Annons

Annons

Annons

opinionSkånes elförsörjning

Aktuella frågor
”Fastna inte i en debatt om kärnkraft, se utmaningarna.”

Den som vill öka elproduktionen i södra Sverige behöver utgå från två frågor. Vad är billigt att göra och vad kan ske snabbt? Det skriver Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centerpartiet har varit med i och tagit ansvar i alla energiöverenskommelser i modern tid, påpekar Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen.

Annons

Mats Persson och Louise Eklund, Liberalerna, verkar vilja få allt som gäller hur elkrisen i Skåne ska lösas till att handla om kärnkraft (Aktuella frågor 2/11).

De höga elpriserna i Skåne beror först och främst på att höga priser på fossil gas i övriga Europa pressar upp priset även här, eftersom vi är sammankopplade.

I andra hand beror prisökningen på att det inte finns tillräcklig kapacitet för att föra över el från norra delen av Sverige till södra. I norr finns gott om el som reas ut till låga priser, men den kommer inte fram till södra delen av landet. På sikt kommer dessutom norra Sverige att använda allt mer el till de stora industrietableringar som sker där.

Annons

Annons

Liberalerna och andra partier målar upp en falsk verklighetsbild av att det är politiker som har stängt Ringhals 1 och 2. Sanningen är att det är Vattenfall som har fattat de besluten.

Att påstå att lösningen på de höga elpriserna i Skåne finns i kärnkraft är att döma invånarna till höga priser för lång tid framöver.

Ny kärnkraft kostar mer än de snittpriser för el som förekommit i Skåne de senaste månaderna. Utan massiva skattesubventioner eller lagändringar som pressar upp elpriset ytterligare är kärnkraft inte lönsamt. Det räcker att titta på Finland där landets riksdag beslutade om nya kärnkraftverk vid millennieskiftet, men fortfarande är de inte i drift. Dessutom blir kostnaderna för de nya kärnkraftverken betydligt högre än vad som sades från början. Samma visa är det i andra europeiska länder som Storbritannien och Frankrike. Det är också, sedan mer än ett decennium, tillåtet att bygga ny kärnkraft i Sverige vid exempelvis Ringhals men ingen gör det. Det är för dyrt.

Den som vill öka elproduktionen i södra Sverige behöver utgå från två frågor. Vad är billigt att göra och vad kan ske snabbt? Kärnkraft är inte svar på någon av de frågorna. Centerpartiet fokuserar på det som effektivt kan sänka skåningarnas elkostnader och göra skillnad på kort tid. Snabbast är energieffektivisering. Det gröna avdrag för privatpersoner som sätter upp solceller, som Centerpartiet har drivit igenom, har gjort succé. Att vidga avdraget till investeringar i energieffektivisering och smarta hem-lösningar skulle sänka kostnaden människor behöver betala för att få el till sina bostäder. Centerpartiet vill också se generösare avskrivningsregler för företag som energieffektiviserar. Det sänker kostnaderna och ger mer el över till andra. En tydlig win-win där förslagen kan röstas igenom i riksdagen redan i höst och få effekt till vintern. Våra vänner i Liberalerna är välkomna att rösta för våra förslag.

Annons

Annons

Nästan lika snabbt och kanske än mer effektivt är att avskaffa solskatten, det största hindret för utökad utbyggnad av solel i Sverige. Idag beskattas den som producerar solenergi över en viss nivå, även om det är för egen användning. Det gör att många företag låter bli att bygga solceller på hela sin takyta. För att det inte är lönsamt. Med många soltimmar är just södra Sverige särskilt lämpat för mer solel och även på vintern ger varje extra kilowattimme stor betydelse för elpriset.

På sikt behövs betydande tillgång till mer el i Sverige. Det finns mängder av ansökningar om att få bygga havsbaserad vindkraft och investeringsviljan är i detta fall stor. När moderater och liberaler avfärdar det, utan egna förslag annat än kärnkraft, dömer det skåningarna till höga elpriser för lång tid framöver.

Istället för att fastna i en debatt om kärnkraft vore det välkommet om fler partier kunde se utmaningarna och vara beredda att sätta sig ned och komma överens om de lösningar som står till buds. Elnätet behöver byggas ut snabbare, effektiviseringar behöver komma på plats och regelverken rensas för att ny produktion ska kunna byggas.

Liberalerna har satt politisk retorik före rejäl förändring och ställt sig utanför energiöverenskommelser gång på gång. Det är enkelt att stå utanför och klaga utan att komma med konkreta förslag.

Centerpartiet har varit med i och tagit ansvar i alla energiöverenskommelser i modern tid.

Annons

Centerpartiet har levererat konkreta förslag som gör skillnad i verkligenheten. Det kommer vi fortsätta med, frågan är om andra partier är beredda att göra samma sak.

SKRIBENTERNA

Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot för Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan