Annons

Annons

Annons

Skånes elförsörjning

Högnivåarbeten för miljarder stärker elnätet i Skåne

Högt över Skånes slättlandskap görs en mångmiljardinvestering. Moderna kraftrallare klättrar längs nybyggda kraftledningsstolpar för att rulla ut nya högspänningsledningar.

– Lindragning pågår. Vi ökar elkapaciteten – och förlänger ledningarnas livslängd, säger platschefen Morgan Bergvall.

Högspänningsledningarna hänger än så länge på trekvart i utkanten av Staffanstorp. Under den pågående lindragningen spänns de nya ledningarna längs hundratals nya kraftledningsstolpar. Foto: Peter Frennesson.

Annons

I juli tillfördes Skåne en rejäl dos eleffekt när den skandalomsusade Sydvästlänken togs i drift efter sex års försening. Den nya högspänningsförbindelsen till Svenska kraftnäts nybyggda omriktarstation i Lyby i Mellanskåne har en maxeffekt på 2x600 MW.

I praktiken visar sig ledningen ha en genomsnittlig kapacitet på högst 800 MW – något högre än för en av Barsebäcks forna kärnkraftsreaktorer. Nu ska dessa extrawatt spridas över Skåne med nya och kraftfullare ledningar.

Svenska kraftnät satsar mer än tre miljarder kronor på att förstärka och modernisera Sydsveriges transmissionsnät. Gamla ledningar på 400 kilovolt har rivits och ersatts av modernare högspänningsledningar.

– Det är stora skillnader på diametern i fasledningen. Den gamla har två faslinjer per fas. Den nya har tre och har en tvärsnittsarea på hela 910 kvadratmillimeter. Det ger ökad kapacitet, säger Christer Karlsson, Svenska kraftnäts projektledare för arbetena längs den 42 km långa sträckan Hurva-Sege.

Annons

Annons

Svenska kraftnät byter ut samtliga högspänningsledningar längs Västkusten. Det gäller i Skåne för sträckorna Breared-Söderåsen, Söderåsen-Barsebäck och Barsebäck-Sege. Arbetena är redan klara på sträckan Hurva-Hardeberga. Just nu är lindragningen på sträckan Hardeberga-Sege inne i slutskedet.

Högt uppe i luften har de kraftrallare som arbetar med lindragningen en milsvid utsikt över Staffanstorp, Lund och Malmö – en del av det område som de nya högspänningsledningarna ska betjäna.

– Vi räknar med att vara klara med allt ledningsarbete till den 26 oktober. Vi driftsätter ledningarna en vecka senare. Allt går planenligt, säger Christer Karlsson, platschef på Linjemontage AB.

"Vi ökar elkapaciteten – och förlänger ledningarnas livslängd", säger platschefen Morgan Bergvall. Just idag inspekterar han lindragningen tillsammans med Christer Karlsson, projektledare på Svenska kraftnät. Foto: Peter Frennesson.

Enda bekymret som omgärdar arbetena är ständiga påhälsningar av metalltjuvar. I somras försvann jordlinor, bultar, muttrar, stål och metallstag från flera etableringsplatser. Stölderna ökade för varje mil som arbetena närmade sig Malmö.

– Vi polisanmälde stölderna. Våra arbetsplatser övervakas nu kontinuerligt av vaktbolag. Det är tråkigt att sådant händer – särskilt med tanke på att stöldgodset inte har något större värde för tjuvarna, säger Christer Karlsson.

Tjuvarna har bland annat knipsat av de meterlånga kablar som går från foten av ledningsstolparna och djupt ner i marken. Det är jordkabeln som ska säkra att ledningarna inte drabbas av oväntade överslag.

Annons

Kabeln är en helt vanlig stållina, belagd med ett 0,33 millimeter tjockt koppartäcke. Det förklaras på en klisterlapp på kabeln, som försetts med en kort tilläggstext:

Annons

"Värdet för dig är obetydligt. För oss är det livsviktigt."

– Stölderna har inte försenat projektet, men har kostat oss tid, besvär och en del pengar, säger Morgan Bergvall.

Han beskriver bygget av ny högspänningsledning som rent hantverk. Ledningsstolparna sätts på plats helt utan svetsning. I stället är varje stolpe ett Meccanobygge i kolossalformat där stag för stag monteras med skruvar och bultar.

Uppe i luften rullas ledningarna ut med block, taljor och förlinor. Förlinan är en tunn nylonlina som är draglina för den riktiga ledningen. Lindragningen görs med en hastighet av 1800 meter per vecka.

För att skydda trafikanterna på de skånska vägarna från lågt hängande ledningar har stora träställningar monterats på ömse sidor av bland annat E6 och väg 108.

Enligt Svenska kraftnät ökar elkapaciteten i hela södra Skåne med förnyelsen av det halvsekelgamla ledningsnätet.

– När ledningarna till Malmöregionen förnyats ökar överföringskapaciteten. De begränsningar som funnits försvinner. Det innebär en långsiktig hantering av kapacitetsbehovet till Malmöregionen, säger Joel Nylin, kommunikatör på Svenska kraftnät.

De gamla kraftledningsstolparna ligger numera utslagna längs den fyra mil långa sträckan mellan Lyby och Sege. Foto: Peter Frennesson.

Annons

Svenska kraftnät och Eon tog för tre år sedan fram flera tillfälliga lösningar för att öka det maximala effektuttaget i Sydvästskåne. Åtgärderna gjordes sedan storföretag som Pågen, Ecolean, Polykemi och Lindab inte kunnat få den elkapacitet de efterfrågat.

– Den pågående moderniseringen av transmissionsnätet är en långsiktig lösning av kapacitetsbristen i Malmöregionen som gör kunderna mindre beroende av de kortsiktiga lösningar vi tidigare tagit fram, säger Joel Nylin.

Annons

När alla ledningar om tre år nått fram till Sege och Barsebäck står Svenska kraftnät inför nästa stora utbyggnad: av en ny kraftfullare högspänningskabel till Tyskland. Den ska underlätta ökad export och import av el över Östersjön.

Fakta

Här byts högspänningsledningarna ut

Hurva-Sege. Arbetena blir helt klara i oktober.

Breared-Söderåsen. Beräknas vara klar 2026.

Söderåsen-Barsebäck. Beräknas vara klart 2024.

Barsebäck. Ett helt nytt ställverk togs i drift i juni 2019.

Barsebäck-Sege. Upphandling pågår av entreprenaden. Beräknas vara klart 2023.

I Södra Sandby och Hjärup flyttas ledningar för att ge plats åt nya hus.

I förlängningen byggs också Hansa PowerBridge till Tyskland. Beräknas vara klart 2026.

Källa: Svenska kraftnät

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan