Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”En fortsatt misslyckad arbetsmarknadspolitik bör mana till beslutsamhet och reformvilja. Politiken måste agera mer kraftfullt.”

Enskilda och familjer drabbas hårt när pandemin tvingar människor bort från jobben. Med nya och större grupper arbetslösa måste politiken agera mer kraftfullt. KD presenterar inom kort ny ekonomisk politik som handlar om att få fler i arbete, skriver två kristdemokrater, den ekonomiskpolitiska talespersonen Jakob Forssmed och den arbetsmarknadspolitiska talespersonen Michael Anefur.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Välfärdens rekryteringsbehov är stora och växande – KD vill skapa fler platser på vårdutbildningar.

Bild: Claudio Bresciani/TT

Annons

Pandemin har tvingat många från sina jobb, och den särskilt skadliga långtidsarbetslösheten är på rekordhöga nivåer. Grupper som normalt har jobb har hamnat i arbetslöshet. För de längst bak i jobbkön, som unga och utrikes födda, riskerar detta att bli ett ytterligare försenat inträde in i egenförsörjning och en arbetsgemenskap.

Att arbetslösheten biter sig fast på högre nivåer även efter att ekonomin återhämtat sig har vi sett efter tidigare kriser. Förutom den negativa effekten på ekonomin drabbas många enskilda och familjer hårt genom både förlorad försörjning och arbetsgemenskap, och ett ökat bidragsberoende.

Vetskapen om detta och konsekvenserna av en fortsatt misslyckad arbetsmarknadspolitik bör mana till beslutsamhet och reformvilja. Med nya och större grupper arbetslösa behöver politiken agera mer kraftfullt.

Annons

Kristdemokraterna presenterar inom kort ny ekonomisk politik, som därför till stor del handlar om att få fler i arbete, minska utanförskapet och öka självförsörjningen.

Annons

Vi föreslår en bred palett av reformer:

1. Underlätta soloföretagande för bredare grupper än idag. Vi föreslår att ett särskilt konto införs, där en person som säljer sina tjänster via sitt eget företag schablonbeskattas och inte har krav på sig att upprätta vare sig årsredovisning eller betala moms upp till 600 000 kronor per år. För den som har svårare att få en anställning innebär kontot en möjlighet att ha flera uppdragsgivare, utan att behöva bli anställd, med minimal administrativ börda. Kontot skulle vara aktuellt bland annat för gig-arbetare och kulturarbetare och underlätta inträdet i jobb via ett eget företagande.

2. Stärk drivkrafterna att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Nystartsjobben har visat sig vara en effektiv åtgärd. Anställningstiden i nystartsjobben för nyanlända bör därför förlängas från två till tre år. Subventionen bör tillfälligt fördubblas, en tillfällig möjlighet att få nystartsjobb redan vid 6 månaders arbetslöshet bör införas och även möjlighet till handledarstöd för företagen. Dessa åtgärder skulle förstärka subventionen, men också se till att fler får jobb innan de hamnar i långtidsarbetslöshet.

Annons

3. Öka drivkrafterna att söka jobb. Att öka lönsamheten i arbete håller uppe sökaktivitet och minskar arbetslösheten. Med ett dubbelt jobbskatteavdrag för de grupper som står längst från arbetsmarknaden lönar det sig bättre att arbeta. Samtidigt behöver bidrag och ersättningar utformas med lägre marginaleffekter. Försörjningsstödet för arbetsföra personer bör ersättas med en statlig dagpenning som är individualiserad, tydligt kopplad till krav på deltagande i insatser från Arbetsförmedlingen, och som ger incitament att ta även tillfälliga jobb.

Annons

Etableringsprogrammet bör också reformeras. Genom att göra det obligatoriskt de första två åren, men införa möjlighet att förlänga det till fem år, skapas bättre möjligheter till etablering. Kompletterande försörjningsstöd under etableringsperioden bör samtidigt tas bort, och etableringstillägget i etableringsersättningen individualiseras för att öka drivkrafterna till arbete för föräldrar, framför allt för kvinnor.

4. Bryt matchningsproblematiken. Redan före pandemin var arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft hög, samtidigt som arbetslösheten också var det. Nu ser vi återigen att anställningsplanerna i arbetslivet är mycket goda, men att företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Problemet behöver överbryggas med utbildnings- och fortbildningsinsatser. Vi vill bygga ut Yrkesvux med fler platser, både med och utan SFI-inriktning. Att lära sig språket i kombination med en yrkesutbildning har visat sig vara en framgångsfaktor.

Annons

Vi vill också skapa fler platser på vårdutbildningar, då välfärdens rekryteringsbehov är stora och växande. Parternas omställningsavtal bör också genomföras. För personer som behöver ytterligare stöd, exempelvis på grund av funktionsnedsättning eller långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, vill vi införa matchningsanställningar i enlighet med den utredning som presenterades 2015. Anställningen minimerar risken för arbetsgivare att anlita en ny person, eftersom de anställs via ett bemanningsföretag som också rustar medarbetaren.

Annons

5. Fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning måste beredas plats på arbetsmarknaden. Vi vill differentiera lönebidraget så att arbetsintegrerade sociala företag har möjlighet till en större subvention vid dessa anställningar. Samtidigt bör Samhall få i uppdrag att anställa personer som berättigar till alla versioner av lönebidrag – inte, som idag, främst de personer som står närmast arbetsmarknaden. Vi vill också utreda en varaktig samhällsnyttig sysselsättning för personer allra längst från arbetsmarknaden.

Regeringen har stått handfallen inför en allt djupare tudelning mellan dem som har lätt att få jobb och dem som inte har det. I den senaste budgeten presenterades inte ett enda nytt grepp för att råda bot på detta. Det duger inte. Sveriges arbetslösa förtjänar bättre.

Annons

SKRIBENTERNA

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson i Kristdemokraterna.

Michael Anefur, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Kristdemokraterna.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy