Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Långsiktiga satsningar behövs inom äldreomsorgen.”

Bristerna inom svensk äldreomsorg är en fråga som svalnat på den mediala och den politiska dagordningen. Ändå kvarstår många av bristerna. Personalens utbildning och kompetens är helt avgörande för att Sverige ska få en äldreomsorg med kvalitet, skriver Jan Andersson och Marianne Nilsson, ordförande respektive vice ordförande i PRO Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En god äldrevård för alla som har ett behov av den står högt upp på prioritetslistan i såväl kommuner som regioner och på riksnivån, anser debattörerna. Bilden på vårdhunden Othello togs på ett äldreboende på Ekerö 2016. Foto: Erik Nylander/TT

Annons

Under början av pandemin blev bristerna inom svensk äldreomsorg tydliga. Många äldre som bodde på särskilda boenden eller hade hemtjänst blev allvarligt sjuka och många avled. Kvaliteten på omsorgen skilde sig åt över landet. På vissa håll fungerade omsorgen och vården utmärkt. På andra håll gjorde den inte det. Äldreomsorgen blev en fråga som under denna period stod högt på den mediala och politiska dagordningen.

Så är det inte längre. Frågan tycks inte lika angelägen. Ändå kvarstår de brister som uppdagades under pandemins första fas i stor utsträckning. Långsiktiga satsningar behövs dels för att åtgärda bristerna, dels för att klara av att alltfler äldre lever allt längre och därför kommer att behöva en god vård och omsorg under sina sista levnadsår.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på en äldreomsorgslag. Denna lag syftar till att ge ramar för äldreomsorgen i landet och ge en större likvärdighet. Den ska inte ersätta socialtjänstlagen utan den ska vara ett komplement till denna lag på samma sätt som skollagen och läroplanerna är det på skolans område.

Annons

Annons

En lag kommer inte i sig att automatiskt ge en bättre äldreomsorg. Dessutom har vi inte tid att vänta på att en lag ska stiftas och implementeras. Mycket kan göras redan nu. Huvudansvaret ligger på kommunerna, men både staten och regionerna har en stor roll att spela för att äldreomsorgen ska bli bättre.

I somras presenterade den särskilde utredaren Göran Johnsson sitt betänkande rörande kompetensförsörjningen inom vård och omsorg för äldre. Denna utredning innehåller en lång rad viktiga förslag som handlar om personalförsörjningen inom vården och omsorgen av de äldre. Personalens utbildning och kompetens spelar enligt vår mening en helt avgörande roll för kvaliteten inom äldreomsorgen.

Idag saknar många inom äldreomsorgen rätt utbildning. Många har tillfälliga anställningar. Lönerna är för låga. Deltidstjänster och delade turer är vanliga, vilket gör att yrkena inte är attraktiva. Arbetsledarna har alldeles för många underställda sig för att kunna vägleda sin personal. Dessutom har de alldeles för många administrativa uppgifter.

Annons

Annons

Utredningen föreslår en lång rad förbättringar. Personalen ska ha rätt utbildning. Undersköterskor och vårdbiträden är de stora personalgrupperna som behövs. Det behövs tillgång till ytterligare medicinsk kompetens som sjuksköterskor och läkare. En arbetsledare ska inte ha för många underställda sig och ska avlastas då det gäller administrativa uppgifter. Heltid och tillsvidareanställningar ska vara norm. Delade turer ska bort och lönerna måste givetvis höjas.

Dessa åtgärder är nödvändiga om vi ska klara äldreomsorgen i framtiden. Det kommer att kosta men det måste det få göra. En god äldreomsorg för alla som har ett behov av en sådan måste stå högt upp på prioritetslistan för våra politiker i kommuner, regioner och i riket. Det är långt viktigare än fortsatta skattesänkningar.

SKRIBENTERNA

Jan Andersson

Marianne Nilsson

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy