Annons

Annons

Annons

Helsingborg

Ny ishall allt närmare – Dunkerfonderna betalar

Om fem år kan en ny ishall kan stå klar i Helsingborg, finansierad med Dunkerpengar. Den ständiga frågan återstår: var ska den ligga?

Text

Det är trångt på Olympiaområdet. dagens två ishallar (längst till höger) omgärdas av skog och Helsingborg arena.

Bild: Tom Wall

Annons

En ny ishall i Helsingborg har diskuterats i många år. I alliansens budgetförslag för 2019 fanns en ishall för 100 miljoner kronor med. Oppositionen tyckte samma år att en ishall kunde finansieras med pengar ur Dunkerfonderna.

Sedan dess har inte mycket hänt. Samtidigt vill staden bygga Oceanbadet för runt en miljard kronor finansierat på samma sätt.

I början av sommaren klubbade kommunfullmäktige så igenom att finansiera en ny ishall för 100 miljoner kronor genom Dunkerfonderna. Och nu har också svaret kommit om det överhuvudtaget är möjligt inom de ekonomiska ramarna. Och svaret är ja.

– Det låg ett gammalt uppdrag från 2019 och det är nu återrapporterat. Vi bedömer att det finns möjlighet, säger stadens ekonomidirektör Marcus Nilsson.

Annons

Sedan tidigare håller staden på att beta av två stora projekt betalda ur Henry och Gerda Dunkers donationsfonder.

Annons

På Helsingborg Arena återstår 24 miljoner kronor att amortera, vilket kommer ske 2022. Arenan har därmed amorterats ned under 13 år.

Olympia byggdes om för drygt 400 miljoner och där återstår 238 miljoner kronor som beräknas vara färdigamorterade 2025, det vill säga tio år efter byggstart.

Utdelningen från Dunkerfonerna spås öka med åren och staden förväntar sig kunna ta del av utdelning i storleksordningen 1,5 till 1,7 miljarder kronor fram till 2040.

– Vi kan se utrymmet över tid. Det finns en årlig utdelning och sedan en konstruktion som gör att staden får större utdelning i framtiden, säger Marcus Nilsson.

Efter färdigställande hamnar driftskostnaden för alla Dunkerfinansierade anläggningar hos kommunen.

– Fastighetsdriften och verksamhetsdriften måste täckas av kommunala skattemedel och där gör vi noggranna kalkyler när det gäller exempelvis Oceanbadet ju längre projektet framskrider.

Olympiafältet har varit isidrottens hemvist sedan slutet av 1950-talet och inomhushallen Olympiarinken stod klar 1973. Det är också där man initialt tittat på att uppföra ytterligare en ishall. Men det är inte problemfritt.

Olympiarinken består i dag av två isytor. Frågan är om det finns plats för en tredje i området.

Bild: Tom Wall

– Vi håller på att titta på olika möjligheter. Det är faktiskt inte så enkelt att placera en ishall till på Olympiafältet. Vi har fått en första dragning från arkitekten, men det är inga förslag som är aktuella just nu. Vi måste fortsätta att resonera kring frågan, säger Maria Holm, biträdande utbildningsdirektör.

Annons

Annons

– En placering där utgår från att bygga en hall i anslutning och då kan man kanske titta på att bygga om alltihop, men då är vi uppe långt över 100 miljoner kronor.

Parallellt tittar staden också på om det skulle kunna finnas en helt annan placering.

– Det kan absolut bli så att det blir en separat placering av en hall. Under hösten vet vi mer om vad som är vägen framåt. 100 miljoner kronor räcker till en bra träningshall, säger Maria Holm.

Fakta

Det här är Dunkerintressena


Dunkerintressena – eller Dunkerstiftelserna – är samlingsnamnet för två stiftelser och tre nu aktiva bolag som instiftades 1962. Grunden till kapitalet är de pengar som Henry Dunker, grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, testamenterade. Merparten av det kapital som Dunkerintressena förvaltar (cirka 80 procent) består av aktier i Trelleborg AB, som 2019 hade ett marknadsvärde på knappt fem miljarder kronor. Dessutom finns en värdepappersportfölj vars värde ”väl överstiger” en miljard kronor.

Dunkerintressena administreras av en styrelse som består av höga näringslivsprofiler.

Avkastningen går till släktingar till Henry och Gerda Dunker, Dunkerska sjukhemmet i Helsingborg och till Helsingborgs stad. Kommunen har använt pengarna till att bland annat bygga stadsteatern, Dunkers kulturhus, ombyggnaden av Olympia och Helsingborg Arena.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan