Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Det krävs att EU vågar ta sig an nya områden och ställer om klimatpolitiken.”

Sveriges EU-parlamentariker, regering och riksdag måste våga tänka om när det gäller vad EU ska och inte ska göra, skriver Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jorden står inför ett enormt klimathot. Alla som kan måste bidra till att koldioxidutsläppen snabbt minskar – och det rejält, skriver Emma Wiesner (C).

Bild: Ingemar D.Kristiansen

Annons

Den 14 juli presenterar EU-kommissionen elva förslag på hur en ny klimatlagstiftning för EU ska se ut. Förslagen måste visa vägen för att Europa ska nå unionens klimatmål och minska utsläppen.

Jorden står inför ett enormt klimathot. Temperaturen förändras i en aldrig tidigare skådad hastighet. Alla som kan måste bidra till att koldioxidutsläppen snabbt minskar – och det rejält.

Ännu är det inte för sent, även om det ibland kan kännas som att hotet är för stort och överväldigande.

Europa kan fortfarande vända utvecklingen. Även om fönstret är smalt och tiden snabbt rinner ut, kan Europa lösa den klimatkris kontinenten och hela världen befinner sig i – om politiker agerar skyndsamt, resolut och smart.

Annons

De flesta tekniska lösningar som behövs finns redan. Politiker behöver stärka möjligheterna så att de kan förverkligas i större utsträckning och på annat sätt stödja dem.

Annons

För att bromsa klimatförändringarna och nå upp till Parisavtalet har EU satt upp nya klimatmål. Det är bra, även om Centerpartiet gärna hade sett betydligt ambitiösare mål.

De nya målen och den utmaning omställningen innebär gör att det också behövs en ny klimatpolitik i EU.

Ska EU nå de nya målen går det inte att göra samma saker som tidigare och förvänta sig nya resultat. Europa kan inte fortsätta i samma utnötta hjulspår. EU behöver drastiskt förändra och förbättra sin klimatpolitik med nya innovativa lösningar och svara på frågan hur utsläppen ska minskas i tillräcklig utsträckning.

EU-kommissionens förslag på ny klimatlagstiftning utgörs av ett paket som fått namnet Fit for 55. Det måste vara tillräckligt ambitiöst för att möta de nya klimatmålen. Är det så kan EU göra verklig skillnad, något som är av stor betydelse för att Europa ska ta ledartröjan i det globala klimatarbetet.

Den lagstiftning kommissionen föreslår innehåller ny politik för att minska utsläppen från industri, energi, bostäder, transporter, jordbruk och de resterande delarna av samhället.

Att klimatpaketet är kraftfullt och ambitiöst är avgörande för hur framtiden ska gestalta sig. Men det krävs att EU vågar ta sig an nya områden och att Sveriges EU-parlamentariker, regering och riksdag vågar tänka om när det gäller vad EU ska och inte ska göra. Det räcker inte med att stilla se på, oavsett vilka partier som styr Sverige behöver regeringen utgå från nya förutsättningar.

Annons

Annons

Från Centerpartiets sida är vi tydliga: EU:s klimatpolitik behöver stöpas om.

• Det måste kosta mer att smutsa ner. EU:s handelssystem med utsläppsrätter är det viktigaste verktyget för att minska industrins och energisektorns utsläpp i Europa. Handelssystemet gör att det kostar att släppa ut koldioxid, men systemet behöver bli mer ambitiöst. Fler sektorer än idag måste betala för sina utsläpp, till exempel flyg och sjötransporter. Som det är nu får flera branscher gratis utsläppsrätter, något som behöver upphöra.

• Andelen förnybar energi måste öka. Ett mer ambitiöst handelssystem gör inte ensamt att EU klarar de nya klimatmålen. EU behöver till exempel också bygga ut infrastrukturen för förnybar energi, så som sol-, vind- och vattenkraft, för att snabbt få bort Europas gasberoende. Många människor i Europa är fortfarande beroende av fossil energi för att värma upp sina hus eller laga mat. Den fossila energin behöver ersättas med förnybar energi som är producerad av vatten, sol och vind.

• EU måste omedelbart sluta subventionera smutsiga industrier. Det finns fortfarande lagstiftning som gör det möjligt att smutsiga industrier kan fortsätta sin verksamhet med hjälp av statliga bidrag, till exempel undantag från skatter eller via direkta stöd till fossil energi. EU måste ta sitt ansvar och inte förlänga undantag eller ge mer pengar till sådana industrier.

• Fler produkter måste redovisa sina klimatavtryck för att konsumenter och producenter ska kunna välja bort produkter producerade med fossila insatsvaror eller fossil el som förstör klimatet. Det måste bli lättare att direkt på förpackningen kunna avgöra om man köper något som är klimatvänligt.

Annons

Annons

Det är enormt viktigt att Sverige pushar andra medlemsstater i EU mot en ny ambitiös klimatpolitik. Sverige behöver vara en konstruktiv röst som vågar lägga fram och ställa sig bakom nya förslag.

Politiker måste göra sin hemläxa - lyssna på vetenskapen och ställa om klimatpolitiken.

SKRIBENTEN

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan