Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Liberalerna värnar alltid internationell solidaritet. Lika säkert vilar vår tro på enprocentsmålet.”

Liberalerna är inte ett parti som väljer politik efter vad andra partier gör utan agerar självständigt som en stark liberal kraft som driver Sverige i en bättre riktning, skriver Fredrik Malm och Maria Nilsson, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige har ändrat sin biståndsstrategi för Myanmar till följd av det läge som landet befinner sig i sedan militärkuppen i februari. Bild: AP/TT

Annons

Biståndspolitiken ligger i Liberalernas dna. Liberalerna var, som företrädare för Diakonia, Kvinna till kvinna, RFSU och Svenska Afghanistankommittén påpekar, med och röstade igenom biståndsmålet 2006 (Aktuella frågor 21/6). Därför är det märkligt att som de fyra biståndsorganisationerna fråga om vår partiledare Nyamko Sabuni kan lova väljarna att Liberalerna står bakom det svenska biståndet.

En effektiv biståndspolitik bidrar till att stärka demokratin och minska lidandet i de mest ofria delarna av världen. Svenska intressen står inte i konflikt med internationella intressen. Tvärtom, det som händer i omvärlden påverkar Sverige. Liberalerna har alltid varit förespråkare av internationellt samarbete och enprocentsmålet har en viktig roll att spela. Det innebär att Sverige avsätter 1 procent av bruttonationalinkomsten för att värna människors rätt till liv och hälsa i länder med fattigdom och förtryck.

Annons

Annons

Liberalerna står fast vid enprocentsmålet. Vi lever i en tid när den demokratiska utvecklingen på många håll i världen går bakåt och fattigdomen har ökat i pandemins spår. 120 miljoner människor har fallit tillbaka i extrem fattigdom och utsatthet, enligt Sida.

Det kommunistiska Kina och auktoritära Ryssland använder pengar till att köpa inflytande i fattiga afrikanska och asiatiska länder. Det är ett stöd som kommer med krav på lojalitet med dessa makter. Sverige måste stå för en annan form av bistånd.

Korruption och annan misskötsel i biståndsvärlden måste åtgärdas. Trots de problem som finns kring biståndet är det ställt utom tvivel att inte minst långsiktiga biståndsprojekt kan ha stor betydelse genom att stödja en utveckling till det bättre.

Här är några områden som Sveriges biståndspolitik behöver prioritera:

• Sätt demokratibistånd först

Medborgare i Sverige har under denna mandatperiod kunnat fira 100 år av demokrati – det är en lyx som fortfarande når för få människor på jorden. Liberalerna är det enda parti i riksdagen som sätter demokratikriteriet främst i biståndspolitiken. Det handlar om att stärka institutioner, civilsamhällets röster och att arbeta för minoriteters rättigheter. Demokratiska samhällen leder per automatik till en jämnare fördelning av resurser, mer jämlikhet och mer jämställdhet.

• Prioritera akutbistånd

En stor del av Sveriges bistånd måste gå till att hjälpa människor som behöver hjälp akut. Med klimatförändringarna ökar antalet allvarliga översvämningar och andra naturkatastrofer. Sverige måste därför prioritera akut nödhjälp högt.

Annons

• EU som biståndspolitisk aktör

Annons

Liberalerna är starka EU-vänner. EU har stora möjligheter som biståndsaktör. Större biståndsprojekt kan hanteras av EU-kommissionen snarare än enskilda medlemsländer. EU-kommissionen kan också göra mer för att koordinera bistånd mellan länder, inte minst katastrofbistånd.

• Stärk klimatbiståndet

I takt med att konsekvenserna av klimatförändringarna blir tydligare kommer en större del av biståndet att gå till insatser för att motverka dess konsekvenser. De som redan är fattiga drabbas först och mest. En viktig del i kampen mot fattigdom är att ge människor tillgång till modern energi. Människor måste få tillgång till elektricitet och kunna laga mat utan att behöva elda inomhus. Nyckeln till klimatomställningen är att fasa ut de idag dominerande fossila bränslena. Samtidigt behöver energianvändningen öka på många håll i världen för att människor ska få en drägligare tillvaro. Klimatbiståndet är viktigt för att säkra att energianvändningen ökar samtidigt som klimatpåverkan av energiproduktionen minskar.

• Våga kritisera biståndspolitiken

Sverige ska bedriva en effektiv biståndspolitik. Målet måste vara att genomföra långsiktigt bestående förändringar och att det bistånd Sverige ger så småningom inte ska behövas. För att uppnå det måste biståndet granskas och dess effekter mätas. Vi är medvetna om att sådana mätningar är svåra att genomföra och lämpar sig bättre för viss verksamhet än för annan. Men just därför är det viktigt att det utvärderingsbara biståndets effekter mäts.

Annons

Liberalerna är inte ett parti som väljer politik efter vad andra partier gör utan agerar självständigt som en stark liberal kraft som driver Sverige i en bättre riktning.

Annons

Liberalerna värnar alltid internationell solidaritet. Partiets långsiktiga fokus på demokrati och akuthjälp till de mest utsatta har gått som en röd tråd genom vår biståndspolitik i decennier. Lika säkert vilar vår tro på enprocentsmålet.

SKRIBENTERNA

Fredrik Malm (L), utrikespolitisk talesperson.

Maria Nilsson (L), ledamot i riksdagens EU-nämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan