Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Vilka politiker är modiga, ansvarstagande och vågar satsa på att bli attraktiva arbetsgivare?”

Malin Tillgren listar en rad åtgärder som enligt Vårdförbundet leder till en trygg, säker och tillgänglig vård.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Biomedicinska analytiker analyserar prover som ligger till grund för vilken medicinsk behandling en patient får, skriver Malin Tillgren.

Bild: Sandra Henningsson

Annons

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor krävs för att hälso- och sjukvården ska vara trygg, säker och tillgänglig för landets invånare.

Vårdförbundet i Skåne har under de senaste månaderna haft samtal med regionpolitiker i styrelser och nämnder kring vad som nu behöver göras.

Grunden för en hög tillgänglighet och kvalitet inom sjukvården är att det finns tillräckligt många medarbetare som har rätt kompetens.

Utan barnmorskor kan kvinnor inte få hjälp med preventivmedel och förlossningar blir osäkra. Idag kan blivande föräldrar bli runtskickade innan de kommer till en förlossningsavdelning som har möjlighet att ta emot dem.

Biomedicinska analytiker analyserar prover som ligger till grund för vilken medicinsk behandling en patient får. Röntgensjuksköterskor röntgar och har en viktig del i diagnostiseringen av allt ifrån brutna ben till upptäckt av cancertumörer. Sjuksköterskor finns runt landets invånare genom hela deras liv, från barnavårdscentralerna till ålderdomen.

Annons

Annons

Sjuksköterskor har den högsta medicinska kunskapen inom den vård som bedrivs i kommunernas regi. Sjuksköterskor arbetar med förebyggande insatser för att förhindra och lindra sjukdom, ansvarar för den specifika omvårdnad som sker på sjukhusens vårdavdelningar, söver och assisterar vid operationer, tar emot samtal på 1177 och ger rådgivning, bedömer och hämtar patienter med ambulans och mycket annat.

Här är en lista på konkreta åtgärder som skulle göra Region Skåne och kommunerna mer attraktiva för Vårdförbundets grupper och i förlängningen leda till en trygg, säker och tillgänglig vård.

Vårdförbundet uppmanar de politiker som styr Region Skåne och de skånska kommunerna:

• Inför personcentrerad vård. Det är ett etiskt förhållningssätt där patienten är mer delaktig i vården. Personalen arbetar i team runt patienten och varje yrkesgrupp bidrar med sin specifika kunskap och kompetens.

• Identifiera hur samarbetet kan bli bättre mellan kommuner, primärvården och sjukhusen för att tidigt fånga upp patienter och förhindra sjukdom och ohälsa.

• Ha ett större fokus på förebyggande arbete genom att utöka de resurser som går till primärvården och specialistvårdens mottagningar.

Annons

• Satsa på bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för personalen genom hela deras yrkesliv.

• Avsätt löner som motsvarar utbildning, ansvar, kompetens, erfarenhet och medarbetarnas bidrag till verksamheten. Tillskjut öronmärkta pengar till särskilt yrkesskickliga medarbetare.

Annons

• Säkerställ och tillåt att rätt antal inom respektive yrke är anställda så att övertidsarbete minimeras och alla får möjlighet att ta ut sina semesterdagar.

• Inför generell arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan.

• Avsätt tid så att personalen kan utveckla sin kompetens och verksamheten förbättras.

• Inför, utveckla och öka utbildningsanställningar.

• Samarbeta med universitet och högskolor när det gäller möjligheten att erbjuda reglerad specialistutbildning även för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

• Säkerställ verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med god kvalitet där handledarna har tid för studenterna.

• Gör regionens kliniska basår till obligatoriskt för fler nyutexaminerade yrkesgrupper. Idag finns det bara för sjuksköterskor.

• Skapa förutsättningar för seniora medarbetare, till exempel mentorskap där medarbetare kan stanna kvar i verksamheten för kompetensöverlämning. Inför modellen 80/90/100 (80 procent tjänstgöring till 90 procent lön och 100 procent pensionsinsättning) eller att seniora medarbetare enbart arbetar dag, men med bibehållen OB-ersättning.

Annons

Om Region Skåne och de skånska kommunerna inför de förändringar som Vårdförbundet listar skulle det avsevärt förbättra deras attraktionskraft när det gäller att både behålla och rekrytera medarbetare. Det skulle i sin tur ge trygg, säker och tillgänglig vård.

Frågan är bara vilka politiker som är modiga, ansvarstagande och vågar satsa på att bli attraktiva arbetsgivare.

Annons

SKRIBENTEN

Malin Tillgren, ordförande för Vårdförbundets Skåneavdelning.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy