Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLandskrona

Aktuella frågor
”Moderaternas ensidiga fokus på HH-förbindelsen bör ersättas.”

Det är förhastat att redan nu peka ut nästa fasta förbindelse över Öresund, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Europaspåret kan hantera långa och tunga tåg för gods såväl som tåg för persontrafik, skriver Torkild Strandberg.

Annons

När företrädare för Moderaterna i Skåne och Halland propagerar för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör missar de att det finns ett alternativ som är betydligt mer gynnsamt ur flera perspektiv – Europaspåret – och att regeringarna i Sverige och Danmark inte kan fatta beslut innan det har utretts (Aktuella frågor 21/10).

Moderaternas ensidiga fokus på HH-förbindelsen bör ersättas av en öppen och faktabaserad debatt om en ny Öresundsförbindelse där alla möjligheter och lösningar prövas.

Europaspåret utgörs av en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för både gods- och persontåg och för bilar.

Annons

HH-förbindelsen, Europaspåret och en metro mellan Malmö och Köpenhamn bör utredas på lika villkor av både svenska och danska myndigheter innan beslut fattas.

Annons

Ökad integration i Öresundsregionen är nödvändig både för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att skapa förutsättningar för att få fler i arbete. Därtill förpliktigar klimatutmaningen.

En ny fast förbindelse över Öresund måste kunna hantera en ökad godsmängd på ett klimatmässigt och effektivt sätt. Det betyder att kapacitet för gods på järnväg måste öka. Varken Sverige eller Danmark är betjänta av lösningar som ger ökad lastbilstrafik som i sin tur både ökar utsläppen och ger ökad trängsel och köer på vägarna. Europaspåret är väl lämpat för godstrafik på järnväg, medan HH-förbindelsen saknar den möjligheten.

Fler människor måste kunna ställa sin bil och åka tåg. Förkortade restider är avgörande för att det ska kunna ske. Europaspåret medför just det för den som vill resa från Skåne och Halland till Köpenhamn. Kristianstad och Halmstad får till exempel drygt en timmes restid till Köpenhamns huvudbangård, från Helsingborgs C ta det 25 minuter. HH-förbindelsen är i det avseendet i huvudsak ett lokalt utvecklingsprojekt för Helsingborg med omnejd. Även om det finns stora vinster när det gäller Helsingborgs stadsutveckling ger HH-förbindelsen inte kortare restid och har därmed få fördelar för resten av Skåne och för Sveriges transportsystem som helhet.

En ny förbindelse över Öresund behöver bidra till att det är möjligt att arbeta inom en större region än idag och till att fler människor kan få jobb. Med kortare restider och utökade tågförbindelser kan fler pendla till både arbete och utbildning i en växande storstadsregion.

Annons

Annons

HH-förbindelsen handlar om att förlänga järnvägssträckan på den danska sidan av Öresund, Kystbanen, som går från Köpenhamn till Helsingör, så att den slutar i Helsingborg, men eftersom det inte går att köra fler tåg på Kystbanen medför projektet inte några tidsvinster. Inte heller kommer några fjärrtåg, som till exempel ska till Stockholm eller Hamburg, kunna använda Kystbanen.

Europaspåret kan hantera långa och tunga tåg för gods såväl som tåg för persontrafik. Det är också anledningen till att SJ och Green Cargo utryckt en önskan om att Trafikverket och dess danska motsvarighet ska utreda Europaspåret.

Utan ny kapacitet som går att använda till gods- och fjärrtåg kan inte järnvägssystemet utvecklas och dra nytta av Fehmarn Bält-förbindelsen, den tunnel för bil och järnväg mellan Danmark och Tyskland som invigs 2029. Det gör att Sverige riskerar att gå miste om snabbare förbindelser till Hamburg och Berlin. Med Europaspåret tar restiden Halmstad-Hamburg cirka 3,5 timmar. Europaspåret har dessutom en liknande finansiering som Fehmarn Bält-förbindelsen med EU-stöd och avgifter från framtida trafik och kan byggas med samma typ av tunnelelement.

Att som Moderaterna i Skåne och Halland redan nu peka ut en förbindelse, HH, som enda alternativ för en ny förbindelse över Öresund, är förhastat.

SKRIBENTEN

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy