU.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flera utredningar har visat på ojämlik vård inom Sverige, skriver Jesper Petersson. Bild: Karin Malmhav

Annons

En grupp experter och anställda inom demensvård och omsorg är liksom företrädare för patient- och anhörigorganisationer oroliga för de konsekvenser nedläggningen av Kunskapscentrum demenssjukdomar kan medföra (Aktuella frågor 23/6). De hävdar att det finns risk för att kompetens inte tas till vara och att det kan medföra att människor med demenssjukdom far illa.

Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd fattade i går ett beslut som innebär att nedläggningen kommer att ske. Men det betyder inte att kunskapsutvecklingen inom demensvården rustas ner. Tanken är utöka den.

Annons

Sedan ett år tillbaka pågår en satsning för att säkra en bättre vård för alla patientgrupper, i synnerhet för patienter med kroniska sjukdomar.

Annons

Idag finns det nio kunskapscentrum för olika vårdområden inom Region Skåne med inriktning på utveckling och kunskapsspridning. Kunskapscentrum demenssjukdomar är ett av dem.

Kunskapscentrens arbete ska integreras i det nya system för kunskapsstyrning som regionen arbetar efter. De värdefulla projekt och aktiviteter som kunskapscentren jobbat med ska tas tillvara.

För två sedan beslutade Region Skåne att införa det nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården som Sveriges kommuner och regioner gemensamt har tagit fram.

Kunskapsstyrning innebär att patienter erbjuds vård som vilar på den bästa kunskap som finns. Det betyder att läkare och sköterskor kan välja utredningar och behandlingar som har ett starkt vetenskapligt underlag. Målet är att den bästa kunskapen ska användas i varje patientkontakt.

Det har länge funnits expertgrupper som sammanställer den kunskap som används i vården. Men den allt snabbare utvecklingen av nya och bättre behandlingar har ställt gamla arbetssätt på prov.

I Sverige har flera utredningar visat på ojämlik vård inom landet. Det betyder att inte alla patienter får tillgång till den bästa behandling som finns. Lokala vårdprogram har visat sig föreslå olika behandlingar utan saklig grund.

Svenska myndigheter ger regelbundet ut väl genomarbetade riktlinjer för sjukvården, men de täcker långt ifrån alla diagnoser och patientgrupper.

I det nya nationella systemet för kunskapsstyrning har Sveriges regioner skapat gemensamma nationella grupper som kallas för nationella programområden. De är indelade efter sjukdomsområden och tillsätter arbetsgrupper.

Annons

Annons

Vårdförlopp beskriver patientens väg in i vården från det att patienten själv eller någon annan uppmärksammar ett hälsoproblem som minnessvikt till den utredning, behandling och uppföljning som ska ske. Målet med vårdförlopp är att alla patienter ska få god vård och att det inte ska bero på vart man vänder sig eller var man bor.

Region Skåne har i enlighet med den nationella modellen skapat 26 grupper som kallas för lokala programområden. Totalt består de av över 200 medarbetare från hela regionen: läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper inom vården.

I flera grupper finns patientrepresentanter, medarbetare från Skånes kommuner – till exempel sjuksköterskor och rehabpersonal – samt representanter för privata vårdgivare. Arbetet samordnas av ett kunskapsstyrningsråd som tar ställning till om nya riktlinjer och behandlingar ska införas. Att Region Skåne på bästa sätt samverkar med kommunerna, som har ansvar för viss vård och omsorg, är särskilt viktigt vid kroniska sjukdomar som ofta drabbar äldre, till exempel demens.

Den nya enheten för kunskapsstyrning täcker in betydligt fler patientgrupper än kunskapscentren och ska bland annat samordna utbildningar. En särskild satsning för bättre hälsa för äldre planeras med inriktning på förebyggande hälsovård, demens, årlig vaccinationsplan, benskörhet, hjärtsvikt och cancer.

Jag känner mig trygg med att den kunskap som finns inom vården i Region Skåne är tätt sammankopplad med högsta nationella kompetens.

Annons

Genom den nya modellen för kunskapsstyrning bygger Region Skåne ett modernt system för bästa kunskap till gagn för alla patienter.

SKRIBENTEN

Jesper Petersson, professor i neurologi och chef för Region Skånes enhet för kunskapsstyrning och FoU.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan