Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Havsbaserad vindkraft är nödvändig för södra Sverige.”

Det råder inget tvivel om att elproduktionen i södra Sverige behöver utökas. Det innebär i sin tur att ingrepp i miljön måste få ske, skriver de två f d civilingenjörerna Thomas Davy och Börge Knutsson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lillgrund utanför Malmö och Vellinge. Innan havsbaserade vindkraftsparker kan bli verklighet måste de redovisas i detalj och godkännas av myndigheter och andra berörda parter, skriver Thomas Davy och Börge Knutsson. Foto: Johan Philemark.

Annons

Nyligen presenterade FN:s klimatpanel IPCC en rapport som slår fast att det mål som världens ledare enades om i Paris 2015 på högst 1,5 graders uppvärmning av jorden, blir mycket svårt att nå. Huvudorsaken är dagens enorma utsläpp av växthusgaser som koldioxid från förbränningen av fossila bränslen.

För att minska användningen av fossila bränslen måste vi alla göra drastiska omläggningar av vår vardag. Utvinning och användning av kol, olja och naturgas måste omedelbart minska och produktionen av elkraft måste öka. Samtidigt behöver anläggningar, till exempel kärnkraftverk vars livslängd tar slut, ersättas.

Frågan är hur ny elkraft ska produceras. Nya kärnkraftverk har blivit dyra, hur avfallet ska hanteras är inte löst, och det existerar inga planer på att Sveriges älvar ska byggas ut.

Annons

Annons

Det finns sannolikt inga hållbara alternativ för ny elproduktion förutom med hjälp av sol och vind.

Under 2000-talet har sex kärnkraftsreaktorer i Götaland stängts. Inga nya större kraftverk har startats. Sveriges stamnät för överföring av elkraft mellan den norra och södra delen av landet har flera flaskhalsar som försvårar överföringen. En av tidigare regeringar utlovad förstärkning av stamnätet till södra Sverige provkörs nu, tio år efter den ursprungliga tidplanen. Flera verksamheter som kräver avsevärda leveranser av elkraft byggs i norra Sverige, två exempel är Hybrits produktion av fossilfritt stål i Luleå och batterifabriken Northvolt i Skellefteå. För att möta dagens efterfrågan på el tvingas Vattenfall starta oljeeldade och gaseldade kraftverk i södra Sverige.

Företag undersöker nu lönsamheten i att investera i vindkraftsparker utanför Skånes kuster både långt ute till havs och närmare land. Kustnära vill de bygga verk med en höjd på cirka 250 meter. Enligt planerna ska vindkraftsparkerna placeras cirka 10 kilometer från stranden. Varje sådant projekt som uppfyller miljökrav och lönsamhetskrav borde hälsas med glädje, men så är långt ifrån fallet.

Några investerare har kontaktat kommuner och allmänheten för att få synpunkter på projekten. Klart är att många som bor längs Skånes stränder motsätter sig kustnära vindkraftsprojekt. Skälen är säkerligen många och olikartade. Både Trelleborgs kommun och ett byalag i Skurup har sagt nej. Men projekten har bara redovisats på ett skissartat sätt. Den negativa inställningen är framförd alltför tidigt. Investerare bör åtminstone först få utarbeta mer preciserade förslag. Kommunerna bör invänta eventuella erbjudanden som investerarna kan tänkas komma med. Det kan till exempel handla om andel av vinsten.

Annons

Annons

Innan de havsbaserade vindkraftsparkerna kan bli verklighet måste de redovisas i detalj och godkännas av myndigheter och andra berörda parter. Vid granskningarna studeras bland annat vindkraftsparkernas förväntade produktion, miljöpåverkan som buller och flyttfågelsträck samt lämplig elanslutning till land.

Det råder inget tvivel om att elproduktionen i södra Sverige behöver utökas. Det innebär i sin tur att ingrepp i miljön måste få ske.

Havsbaserad vindkraft är nödvändig för att södra Sverige ska kunna försörjas med elkraft.

SKRIBENTERNA

Thomas Davy har tidigare arbetat på Sydkraft och är f d civilingenjör med inriktning på elteknik och miljö. Han var tidigare också Vattenfalls miljöansvarige för byggnationen av vindkraftparken Lillgrund utanför Malmö och Vellinge.

Börge Knutsson har tidigare arbetat på Sydkraft och är f d civilingenjör med inriktning på byggteknik och samhällsplanering och -byggande.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy