Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Med facit från det egna ledarskapet bör Socialdemokraterna vara lite mer ödmjuka.”

Socialdemokraterna kritiserar alliansen för att inte ha använt tillräckliga resurser för att motverka vårdköer. Men att försöka sätta en bild av att vården i Region Skåne sparas bort när sanningen ser annorlunda ut, är oseriöst. Det riskerar att i onödan rubba förtroendet för sjukvården. Det skriver fyra regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alliansen har prioriterat tillgängligheten i Skånes sjukvård och det vet Socialdemokraterna mycket väl, skriver debattörerna i en replik på oppositionens debattartikel den 24 augusti.

Bild: Patrik Renmark

Annons

De socialdemokratiska oppositionsråden kritiserar i en debattartikel (Aktuella frågor 24/8) alliansen för att inte ha använt tillräckliga resurser för att motverka vårdköer. Naturligtvis är det så att vårdköerna har växt i pandemins spår. Men det är också djupt oseriöst att påstå att det inte finns stora resurser och aktivt arbete för att komma till rätta med vårdskulden. Att försöka sätta en bild av att vården sparas bort när sanningen är att både antalet anställda och antalet arbetade timmar har ökat kraftigt, trots pandemin, riskerar också att i onödan rubba förtroendet för sjukvården.

Av allt att döma verkar det som att Socialdemokraterna har glömt sin roll i att minska tillgängligheten till vården. Under den period de styrde sänkte de rekordbra tillgänglighetssiffror till botten. Strax före pandemin påbörjade alliansen en omfattande genomlysning av de ökade vårdköerna och vilka åtgärder Region Skåne bör vidta för att åter öka tillgängligheten.

Annons

Annons

Ett av de områdena som omfattades var psykiatrin, där det tog alltför lång tid att komma till behandling för neuropsykiatriska tillstånd.

Redan före pandemin föreslog alliansen att det skulle införas öppna avtal, där alla vårdgivare som kunde leverera efter uppställda villkor skulle få etablera sig och behandla patienter inom neuropsykiatrisk kompetens. Vi ville också lägga ut uppdrag till privata aktörer som har utrymme att radera köerna till vissa specialiteter. Detta har Socialdemokraterna röstat emot och förhalat genom hela pandemin. Först nu har vi åtminstone fått igenom några mindre upphandlingar för att gradvis kunna öka tillgängligheten till vården.

Alliansen har prioriterat tillgängligheten och det vet Socialdemokraterna mycket väl. 1,2 miljarder kronor har avsatts specifikt för att motverka ökade vårdköer på grund av pandemin. Vi har gett sjukhusen utökade uppdrag som når alla gränser för vad de kan klara av. Region Skånes ledning för sjukvården har lagt ett enormt arbete på att identifiera bättre processer för att remittera snabbare med Skåneövergripande vårdkösystem för att nyttja alla resurser maximalt. Pengarna finns, men oppositionens vilja att använda dem effektivt finns inte. Sjukvården har fått ett historiskt tillskott tack vare alliansens budget och i jämförelse med föregående år motsvarar det ett tillskott på 2,8 miljarder kronor.

Annons

Vidare har alla avtal med andra regioner och befintliga upphandlingar maximerats och förlängts, det pågår ständigt samordning och nya system för att motivera sjukhusen att redan vid inkommen remiss bedöma om patienten riskerar att få vänta och att man därmed aktivt ska leta plats någon annanstans.

Annons

Vi driver även frågan om att möjliggöra undantag från lagen om offentlig upphandling vid pandemi, för att snabbare kunna upphandla vårdtjänster. Där har den socialdemokratiska regeringen sagt ett blankt nej. Köerna är inte möjliga att hantera enbart inom Region Skånes egna verksamheter. Vad vi kan göra är att dra nytta av våra privata vårdgivare. Att sjukhusen inte klarar fullt finansierade extra uppdrag beror delvis på fortsatt pandemi och på att vissa personalkategorier som är avgörande för operationskapacitet flyttats till akut vård. Mot detta står också ökat inflöde av akuta patienter som inte kan vänta samt ökat inflöde av patienter som sjukhus och primärvård behöver samverka kring, som till exempel långtidscovid.

Socialdemokraterna försöker ge en bild av verkligheten som inte stämmer. I deras eget budgetförslag ligger ett effektiviseringskrav på regionens verksamheter, som ligger på samma nivå som rådande budget.

Annons

Socialdemokraternas ledarskap har visat ett tydligt resultat under föregående mandatperiod. Tillgängligheten skulle öka, den sjönk. Ekonomin skulle stabiliseras, det blev underskott efter underskott. Socialdemokraterna har facit av sitt ledarskap. Med ett sådant facit bör man vara lite mer ödmjuk. Vad Socialdemokraterna också utelämnar i sin debattartikel är att deras underskott har lett till ett krav på återställning. Det har alliansen prioriterat och lyckats väl med att återställa, samtidigt som vi arbetar för att hantera vårdköerna.

Annons

SKRIBENTERNA

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy