Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Villaköpare skulle kunna få hjälp att beakta risken för översvämning.”

För att bostadsköpare ska kunna göra välinformerade beslut bör aktörer som försäkringsbolag, banker och mäklare redan nu överväga att agera. Det skriver Robert Boije, chefsekonom vid SBAB, Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, och Greta Fredriksson, master i nationalekonomi.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det behövs mer forskning kring vad risk för översvämning betyder vid bostadsköp, skriver artikelförfattarna.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Villaköpare verkar tänka för kortsiktigt när det gäller risk för översvämningar som sker på grund av att hus ligger alltför nära havet. Mäklare, försäkringsbolag och banker kan behöva vidta en rad åtgärder.

En ny mastersuppsats, Property Prices and New Information on Flood Risks, som en av oss, Greta Fredriksson, nyligen lade fram vid Uppsala universitet, visade att hushåll som köper en villa nära havet väger in risken för översvämningar i bostadens värde när ny information om sådan risk publiceras.

Uppsatsen visar att priset på villor i riskutsatta områden som ligger närmast strandlinjen sjunker i förhållande till dem som ligger en bit bort från strandkanten. Trots att det finns betydande översvämningsrisker i många delar av landet, har det tidigare inte funnits någon systematisk forskning om det i Sverige.

Annons

Annons

Initiativtagare till den nya studien är det statliga bolåneinstitutet SBAB som tog kontakt med Matz Dahlberg, professor och föreståndare för Urban Lab vid Uppsala universitet. SBAB:s idé, inspirerad av en finsk studie, var att undersöka om riskutsatta bostäders värden påverkades negativt när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade en lista på särskilt översvämningsutsatta områden i Sverige. Flera av dessa områden ligger i Skåne. 

Studien visar att villaköpare i riskutsatta områden, efter att MSB publicerat informationen om riskerna, i genomsnitt var villiga att betala knappt 0,2 procent extra för varje meter till havet. Uttryckt på ett annat sätt: köparna var villiga att betala 10 procent mer för en villa som ligger 50 meter från havet, jämfört med en som ligger precis intill strandkanten.

Vad gäller villor och bostadsrätter som ligger intill andra riskutsatta vattendrag, som floder och åar, var köparna villiga att betala 2,5 procent mer för en bostad som ligger 50 meter från vattnet.

För bostadsrätter med närhet till havet kunde ingen statistiskt säkerställd effekt uppmätas.

Studien visar samtidigt att effekten på priserna hade klingat av redan efter ett år. Det ligger i linje med flera internationella studier som visar att bostadsköpare tenderar att vara kortsiktiga i sitt tänkande. Men mäklare, försäkringsbolag och banker kan bidra till att köpare blir bättre på att beakta översvämningsrisker.

Annons

Försäkringsbolagen kan prissätta risken för översvämning. Flera internationella studier förklarar bostadsköpares kortsiktighet med att översvämningsrisken i de flesta fall inte – liksom inte heller i Sverige – återspeglas i premien på hemförsäkringen. Men i takt med tilltagande klimatproblem kan det ändras. Det finns stater i USA där det redan skett och där de högre försäkringspremierna i riskutsatta områden resulterat i lägre bostadspriser.

Annons

Bankerna skulle kunna väga in risken för översvämning när de bestämmer räntan på bostadslån. Bolån tagna i riskutsatta områden skulle kunna få en högre ränta. Hittills har inga svenska banker vägt in risken för översvämning i bolåneräntan. Hur det blir framöver beror troligen på hur försäkringsbolagen väljer att utforma hemförsäkringarna.

Mäklare skulle kunna bidra till ökad information om risk för översvämning. I samband med försäljning skulle mäklarna kunna bli skyldiga att informera om MSB:s risklista, i likhet med annan relevant information om bostaden.

Det behövs mer forskning kring vad risk för översvämning betyder vid bostadsköp. Men för att köparna ska kunna göra välinformerade beslut bör aktörer som försäkringsbolag, banker och mäklare redan nu överväga att agera.

SKRIBENTERNA

Robert Boije, chefsekonom vid det statliga bolåneinstitutet SBAB och doktor i nationalekonomi.

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning och föreståndare för Urban Lab vid Uppsala universitet.

Greta Fredriksson, master i nationalekonomi.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan