Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vi uppmanar Danmarks och Sveriges regeringar att kika på potentialen i vår region.”

Greater Copenhagen kan tillsammans med regeringarna i Sverige och Danmark skapa en stark region där både gröna arbetsplatser och en stark grön ekonomi kan blomstra. Det skriver Peter Danielsson (M), kommunstyrelseordförande i Helsingborg, och Heino Knudsen (S), regionrådsordförande i Region Själland, båda företrädare för Greater Copenhagen Green.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har åtagit oss att aktivt arbeta tillsammans med danska och svenska kommuner, regioner, företag och universitet för att driva den gröna omställningen framåt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Sverige och Danmark kan vinna mycket på att samarbeta kring den gröna omställning som behöver ske. Det visar en ny analys som kartlägger den gröna sektorns ekonomiska potential i Greater Copenhagen.

Analysen Greater Copenhagen Green Charter – Outline of economic potential är gjord av konsultbyrån Damvad Analytics och visar att Sveriges och Danmarks samlade statskassa kan bli 119 miljarder danska kronor rikare om de åtgärder som analysen föreslår genomförs.

För att det ska bli verklighet måste Sverige och Danmark fatta rätt beslut och föra en grön politik som stödjer gröna investeringar och startar gröna initiativ som samlar organisationer och företag från Kristianstad i östra Skåne till Kalundborg i västra Danmark.

Annons

Greater Copenhagen kan tillsammans med regeringarna i Sverige och Danmark skapa en stark region där både gröna arbetsplatser och en stark grön ekonomi kan blomstra.

Annons

Greater Copenhagen arbetar med grön omställning inom fyra områden:

• Ett energieffektivt Greater Copenhagen, där de investeringar som den nya analysen föreslår kan ge en tillväxt på upp till 21 miljarder danska kronor och 8 600 nya jobb.

• Ett koldioxidneutralt Greater Copenhagen, där investeringarna kan ge upp till 18 miljarder danska kronor och 7 400 jobb.

• Ett cirkulärt Greater Copenhagen, där investeringarna kan ge upp till 23 miljarder danska kronor och mellan 5 300 och 9 500 nya jobb.

• Ett klimatrobust Greater Copenhagen, där investeringarna kan ge upp till 4,4 miljarder danska kronor och mellan 2 900 och 3 700 nya jobb.

Vi uppmanar Danmarks och Sveriges regeringar att kika på potentialen i vår region under de kommande förhandlingarna inför nästa års budget i respektive land. Vi uppmanar också ledamöterna i både den svenska riksdagen och det danska folketinget att tydligare prioritera en grön regional utveckling i Greater Copenhagen.

Men inte bara folkvalda nationella politiker behöver agera. Det ska vi som kommunala och regionala politiker också – i våra egna kommuner och regioner liksom i vårt politiska samarbete i Greater Copenhagen.

Förra året skakade vi hand på att danska och svenska kommuner och regioner i Greater Copenhagen – totalt 89 – ska samarbeta om att bli en internationellt ledande metropolregion inom grön omställning och tillväxt. Vi har åtagit oss att aktivt arbeta tillsammans med danska och svenska kommuner, regioner, företag och universitet för att driva den gröna omställningen framåt. Vi ska stimulera marknaden för gröna lösningar genom att samla offentliga och privata företag, institutioner, universitet samt kunskaps- och innovationsmiljöer i gröna utvecklings- och tillväxtpartnerskap. Arbetet är nu i full gång och alla i regionen kan delta.

Annons

Annons

Några exempel på vad som nu pågår:

• Living Lab för ett klimatrobust Greater Copenhagen: Ett starkt dansk-svenskt partnerskap med bland andra Köpenhamns kommun, Malmö stad, Helsingborg stad, Region huvudstaden, det danska interkommunala bolaget HOFOR, vattenföretaget Novafors, det interkommunala bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, VA Syd med flera som gått samman för att skapa klimatanpassningens svar på Silicon Valley.

• Innovationshub för intelligenta och flexibla energilösningar i Greater Copenhagen: Partnerskapet består av tolv samarbetspartners, bland andra Gate 21, Energy Cluster Denmark och Sustaninable Business Hub som gått samman för att använda förnybar energi från sol och vind på bästa sätt.

• Hållbara livsmedel – från jord till bord: Detta partnerskap är under uppbyggnad och består nu av Kristianstads kommun och Helsingborg stad som ska samarbeta kring hur regionen kan behålla och bygga ut sin ledande position när det gäller nya livsmedel, en hållbar produktion av livsmedel och en tillväxtbaserad omställning till en mer cirkulär ekonomi.

Vi anser att det är mycket viktigt att slå fast gemensamma ramar för gröna och hållbara inköp inom kommuner och regioner. Det betyder mycket för upphandling och inköp av till exempel tusentals av dagliga offentliga måltider som serveras i skolor, ålderdomshem, sjukhus och matsalar på tvärs av sundet varje dag.

Givetvis kan vi göra mer. Vi tar gärna emot konstruktiva förslag på hur det kan ske.

Annons

SKRIBENTERNA

Peter Danielsson (M), kommunstyrelseordförande i Helsingborg och styrelsemedlem i och talesperson för Greater Copenhagen Green.

Heino Knudsen (S), regionrådsordförande i Region Själland och styrelsemedlem i och talesperson för Greater Copenhagen Green.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan