Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Lagen måste kräva att kommunerna utvärderar brottsförebyggande åtgärder.”

Risken är stor att mycket kraft, tid och pengar läggs på insatser som har osäker effekt på brottslighet och trygghet, skriver representanter för stiftelsen nattvandring.nu.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Våra idag 440 lokala nattvandrargrupper genomför drygt 25 000 vandringar per år med hjälp av cirka 60 000 engagerade vuxna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Britt-Mari Olsson

Annons

Den nya lag om kommunernas brottsförebyggande ansvar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 riskerar att bli ett slag i luften. För att kunna veta om kommunernas arbete gör en verklig skillnad måste effekterna utvärderas.

Många som blivit utsatta för brott lever med rädsla och oro lång tid efter brottstillfället. Även bland dem som inte själva utsatts är oron stor – nästan hälften av alla människor i Sverige oroar sig över brottsligheten i samhället, enligt Nationella trygghetsundersökningen.

Brottsligheten har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt en studie av HUI Research uppgår näringslivets totala kostnad för brottsligheten troligtvis till mer än 100 miljarder kronor per år. En annan studie av nationalekonomen Ingvar Nilsson visar att den långsiktiga kostnaden för en enskild våldshändelse kan ligga på upp till 75 miljoner kronor.

Annons

Annons

Många har förespråkat krafttag mot brottsligheten. Fokus ligger då ofta på straff och andra åtgärder efter att brottet har begåtts. Förebyggande insatser har kommit i skymundan. Om samhället fokuserar på insatser innan brott har begåtts skulle både trauma för brottsoffer och statliga utgifter för att utreda och döma ytterligare gärningspersoner kunna undvikas.

Stiftelsen nattvandring.nu bidrar till att skapa trygghet i samhället. Våra idag 440 lokala nattvandrargrupper genomför drygt 25 000 vandringar per år med hjälp av cirka 60 000 engagerade vuxna. Vi vet att ett effektivt trygghetsskapande arbete kan göra stor skillnad.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har pekat på brister i det brottsförebyggande arbetet, särskilt på lokal nivå. Brå konstaterar även att alltför många insatser inte utvärderas. Det går alltså inte att säga om arbetet ger effekt. Därför välkomnade nattvandring.nu att regeringen för två år sedan tillsatte en utredning av kommunernas brottsförebyggande ansvar. Utredningen har nu presenterat sitt förslag, och tyvärr kan vi konstatera att vad som skulle kunna bli ett viktigt steg för att minska brottsligheten riskerar att bli ett slag i luften.

Förslaget innebär att kommunerna ska ansvara för att kartlägga brottsligheten, ta fram en åtgärdsplan samt samordna det brottsförebyggande arbetet mellan olika aktörer. Det ska fastställas i en ny lag som heter lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Annons

Så långt är allting bra. Men när det kommer till de förslag som utredningen ger kring hur kommuner ska arbeta brottsförebyggande finns det en brist. Trots att utredningen lägger stor vikt vid att det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas effektivt, ställs inga krav på att kommunerna ska utvärdera effekterna av insatserna.

Annons

Utan utvärdering är det svårt att dra några slutsatser om hur kommunerna lyckas med sitt brottsförebyggande arbete. Kommunerna kan då inte heller fatta välgrundade beslut om vilka insatser som bör förlängas eller avslutas. Risken blir stor att mycket kraft, tid och pengar läggs på insatser som har osäker effekt på brottslighet och trygghet.

Den nya lagen måste kräva att kommunerna utvärderar brottsförebyggande åtgärder. Utvärderingen bör ligga till grund för en ny åtgärdsplan. Syftet är att säkerställa att investerade resurser minskar brottsligheten.

Den 2 november löpte remisstiden på utredningen ut. Nu ska frågan beredas av regeringen innan en proposition lämnas till riksdagen. Det finns alltså fortfarande möjlighet att justera lagförslaget.

SKRIBENTERNA

Jan Karlsen, ordförande för stiftelsen nattvandring.nu.

Christina Wahlström, ansvarig för forskning och partnerskap på Skandias stiftelse Idéer för livet och styrelseledamot i nattvandring.nu.

Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB och styrelseledamot i nattvandring.nu.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy