Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Helsingborgs själ utgörs av stadens invånare.”

Politiker behöver göra så att invånarna kan vara delaktiga i utformningen av nya platser, skriver Lena Östholm Munkberg, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Området runt Gustav Adolfskyrkan och torget saknar idag grönytor, skriver Lena Östholm Munkberg (MP).

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Helsingborgs torg har länge anlagts som stenöknar, växtligheten har fått stå åt sidan.

Hur gemensamma ytor som parker och torg utformas har stor betydelse för människors känsla av välmående och trygghet, de fungerar som andningshål i staden.

Rikard Lind, Hans Nelson och Gunilla Westergren Johanson, Liberalerna, påpekar att de saknar Helsingborgs själ och beskriver det som att själen hänger ihop med byggnader och deras placering (Aktuella frågor 24/6).

Enligt min mening utgörs själen av stadens invånare. Det är allas vårt gemensamma ansvar att skapa en miljö som stimulerar till liv och rörelse, dit de som bor i staden återkommer och vill tillbringa sin tid.

För första gången på länge går det att glädja sig åt att en ny gemensam plats i Helsingborg inte blivit ett stentorg. Ångfärjeparken mellan Tivoli och SeaU har blivit en välbalanserad plats där stadens invånare redan intagit bänkarna för att äta pizza eller för att koppla av och titta på utsikten över Öresund. Ångfärjeparken har grönytor, porlande vatten och bekväma utemöbler att sitta och ligga på.

Annons

Annons

Men frågan är om Ångfärjeparken snarare är ett torg än en park. Det finns inte tillräckligt många träd för möjligheten till skugga under varma sommardagar.

Gång- och cykelvägen längs Kungsgatan från Dunkers kulturhus och norrut till Gröningen är ett exempel på en lyckad omdaning i Helsingborg. Tidigare kantades gång- och cykelvägen av sten och var föga inbjudande, idag är den ett trevligt välbesökt stråk kantat av grönytor med träd och bänkar.

Etnologen Elisabeth Högdahl påpekar att invånare delvis bygger sin identitet i relation till de platser där de lever och skapar minnen som också blir till en del av deras livsberättelse (Aktuella frågor 1/7). Men enligt min mening handlar det i stor utsträckning om ett samspel där politiker behöver göra så att invånare kan vara delaktiga i utformningen av nya platser.

I Helsingborg är Henry Dunkers plats i Norra hamnen och Mäster Palms plats på Söder tydliga exempel på stenlagda öde ytor. Liksom alla andra stentorg behöver de omdanas till inbjudande platser med grönska och konstnärliga inslag, platser som både gynnar biologisk mångfald och där invånarna väljer att vistas. När politiker och tjänstemän tillåter grönytor att bli en naturlig del av stadsbilden minskar också risken för översvämning.

Annons

Tillgång till grönskande gator och torg, parker och grönområden har enligt Boverket visat sig utjämna skillnaderna i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper och ge betydelsefulla naturupplevelser och rekreation till särskilt sårbara grupper som barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Parker, torg och grönområden är också viktiga som demokratiska mötesplatser.

Annons

De offentliga rummens betydelse för människors hälsa och känsla av sammanhang har förstärkts under den rådande pandemin. När det gäller förtätning av stadsdelar lyfter Boverket fram betydelsen av att ta hänsyn till sociala aspekter som trygghet, identitet och delaktighet.

Urbanisering är en av de främsta orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. En studie av Anna S Persson, Johan Ekroos, Peter Olsson och Henrik G Smith vid Centrum för miljö- och klimatforskning i Lund visar att stadens form har betydelse. Genom att minska fysiska barriärer som hårdgjorda ytor, stenlagda torg och asfalterade innergårdar, kan pollinatörer gynnas och den biologiska mångfalden värnas.

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade nyligen att tillsätta en utredning för att göra Gustav Adolfs torg parkeringsfritt. Lösningen ses som ett parkeringsgarage i närheten alternativt under jord. Området runt Gustav Adolfskyrkan och torget saknar idag grönytor och utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor. Hur omdaningen ska se ut behöver utformas tillsammans med dem som bor i området.

Annons

Sundstorget är ett bevis på hur ett underjordiskt garage kan förändra ett torg på ett negativt sätt, till en stor tom stengjord yta utan naturlig växtlighet. Helsingborg får inte göra om samma misstag med Gustav Adolfs torg. Låt Gustav Adolfs torg bli en lika välbalanserad plats som Ångfärjeparken med gemensamma ytor, vatten och grönska, en plats för invånare i alla åldrar där nya minnen kan skapas.

Annons

SKRIBENTEN

Lena Östholm Munkberg (MP) är ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige och ledamot i stadens vård- och omsorgsnämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy