AnnonsHelsingborgshem

Våga bry dig-projektet ger verktyg att våga agera när något inte står rätt till i huset

Satsningen Våga bry dig är ett av flera trygghetsskapande projekt som Helsingborgshem arbetar med för att öka vi-känslan grannar emellan. En av aktörerna i projektet är polisen.
"Visa civilkurage tillsammans. Genom att gå samman med grannarna blir det lättare att ta steget och knacka på om man upplever att något inte står rätt till", säger kommunpolis Johan Mangbo.

Att gå samman med sina grannar och knacka på hos någon som verkar behöva hjälp, kan göra större skillnad än du tror.

Med projektet Våga bry dig vill Helsingborgshem uppmuntra till att grannar tillsammans ska agera om de upplever att någon i sin trappuppgång eller i sitt bostadsområde far illa. Satsningen har inspirerats av den ideella föreningen Huskurage som arbetar för att motverka våld i hemmet.

Metoden som Huskurage tagit fram handlar om att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna – och våga – agera.

– Vi har breddat satsningen så att den inte enbart handlar om att förhindra och förebygga våld i nära relationer, utan också om att uppmärksamma andra grannar som kan behöva hjälp. Det kan exempelvis handla om en äldre granne som visar tecken på att må dåligt eller ett barn som far illa, säger Louise Liedholm, chef för enheten bosocial samordning och juridik på Helsingborgshem.

Kommunpolis Johan Mangbo. FOTO: Helsingborgshem

Tillsammans kan grannar göra skillnad

Kommunpolis Johan Mangbo har varit med från projektets start. Han menar att det är svårt att vara kriminell eller medverka till kriminalitet i en trappuppgång eller i ett bostadsområde där grannarna håller ihop, visar omsorg och pratar med varandra.

– Det är det bästa medlet mot otrygghet. Genom att heja på dina grannar i tvättstugan, kanske bjuda in till en kopp kaffe eller hjälpa till att hålla koll på att barnen har det bra på gården skapas en vi-känsla och du har i förväg odlat och skapat relationer med dina grannar. Det gör att beslutet att agera tillsammans, om man misstänker att något inte stämmer hemma hos en granne, underlättas.

Hörs ljud av skrik och dunsar från grannen under, gå ut i trappuppgången, ring på hos paret som du alltid hejar på i cykelrummet och berätta om din oro. Be dem följa med och knacka på för att ta reda på om någon faktiskt är i behov av hjälp. Och uttryck er oro och omtanke för dem som befinner sig i lägenheten, kom inte med anklagelser när ni knackar på där det låter stökigt, råder Johan Mangbo.

Ibland kan det räcka att ringa på dörren för att förändra en situation.

Gör så här för att hjälpa

Satsningen Våga bry dig har tagit fram konkreta åtgärder att följa om du är orolig att någon far illa i huset du bor i.

– Ta med en granne och knacka på där det inte låter som att allt står rätt till. Om du inte får med dig någon granne – knacka på och gå därifrån. På så vis kan du medverka till att en destruktiv situation stoppas tillfälligt.

Louise Liedholm är tydlig med att man inte själv ska utsätta sig för någon fara.

– Upplever du en situation som hotfull eller akut – ring alltid 112.

Förutom informationslappar i bostadsbeståndets trappuppgångar berättar Louise Liedholm att Helsingborgshems områdespersonal och annan personal snart kommer att bära pärlade armband med texten Våga bry dig. Armbanden säljs också på bostadsbolagets kundcenter på Drottninghög, där intäkterna går till stadens kvinnojour.

Helsingborgshem har tagit fram ett armband i samband med Våga bry dig satsningen. Armbanden säljs också på bostadsbolagets kundcenter på Drottninghög och intäkterna går till stadens kvinnojour. FOTO: Helsingborgshem

– Alla sätt att starta ett samtal om Våga bry dig är bra och armbanden kan vara en naturlig väg in till ett sådant samtal.

Sedan satsningen Våga bry dig startade 2018 har hyresgäster vid några tillfällen hänvisat till projektet när de ringt till Helsingborgshems personal, berättar Louise Liedholm.

– Det känns bra att veta att vår information når ut. Samtidigt är detta ett långsiktigt arbete som inte går att mäta på ett enkelt sätt. Det handlar om att fler ska börja våga ta kontakt att prata med varandra och visa omsorg, sådana beteendeförändringar tar tid.

Fakta

Våga bry dig-projektet

Är du orolig för att din granne far illa? Så här kan du göra för att hjälpa:
Knacka på! Du behöver inte stå kvar, det kan räcka med att knacka på för att påverka situationen.

Vid behov – hämta hjälp! Fler grannar tillsammans kan bidra till att skapa ökad trygghet.

Hör av dig till Helsingborgshem på telefon 042-20 80 00 och berätta vad som hänt.
Du ska inte utsätta dig själv för fara!

Om du upplever situationen som akut eller hotfull – ring 112.

Vid oro för att barn utsätts för våld i hemmet – kontakta Socialförvaltningen på telefon 042-10 50 00.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av HDs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan