Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Vi bjuder in till samtal för att bevara åkermarken.”

Som politiker i nordvästra Skåne har vi ansvar för kommande generationers möjlighet att leva och verka i regionen, skriver företrädare för Miljöpartiet och Centerpartiet i Helsingborg och Ängelholm.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi välkomnar att Socialdemokraterna i Ängelholm verkar rösta nej till exploateringen i Norra Varalöv, skriver artikelförfattarna.

Bild: Annsofie Wieland

Annons

Företrädare för Socialdemokraterna i nordvästra Skåne påpekar att de vill exploatera åkermark med ”så liten klimatpåverkan som möjligt” (Aktuella frågor 29/10). Vi som företräder Miljöpartiet och Centerpartiet i två kommuner med aktuella och stora exploateringar på åkermark ifrågasätter kraftigt deras resonemang.

Våra partier är inte överens i alla frågor, men när det handlar om den oskäliga och skrämmande utvecklingen där stora delar av åkermarken i våra kommuner bebyggs är vi överens: Nu är det dags att sätta stopp.

I Helsingborg handlar det dels om ett område kring Väla på 75 hektar, dels om norra Ekeberga på 90 hektar. I Ängelholm gäller det 49 hektar i Norra Varalöv.

Annons

Annons

Vi välkomnar att Socialdemokraterna anser att jordbruksmarken behövs för att säkra att Sverige ska ha en godtagbar grad av självförsörjning när det gäller mat. Nordvästra Skåne har stora områden med högklassig jordbruksmark. Att som de socialdemokratiska företrädarna hävda att det går att både bevara och bygga på marken är inte möjligt. Den åkermark som nu riskerar att exploateras och bebyggas är omfattande.

Vi vill bevara åkermarken och vår ståndpunkt har stöd i lagen. Enligt miljöbalken 3 kap 4§ är ”jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Verksamheter som till exempel logistiklador med få arbetstillfällen är inte väsentliga samhällsintressen. Jordbruksmarken behövs för en stor del av den mat som vi alla äter och därför är inte åkermark heller ett samhällsintresse bland andra, utan en livsnödvändighet.

Jordbruksmarken bidrar också med ett stort antal arbetstillfällen, både direkt på åkrarna men också när det gäller livsmedelskedjan, i resan från jord till bord. Vete, sockerbetor och korn från fälten ger bland annat bröd, socker och öl.

Socialdemokraterna påpekar att industrier historiskt sett inte har varit yteffektiva. De har tagit mycket mark i anspråk. Och så är det. Det är varken hållbart eller människovänligt att ställa krav på förtätning när det gäller byggande av bostäder, men inte när det gäller industrier. Dagens industriområden behöver förtätas och alternativa placeringar användas.

Annons

Annons

Politik handlar inte om att vara allt och alla till lags - politik handlar om att välja. Socialdemokraterna kan inte både bevara en livskraftig jordbruksmark som säkrar framtida livsmedelsförsörjning och arbeta för att jordbruksmark förstörs.

Som politiker i nordvästra Skåne har vi ansvar för kommande generationers möjlighet att leva och verka i regionen.

Socialdemokraterna understryker att ”det inte går att fortsätta i samma hjulspår” och att det inte går att ”fortsätta bebygga jordbruksmark på samma sätt som tidigare”. Vi håller med. Därför välkomnar vi att Socialdemokraterna i Ängelholm verkar rösta nej till den aktuella exploateringen i Norra Varalöv och hoppas att deras partikamrater i Helsingborg följer efter.

Vi är en del av den politiska mitten som erbjuder ett alternativ: stoppa utbyggnadsplanerna nu och diskutera med oss för att säkerställa en offensiv och hållbar plan för åkermarken i Helsingborg och Ängelholm. Vi bjuder in till samtal för att bevara åkermarken.

SKRIBENTERNA

Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg

Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborg

Karl-Otto Rosenqvist (MP), gruppledare i Ängelholm

Liss Böcker (C), kommunalråd i Ängelholm

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy