Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Stärk den kommunala sjukvården - tillsätt en medicinsk ledningsansvarig läkare.”

Socialstyrelsens generaldirektör har fått i uppdrag av regeringen att utreda om medicinskt ansvariga läkare bör bli ett lagstadgat krav för kommunerna, skriver Lena Östholm Munkberg, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Örebro, Växjö och Stockholm har eller är på väg att införa en kommunal medicinsk strateg med läkarkompetens, skriver Lena Östholm Munkberg (MP). Foto: Paul Ang

Annons

Helsingborg bör införa en medicinskt ledningsansvarig läkare, eller läkarstrateg som det kallas på vissa håll i landet, som en brygga mellan kommunen och Region Skåne.

Den medicinskt ledningsansvariga läkaren ska stå för utvecklingen av den nära vården, primärvården och hemsjukvården, och fungera som ett stöd till de medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering som idag har den högsta kompetensen inom den kommunala sjukvården.

Allvarliga brister har uppmärksammats inom äldreomsorgen under covid-19-pandemin såväl nationellt som i Region Skåne och i Helsingborg. Att det är så är oacceptabelt.

I Helsingborg finns idag två kommunala medicinskt ansvariga sjuksköterskor och en medicinskt ansvarig för rehabilitering. De har ett tungt ansvar.

Socialstyrelsens generaldirektör har fått i uppdrag av regeringen att utreda om medicinskt ansvariga läkare bör bli ett lagstadgat krav för kommunerna och lägga fram ett förslag på hur sjukvårdskompetensen inom äldreomsorgen kan öka. Uppdraget ska tillsammans med ett förslag på hur en äldreomsorgslag skulle kunna se ut redovisas senast den 30 juni 2022.

Annons

Annons

Örebro, Växjö och Stockholm har eller är på väg att införa en kommunal medicinsk strateg med läkarkompetens. Att införa en sådan funktion kan föra med sig stor kunskap om hur till exempel närsjukvårdsteam, läkare och annan vårdpersonal som åker hem till äldre, kan fungera i en organisation där kommunen och regionen samverkar.

Sedan kommunerna tog över ansvaret för den kommunala hemsjukvården på särskilda boenden från landstingen har den prioriterats ned både när det gäller resurser och kompetens.

Idag råkar äldre i kläm mellan regionerna och kommunerna och behöver därför ibland göra onödiga resor till sjukhus. Det skulle kunna förhindras genom kommunala ledningsansvariga läkare med erfarenhet från regionen, som kan bidra med lösningar.

Gränsdragningen mellan kommunernas och regionernas ansvar för sjukvården regleras av lagar, samverkansformer, överenskommelser och avtal. Allt för att patienterna ska få en god vård och omsorg.

Genom att införa en medicinskt ledningsansvarig läkare höjs kompetensen inom kommunerna. Chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering får stöd i gränsdragningsfrågor och förhandlingar som berör kommunen och regionen.

Annons

Svenska distriktsläkarföreningen tycker det är bra att införa en medicinskt ledningsansvarig läkare inom kommunerna medan Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering anser att den medicinskt ansvariga läkaren bör placeras i regionen. Men detta löser inte att det behövs ökad medicinsk kompetens i kommunerna.

Annons

Idag finns det ett statsbidrag för en stärkt kompetens inom kommunerna. Under åren 2021-2023 ligger det på en miljard kronor. Bidraget kan användas för att höja andelen sjuksköterskor per plats i särskilt boende, till undersköterskor som vill läsa till sjuksköterskor eller till att anställa medicinskt ledningsansvariga läkare. Det gör att det finns möjlighet att införa en medicinsk ledningsansvarig läkare inom Helsingborgs kommun, eller i samverkan med grannkommunerna. Vad som nu behövs är att Helsingborgs kommunfullmäktige fattar beslut om saken.

En trygg och säker äldreomsorg av god kvalitet som ges utifrån den äldres behov underlättas av att kommuner och regioner har en likvärdig högsta kompetensnivå. Det är därför som det är så viktigt att Helsingborg inför en medicinskt ledningsansvarig läkare inom kommunen. Helsingborg bör stärka den kommunala sjukvården genom att snarast möjligt tillsätta en sådan.

Annons

SKRIBENTEN

Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd samt ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy