AnnonsHelsingborgshem

Olovliga andrahandskontrakt ger otrygghet på många plan

Man behöver inte umgås. Bara att veta vem som är ens granne – ökar tryggheten. Det är ett av skälen till att Helsingborgshem aktivt arbetar för att få bukt med olovliga andrahandskontrakt.

– Vi vill inte ha en parallell och orättvis andrahandsuthyrning. Det ska vara ordning och reda, säger Michael Svalenius, bosocial utredare.

Helsingborgshem arbetar aktivt och målmedvetet med trygghetsfrågor på olika nivåer. En viktig fråga handlar om att upptäcka och utreda olovliga andrahandsuthyrningar. Att veta vem som bor på samma våningsplan och känna sig säker på vem som rör sig i trappuppgången, på vinden eller i tvättstugan är avgörande för att trivas och känna sig trygg i sitt hem.

Tryggheten i huset blir större om du vet vem som är dina grannar.

För fem år sen gjordes en inventering av bostadsbolagets lägenhetsbestånd för att få klarhet i hur omfattande problematiken med oriktiga hyresförhållanden faktiskt var. Dessutom togs en ny struktur fram över hur arbetet med dessa ärenden skulle gå till.

Michael Svalenius, bosocial utredare, anställdes och arbetar sedan dess heltid med dessa frågor.

Han uppskattar att i vissa delar av Helsingborgshems bestånd kan upptill tio procent av lägenheterna vara felaktigt uthyrda.

– Det medför otrygghet på så många plan, inte enbart för grannarna i området utan även för de som hyr i andra hand. Det är många som blir lurade, och ofta de som redan lever i utsatthet.

Kontraktet kan vara i fara

Som hyresgäst får man, under vissa omständigheter, hyra ut sin lägenhet i andra hand. Men det ligger på kontraktsinnehavaren att ta reda på vilka regler som gäller och hålla sig till dem. Hyr du ut i andra hand utan hyresvärdens godkännande riskerar du att förlora ditt kontrakt, poängterar Michael Svalenius.

Hyra ut i andra hand kan vara tillåtet men det är viktigt att hålla sig till de regler som gäller och följa dem. FOTO: Pexels

– Ibland går en godkänd andrahandsuthyrning över till att bli olovlig för att man inte håller sig till reglerna. Man fortsätter exempelvis att hyra ut i andra hand trots att kontraktstiden har gått ut. Får du till exempel tillåtelse att hyra ut i andra hand för att du ska studera på en annan ort får du inte fortsätta att hyra ut din lägenhet om du hoppar av studierna, säger Michael Svalenius.

Skälen till att hyresgäster medvetet hyr ut sin lägenhet olovligen är många.

—Den allra vanligaste anledningen är att man vill vara schysst mot en kompis eller släkting som har svårt att få bostad eller att man försöker tjäna pengar på sin lägenhet. Mindre vanligt är att lägenheterna används av kriminella verksamheter även om det förekommer, säger Michael Svalenius.

Att ha en god dialog med hyresgästerna är avgörande för att få in tips på om någon hyr ut sin lägenhet på oriktiga grunder. Michael Svalenius berättar att alla är välkomna att lämna in tips till bostadsbolaget och att de aldrig nämner vem tipset kommer från.

– Får jag in ett tips börjar jag utreda saken. Hittar jag bevis för att här försiggår en olovlig andrahandsuthyrning blir det ett ärende och för det krävs inte att uppgiftslämnaren nämns överhuvudtaget.

Man behöver inte umgås, men att veta vem som bor i samma hus som en själv, ökar tryggheten. FOTO: Helsingborgshem

Uppsägning blir följden

När bostadsbolaget får kännedom om en olovlig andrahandsuthyrning kontaktar Michael Svalenius förstahandshyresgästen för att uppmana hen att säga upp sin lägenhet. Om hyresgästen inte gör det går ärendet vidare till jurist.

– Arbetet med att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning handlar också om att se till att uthyrning sker på rättvist sätt.

Under 2020 kunde 71 lägenheter hyras ut på rättvis väg på Helsingborgshems webbsida sedan de upptäckts att de hyrdes ut olovligen.

– Vi på Helsingborgshem arbetar för att all uthyrning ska gå via bostadsbolagets eget kösystem. Sökande ska känna sig trygga med att uthyrningen går rättvist till. Det ska vara lika regler som gäller för alla, avslutar Michael Svalenius.

Fakta

Planerar du att hyra ut i andrahand?

Läs hur du går till väga på rätt sätt.
https://www.helsingborgshem.se/hyra-och-bo/kontrakt-och-byten/andrahandsuthyrning

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av HDs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan