Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Klasskillnader är den enskilt största förklaringen bakom de stora hälsoskillnaderna i Skåne.”

Socialdemokraterna föreslår en lång rad konkreta insatser inom områden där Region Skåne har goda förutsättningar att bidra till en bättre och mer jämlik folkhälsa, skriver Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ge vårdcentralerna en mer central roll i det långsiktiga och förebyggande arbetet, skriver Henrik Fritzon.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Ojämlikheten och hälsoklyftorna ökar i Skåne. För att vända utvecklingen krävs breda satsningar på folkhälsa. Det hälsofrämjande arbetet måste bedrivas på alla nivåer i samhället.

Region Skånes senaste folkhälsorapport är oroväckande dyster. Problemen med övervikt och fetma ökar liksom den psykiska ohälsan hos yngre vuxna. Generellt sett är skillnaderna när det gäller hälsa och välmående stora mellan olika befolkningsgrupper och de ökar. Statistiskt sett har män utan eftergymnasial utbildning vid 30 års ålder sex färre år kvar att leva jämfört med dem som har utbildat sig vidare. För kvinnor är motsvarande siffra 5,6 år.

Sociala bestämningsfaktorer, eller med andra ord klasskillnader, är den enskilt största förklaringen bakom de stora hälsoskillnader som finns i Skåne, Sverige och resten av världen.

Annons

För att en god folkhälsa ska uppnås krävs en politik för ökad jämlikhet, men också breda insatser som minskar hälsoproblemen.

Region Skåne behöver ta ett samlat grepp om folkhälsofrågorna ur ett jämlikhetsperspektiv och upprätta en regional folkhälsostrategi med mål och analyser av vad som krävs för att nå de mål som sätts upp.

Annons

Socialdemokraterna föreslår en lång rad konkreta insatser inom områden där Region Skåne har goda förutsättningar att bidra till en bättre och mer jämlik folkhälsa:

• Ge primärvården, vårdcentralerna, en mer central roll i det långsiktiga och förebyggande arbetet. För att uppnå en jämlik folkhälsa måste kunskapen, främst kring kost, motion, alkohol och tobak, förbättras hos alla invånare.

Under 2021 införs riktade hälsosamtal för 40-åringar på alla skånska vårdcentraler. Det är en beprövad metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd till förändring. Det är bra, men vårdcentralernas roll måste stärkas generellt. Tidigare hade de ett ansvar för befolkningens hälsa i området, men det avskaffades 2009. Nu vill Socialdemokraterna utreda om det åter går att ge dem det ansvaret.

Vårdcentralerna måste få bättre förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande.

Annons

• Stärk mödra- och barnhälsovården. Insatser under graviditet och barns första tid i livet är bland det mest verkningsfulla som Region Skåne kan göra för att främja barns hälsa och möjligheter i livet på både kort och lång sikt. Det bidrar också till ett mer jämställt föräldraskap. Ett sådant arbete är redan en viktig del av barnmorskemottagningarnas och barnavårdscentralernas verksamhet och ambitionerna har höjts på senare år. Problemet är att de pengar som ska finansiera det inte har ökat i samma takt.

Annons

Vi socialdemokrater vill höja ambitionerna ytterligare och finansiera de insatser som krävs.

• Inför familjecentraler i alla kommuner. När barnavårdscentral, öppen förskola, barnmorskemottagning och socialtjänst samverkar under samma tak kan de lättare identifiera de familjer som har behov av särskilda insatser och se till att de får den hjälp och det stöd de behöver. Socialdemokraterna vill därför göra det möjligt för Region Skåne och de skånska kommunerna att etablera fler familjecentraler.

Målsättningen är att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun.

• Fördela pengar till primärvården efter behov. Det borgerliga regionstyret sänkte vid årsskiftet den del av ersättningen till vårdcentraler, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler som fördelas efter patienternas socioekonomi. Det innebär mindre pengar till verksamheter i socialt utsatta områden och därmed sämre förutsättningar för hälsofrämjande insatser till dem som behöver det mest.

Annons

Socialdemokraterna vill återställa ersättningen till 2020 års nivå.

• Etablera fler levnadsvanemottagningar. Levnadsvanemottagningen i Malmö (med filial i Lund) stöttar vårdcentralerna i deras uppdrag att erbjuda vägledning till de patienter som vill skaffa sig mer hälsosamma levnadsvanor. Levnadsvanemottagningen tar emot remisser i mer komplicerade fall och samarbetar med Sus, Skånes universitetssjukhus. Levnadsvanemottagningen är ett värdefullt komplement till vårdcentralernas hälsofrämjande arbete.

Annons

I första hand vill Socialdemokraterna nu etablera levnadsvanemottagningar i Helsingborg och Kristianstad så att sjukhusens operationsverksamheter där kan dra nytta av dem, men därefter behövs det också levnadsvanemottagningar på andra orter i regionen.

Det råder bred politisk enighet om vikten av en god folkhälsa, ändå går utvecklingen på många sätt åt fel håll. Det räcker inte med goda intentioner, det behövs också konkreta insatser och resurser för att finansiera dem. Hälsoklyftorna kan slutas, om den politiska viljan finns.

SKRIBENTEN

Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy