Annons

Annons

Annons

Annons

Karlslunds idrottsområde

Totalt 800 miljoner till idrottssatsning – men räcker det?

Totalt 800 miljoner kronor finns nu avsatta och öronmärkta för att förnya, renovera och utveckla Karlsunds idrotts- och rekreationsområde.

Men det är oklart om pengarna räcker. Inventeringen av de slitna anläggningarna är långt ifrån klar.

En av Landskronas mest intressanta byggnader, idrottshallen som ritades av Arne Jacobsen, förfaller i väntan på att planen för hela området ska ta form.

Bild: Britt-Mari Olsson

Annons

Arbetet med att förnya hela området som innefattar Landskrona ip, idrottshallen, ishallen, badet och Karlslundsparken är i full gång.

Som vi tidigare har berättat ska Karlslund i framtiden innehålla både traditionellt föreningsliv och mer folkhälsobetonade inslag.

Vad sistnämnda mer exakt innebär vill ingen säga. Men det uttrycks noga att alla Landskronabor i framtiden bättre ska dra nytta av området, inte bara föreningsaktiva. Med alla menas elitidrottare, föreningsaktiva, motionärer, spontanidrottare samt invånare i alla åldrar med funktionsnedsättningar.

Ännu en utredning pågår nu för att förnya och utveckla idrotts- och rekreationsområdet Karlslund.

Bild: Krister Cronqvist

Annons

Samtidigt är flera av anläggningarna i mycket stort behov av upprustning – eller rivning. Många är i uselt skick, vilket vi har skrivit om tidigare i en lång rad artiklar där representanter från föreningslivet har uttryckt stark frustration över att byggnaderna förfaller.

Annons

Idrottshallens fasad behöver åtgärdas. Här är ett öppet hål in i byggnaden.

Bild: Britt-Mari Olsson

Det arbetas just nu på flera håll, politiskt och på tjänstemannanivå, med områdets framtid. Projektet är uppdelat i olika delar och nu ska även en projektledare – ledningsstrateg – anställas. Denna person ska sedan ha det övergripande ansvaret för hela satsningen.

– Planen är att söka efter ledningsstrategen internt. Jag vill att den som ska leda arbetet redan är väl insatt i projektet, säger stadsdirektör Carina Leffler.

Kulturchef Christian Dahl är en av projektledarna i dag och ansvarig för innehållsdelen, är tjänsten vikt för honom?

– Nej, jag vill inte föregripa något. Det vi gör nu är att diskutera tjänstens utformning och innehåll.

– Det som pågår just nu är besiktning av våra anläggningar. Vi har bland annat möten med föreningarna och andra berörda samt upphandling av arkitekt, fortsätter Carina Leffler.

Under senvåren 2022 ska hela projektplanen för Karlslund med genomförandeplan och finansiering vara klar och läggas fram till kommunstyrelsen.

Annons

En politisk styrgrupp är också tillsatt, den leds av Kenneth Håkansson (-), styrelseordförande i Landskronahem.

Totalt 800 miljoner kronor finns nu avsatta i en fond. Pengarna kommer bland annat från Landskronahems tidigare fastighetsförsäljningar och ska utgöra huvudfinansiering.

Annons

llskan är stor även över ishallens usla skick. Något vi berättat om i tidigare reportage. Här Beth Lindell från GF Idrott Konståkning, Mattias Pålsson och Mikael Brokopp från IF Lejonet samt Gunnar Nilsson från Landskronas idrottsföreningars samorganisation.

Bild: Emil Langvad

Men räcker pengarna med tanke på skicket på till exempel ishallen och idrottshallen?

– Enligt uppdraget är det dessa medel vi har, säger Kenneth Håkansson.

Flera anläggningar förfaller och det uttrycks även i projektplanerna att de inte alls motsvarar dagens krav. Samtidigt ska ni utveckla hela området?

– Alla är helt överens om att anläggningarna måste rustas upp och det pågår en statusbesiktning, mer kan jag inte säga. Vad som ska ske är en öppen fråga.

Externa finansiärer finns inte sedan Serneke hoppade av projektet.

– Tanken nu är att kommunen ska sköta driften, säger Kenneth Håkansson.

När vi gick en rundvandring i ishallen med några av föreningarnas representanter, visade de att man har täckt över spruckna golv med plastmattor istället för att laga.

Bild: Emil Langvad

Planerna på att utveckla området har gått i långbänk. Det är snart fem år sedan det presenterades storslagna planer. Då hade kommunen och Göteborgsbaserade bygg- och fastighetsföretaget Serneke ingått partnerskap.

Förutsättningarna för att utveckla och bestämma vad som ska bevaras eller rivas av befintliga anläggningar skulle utredas.

På önskelistan fanns bland annat ett äventyrsbad med en halv miljon besökare per år, hotell, skola och en multisportarena med plats för bland annat fotboll.

Men sedan hoppade Serneke av och det blev ingenting. I stället ska Landskrona stad utveckla området på egen hand och nu är första fasen i det arbetet i full gång – en utredning av området.

Annons

Annons

Till toppen av sidan