AnnonsHelsingborgshem

Storsatsning på trygghet ger resultat - färre inbrott och nöjdare hyresgäster

Sedan Helsingborgshem börjat trygghetscertifiera sina fastigheter har den upplevda tryggheten i husen ökat. Det märks inte minst i bostadsbolagets kundundersökning.
–Inbrott i trygghetscertifierade källarförråd existerar i stort sett inte, säger Anna Hartvigson, trygghetssamordnare på Helsingborgshem.

Anna Hartvigson är trygghetssamordnare på Helsingborgshem.

Vi träffar Anna Hartvigson på Tågaborg. Där ligger de fastigheter som senast blivit trygghetscertifierade av Helsingborgshem. Arbetet med att ta fram certifieringen startade 2013 efter analys av det årets kundenkät. Sedan dess har 3 946 lägenheter i 53 fastigheter, i 17 olika stadsdelar, trygghetscertifierats.

Tillsammans med en extern konsult tog Helsingborgshem fram en checklista med totalt 57 punkter på olika trygghetsskapande åtgärder. Dessa innefattade allt från ommålning av trappuppgångar och nya, säkrare källarförråd i stål med kraftiga hänglås, till bättre belysning av gårdar, porttelefoner och elektroniska bokningssystem i tvättstugor.

3000 hyresgäster har intervjuats

Under årens lopp har Helsingborgshems trygghetssamordnare samtalat med drygt 3000 hyresgäster om trygghetscertifieringens innebörd. För Anna Hartvigson och hennes kollegor ger dialogerna viktig input till arbetet med trygghetscertifieringen.

– Dialogsamtalen ger oss en möjlighet att djupdyka i vad otryggheten grundar sig i. Vi ser samtalen som en möjlighet för hyresgästerna att få utveckla sina tankar på djupet kring hur trygga de känner sig i sitt boende. Det är ju avgörande för om de vill bo kvar eller inte.

Plaketten som talar om att huset är trygghetscertifierat. FOTO: Helsingborgshem

Den framtagna checklistan är trygghetscertifieringens fundament. För att en fastighet ska kunna stoltsera med en plakett måste alla 57 punkter på checklistan vara uppfyllda.

Då åtgärdspaketet är omfattande och bland annat innehåller standardhöjande installationer, som porttelefon och elektronisk tvättbokningstavla, innebär trygghetscertifieringen en hyreshöjning.

– Efter dialog med Hyresgästföreningen beslutades att en majoritet av hyresgästerna i den aktuella fastigheten måste godkänna om den ska trygghetscertifieras eller inte. Det har varit ett upplägg som tagits emot väl, oavsett om du som hyresgäst röstar för eller mot, berättar Anna Hartvigson.

Ljussättning är en viktig faktor när det kommer till trygghetsskapande åtgärder. Här en fastighet på Högaborg, före och efter trygghetscertifiering. FOTO: Helsingborgshem/Per Sjöborg

Tryggheten ökar efter certifiering

Idag är cirka en fjärdedel av Helsingborgshems fastighetsbestånd trygghetscertifierat. Statistiken talar sitt tydliga språk. En av fastigheterna i Tågaborg fick sin certifiering i fjor och på ett år har hyresgästernas upplevda trygghet ökat markant i just den fastigheten.

– Resultaten gör oss ännu mer övertygade om att vi har arbetat fram ett gediget koncept som fungerar i praktiken och när hyresgästerna upplever sig tryggare blir det extra roligt att berätta om det, säger Anna Hartvigson.

När det kommer till nybyggnationer har Helsingborgshem kompletterat sina egna metoder med stiftelsen Tryggare Sveriges praktiska arbetsmetodik för att från början bygga in trygghet. Den fysiska miljön ska göra det svårare att begå brott.

Samarbetet med Tryggare Sverige har lett till att alla Helsingborgshems byggprojektledare gått stiftelsens utbildning.

– I nybyggnation handlar det om att få in trygghetsvärdena tidigt i gestaltningsprocessen och arbeta med dem på ett metodiskt sätt, säger Caroline Wedelsbäck, byggprojektledare för nya Stadskvarteret på Drottninghög där Helsingborgshem bygger 198 bostäder.

Representanter från Tryggare Sverige har analyserat Stadskvarterets planering och gestaltning utifrån stiftelsens perspektiv och kriterier över vad som är en trygg och säker bostadsmiljö.

3D-vy över Stadskvarteret på Drottninghög. FOTO: Helsingborgshem/WEC360

Positiv feedback på utformningen av kvarteret

Att Stadskvarteret fick så bra betyg av Tryggare Sverige gläder Caroline Wedelsbäck.

–Vi uppnådde flera av deras kriterier. Vi fick positiv feedback på utformningen av kvarteret och på hur huskropparna är placerade så att tydliga gångstråk och innegårdar bildas. Innergårdarna har dessutom flera funktioner vilket ökar tryggheten.

Hon tillägger:

– Trygghet är något våra hyresgäster värderar högt. Vi hoppas därför att alla som kommer att bo och röra sig inom Stadskvarteret kommer att uppleva det som ett trivsamt och tryggt kvarter, avslutar Caroline Wedelsbäck.

Här kan du läsa mer om hur Helsingborgshem arbetar med trygghetscertfiering.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av HDs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan