Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vill samhället stoppa mäns våld mot kvinnor? Börja med att utreda brottet.”

Så länge våldsverkare går fria fortsätter våldet. Inrätta särskilda domstolar som utreder brottet inom 72 timmar. Det skriver Susanna Udvardi, verksamhetsledare för Freezonen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det saknas såväl pengar som vilja att stoppa mäns våld mot kvinnor och flickor, skriver Susanna Udvardi.

Bild: Anders Wiklund

Annons

Sedan 2017 har Sverige haft “en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Trots det mördas kvinnor i lika stor utsträckning idag som för fyra, tio eller trettio år sedan. Statistiken kommer från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Politiska löften och strategier har visserligen blivit djärvare med åren, men många gånger rör det sig om tomma ord. Det saknas såväl pengar som vilja att stoppa mäns våld mot kvinnor och flickor.

Annons

Under 2020 anmäldes 39 159 misshandelsbrott mot kvinnor och flickor i Sverige. Hälften av brotten utgjordes av våld i en nära relation. Enligt Brå gick 13 procent av alla misshandelsbrott vidare till åtal. Det innebär att 87 procent av alla ärenden läggs ner.

Som verksamhetsledare för Freezonen träffar jag dagligen kvinnor som är besvikna och frustrerade för att deras anmälningar läggs ner. En kvinna jag mötte nyligen berättade att hon svävat mellan liv och död. Efter att ha suttit häktad tre veckor släpptes den man som slagit henne. Kvinnan uppfattade det som att hennes liv inte är något värt.

Annons

Regeringen och riksdagen måste agera där det ger bäst effekt och visa för Sveriges kvinnor att anmälningarna tas på allvar.

Tillsätt en grupp av sakkunniga som utreder möjligheten att inrätta särskilda domstolar som skyndsamt inleder en utredning av det anmälda brottet. En utredning bör kunna inledas inom 72 timmar efter att brottet anmälts. Sådana särskilda domstolar finns sedan 2004 i Spanien där det har bidragit till minskat våld mot kvinnor, även om siffran fortfarande är hög. De särskilda domstolarna har specialutbildade åklagare och domare som snabbt kan besluta om tvångsåtgärder mot våldsutövare. Det kan innebära att våldsutövaren tvingas lämna hemmet, eller annan hjälp till kvinnan.

Som läget är i Sverige idag är det uppenbart att de som har det politiska ansvaret för att minska mäns våld mot kvinnor saknar insikt i vad den höga andelen nedlagda utredningar leder till, att misshandeln i många fall fortsätter.

Annons

Så länge våldsverkare går fria fortsätter våldet. Inrätta särskilda domstolar som utreder brottet inom 72 timmar.

SKRIBENTEN

Susanna Udvardi, verksamhetsledare för Freezonen, landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour, som har sitt säte i Ystad.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan