Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Cityhandeln i Helsingborg

Hetaste förslaget: Lös parkeringsbristen med p-hus vid Nicolai

Ett modulbyggt parkeringsgarage vid gamla Nicolaiskolan. Det är ett huvudspår i stadens parkeringsutredning – men inget man jobbar med nu. P-avgift på fler gator nära centrum är ett annat förslag.

Här skulle det kunna byggas ett parkeringshus för drygt 500 bilar. Ett hus som sedan lätt monteras ner om behovet inte finns kvar.

Bild: Tom Wall

Annons

I november 2018 föll planerna på ett Landborgsgarage. Det var när SD svängde och gick med de rödgröna partierna, sedan projektet blivit drygt 100 miljoner kronor dyrare och fått en beräknad byggkostnad på 502 miljoner kronor.

Tanken var att garaget skulle ha gett centrum 600 nya parkeringsplatser. Men det blev alltså inget. Nu snart tre år senare har frågan om parkeringar poppat upp igen, kopplat till både krisen för handeln på Kullagatan och planerna på ett garage under ett om- och tillbyggt Stadsbibliotek. Under åren har det pågått ett visst arbete i kulisserna.

Under 2019 får stadsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda parkeringssituationen i city. Mitt på dagen uppges det råda brist på parkeringsplatser medan antalet är tillräckligt på kvällar och helger. Handeln efterfrågar fler parkeringar och behovet ska därför utredas, liksom var nya parkeringsplatser kan placeras.

Annons

Annons

Åtgärder sägs behövas direkt (2020) och en samlad parkeringsanläggning behöver vara på plats senast 2023.

23 olika handlingsalternativ tas fram inför utredningen. Det handlade om att ta ut p-avgift på gator i ett större område, att öppna privata anläggningar för allmänheten, etablera infartsparkeringar och sedan ett antal olika alternativ för var parkeringsanläggningar kan byggas - helst högst 350 meter från handeln.

Utredningen som sedan gjordes nådde politikerna i stadsbyggnadsnämnden i januari 2021. I denna liksom i utredningsuppdraget framkommer att det sedan 2013 har försvunnit 1005 parkeringsplatser på Norr och Söder. Samtidigt har det tillkommit 7 000 bilar i kommunen.

Nicolaiparkeringen. Plats för ett nytt parkeringshus?

Bild: Tom Wall

Man drar bland annat också följande slutsatser:

• Att gamla Nicolaiskolan är det bästa alternativet för en p-anläggning, men att det också finns nackdelar bland annat med känslig kulturmiljö. Skisser har tagits fram och av alla nästan 20 utredda alternativ är det Nicolai som framhålls.

• Att den geografiska ytan på gatumark där avgift tas ut kan utökas.

• Att det bör införas heldigital parkering för effektiv parkeringsledning och bättre utnyttjande av dold kapacitet.

• Att boendeparkering förordas – vilket innebär en lägre avgift för de boende och en högre för de som pendlar och parkerar i området.

Det framkommer också att man tittat på en mindre parkeringsanläggning, exempelvis vid biblioteket. Och man har gjort försök med att tillgängliggöra parkeringar i privata anläggningar, men att detta främst är ett alternativ för dem som parkerar under flera timmar och flera gånger i veckan.

Annons

Annons

Oscar Grönvall som är trafikchef i Helsingborg, säger att politikerna inte sett att utredningen tillfört något utan att man stannat vid att ändra felparkeringsavgifterna samt testa om man kan använda privat mark till parkeringar.

Oscar Grönvall är stadens trafikchef.

Bild: Tom Wall

–  Vi tjänstemän pekar på att det inte finns så många platser om man ska ha motsvarande Landborgskopplingen i storlek. Vi är vid landborgskanten och pekar och där finns många andra intressen som spelar in, säger han och syftar på förslaget kring Nicolais parkering.

– När det inte har funnits en helt naturlig väg framåt med en ersättningsplats för Landborgskopplingen då har politikerna inte velat ta upp det som beslutsärende.

Samtidigt talas det om att det är bråttom – vad gör ni just nu?

– Just nu är det delvis avvaktan på vad coronaeffekten kommer att innebära. Sedan vet vi att det händer ännu mer i stan med företag som tänker flytta ifrån centrum.

– Det kommer vi också att behöva följa och se vad det innebär. Staden jobbar med åtgärder för att försöka lindra den effekt man är rädd för nu när stora bolag flyttar. Parkeringen är en del av det. Men just nu gör vi inget annat än följer utvecklingen.

Så förutsättningarna för utredningen har ändrats – det är inte längre lika mycket panik och bråttom?

– Nej, det är vår bild. Med coronan försvann bråttom.

Att bristen just nu inte är påtaglig bekräftas av HD:s räkning av tomma p-platser under en seneftermiddag en fredag och vid lunchtid en tisdag. Hundratals platser var lediga.

Annons

– Problemet om man ska skapa en ny anläggning är att det är många års process. Men just nu är det avvaktandes läge.

Annons

Arbetas det med modulbyggt p-hus vid Nicoali?

– Nej, inte just nu. Redan när vi studerade Landborgskopplingen så var det ett alternativ. Svårigheten där är att det är extra kulturvärd miljö.

– Att sätta anläggning ovanpå en gammal klosterruin där ser vi en tydlig svårighet. Vi har inget uppdrag att titta vidare på det.

Finns förslag på att fler gator nära centrum ska avgiftsbeläggas?

– Där finns ett utredningsuppdrag. Där ser vi om vi kan införa avgift och samtidigt ha boendeparkering i någon del av staden.

||I nästa avsnitt: Forskaren: Parkeringstänket är för enkelspårigt.

Fakta

Staden räknade fel

2019 hävdade staden att antalet bilar i kommunen ökat med 2 200 sedan 2013. Men man hade missat leasingbilarna.

Nu räknar man med 7 000 fler bilar mellan 2013 och 2019. Målet är att antalet bilar per 1 000 invånare ska minska, men antalet ligger ganska stabilt, vilket innebär fler bilar eftersom befolkningen ökar.

Fakta

Parkering i centrum

Enligt en undersökning som konsulten Ramböll genomförde 2013 tog sig 35 procent av besökarna i centrum under en lördag sig dit med bil. 14 procent åkte buss, 12 procent kom med tåg och 34 procent kom till fots. Därtill kom tre procent på cykel och en lika stor andel med båt.

Fakta

Brist på parkeringar nära centrum

2018 gjorde staden en utredning som visade att det alltid råder brist på parkeringar på Högaborg. Dagtid används 70 procent av parkeringarna i stadsdelen av folk som inte bort där. På kvällstid och helger är motsvarande andel 20 procent.

Utredningen drar slutsatsen att man är beredd att gå rätt långt från bilen till arbetsplatsen om parkeringen är gratis.

Staden drar slutsatsen att situationen är densamma på Tågaborg, Slottshöjden, Eneborg samt Söder.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy