Annons

Annons

Lasarettsbygget i Helsingborg

Nu börjar planarbetet för Helsingborgs nya sjukhus

Det som endast är några diffusa skisser vid Österleden är samtidigt ett stort steg mot ett helt nytt lasarettsområde i Helsingborg.

Bild: Tomas Nilsson

Annons

– Jag tror att det stora allmänintresset som ett sjukhus har och den enighet som finns i politiken på alla nivåer borgar för att vi ska kunna hålla så högt tempo som möjligt, säger Christian Orsing (M).

Till slut nådde ombyggnaden av Helsingborgs lasarett vägs ände och HD kunde i april avslöja att det skulle bli en flytt till Östra Ramlösa. Helsingborgs politiker lovade snabbt att göra allt vad som stod i stadens makt för att planarbetet för området skulle gå så snabbt som möjligt.

Nu har arbetet tagit fart och de första ramarna börjar skönjas.

– Vi har hela tiden sagt att det är en otroligt viktig samhällsinvestering för Helsingborg och Nordvästskåne och verkligen trycka på. Det är ju ett regionsjukhus det handlar om, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M).

Behovet för sjukhusområdet bedöms vara över 200 000 kvadratmeter. Det område som pekas ut gränsar till järnvägen i söder, Österleden i väster och når nästan upp till Clausgatans cirkulationsplats i norr.

Annons

– Vi ska skapa förutsättningar för ett regionsjukhus, men samtidigt framtidssäkra detsamma. Nuvarande lasarettsområde har utvecklats och byggts ut över tid. Här måste vi ta höjd för det kommande lasarettet, men även tänka längre in i framtiden för det här ska fungera under väldigt lång tid, säger Christian Orsing.

Annons

Det som är ett embryo till ett helt nytt lasarett är än så länge en rektangel utritad på en åker. Men staden tittar också på det som ligger utanför rektangeln.

– Det är klart viktigt med infrastruktur. Det handlar om framkomlighet för utryckningsfordon och kopplingar i olika väderstreck in till sjukhusområdet.

Ett akutsjukhus måste ha tillfart från olika vägar så att inte enskilda trafikolyckor eller andra problem runt området hindrar tillfarten. Därför skissas det på infarter från Clausgatan och Österleden, men även österifrån där det idag inte finns någonting.

– Vi tittar även på möjligheten till ett stationsläge, säger Christian Orsing.

För precis söder om området går Skånebanan från Helsingborg österut mot Åstorp och Hässleholm.

Ramarna för ett nytt lasarett börjar ta form. Till vänster i bild går Skånebanan som kan få en ny station vid Östra Ramlösa då ett nytt sjukhusområdet står klart på åkern vid Österleden.

Bild: Björn Lilja

Annons

– Även om vi lyckas få ett stationsläge på banan där måste vi säkra en god koppling ner till Ramlösa station för det är där de största trafikvolymerna finns och de flesta bytespunkterna.

Annons

I första steget för staden och regionen dialog med Skånetrafiken då det lär röra sig om en station för Pågatåg.

I nuläget bedöms den bästa placeringen av den publika huvudentrén till sjukhuset vara mot norr, där sjukhusområdet möter avfartsvägen från Österleden/Clausgatan. Det är också där man i nuläget tittar på hållplatser för bussar, då den frågan är mindre komplicerad än järnvägsstation på andra sidan tomten.

– Det är egentligen för tidigt att sia om entré. Man tittar på olika teser. Det finns frågor kring trafikmatning och annat, men frågan om stationsläget kommer nog att avgöra det, säger Christian Orsing.

För att knyta platsen närmare staden tittar man även på ytterligare cykelvägar över Österleden. En vid cirkulationsplatsen vid Clausgatan och en helt ny cykelbro som når Fridas gata i Ramlösa.

Från ord till handling måste varje projekt gå igenom de kommunala kvarnarna, så även sjukhusbyggen. Det första steget är en översiktsplan som medger att man kan exploatera ett område, därefter kommer detaljplan för att sedan få bygglov.

Annons

– Nu startar vi upp detaljplanearbetet. Tjänstemännen får ett väldigt tydligt uppdrag att skapa förutsättningar för ett sjukhus. Det är ett stort steg.

Området ligger inom vattenskyddsområdet för Ramlösa hälsobrunn och är samtidigt högkvalitativ åkermark.

– Jag tror att det stora allmänintresset som ett sjukhus har och den enighet som finns i politiken på alla nivåer borgar för att vi ska kunna hålla så högt tempo som möjligt. Vi kan bråka om åkermark i andra sammanhang, men är det något det finns förståelse för så är det det här.

Annons

Det befintliga lasarettsområdet kommer att vara sjukhus i många år till.

Bild: Björn Lilja

Samtidigt som arbetet påbörjats för ett nytt lasarett har sjukhuset många år kvar inne i den centrala staden på den mark som regionen har rådighet över, men staden suktar efter.

Annons

– Det finns en otrolig potential där, men jag ser att det kommer att bedrivs sjukvård där i minst tio år till. Det är en process som vi får ta med Region Skåne kring hur och när arealen möjligtvis blir tillgänglig för andra ändamål, säger Christian Orsing och utvecklar:

– En utomstående kanske tror att det här området står färdig att användas till något annat relativt snart, men så är det ju inte. Det är ett sjukhusområde och kommer så vara under lång tid.

Sedan bygget stannade av står grunden klar för en stor huskropp ut mot Stenbocksgatan, men inte mer än så.

– Eventuellt kan man föra samtal kring de delar som inte är så specialiserade. Hur kan investeringar komma till annan nytta? Men det bli ett samtal med regionen eller möjligtvis inom regionen, säger Christian Orsing.

Annons

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy