Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Region Skåne, som redan leds av Moderaterna, kan gå före i kampen mot narkotika.”

Behandlingsprogram bör inledas redan när personer sitter häktade, skriver fyra företrädare för Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Grunden för Moderaternas narkotikapolitik är att minska tillgången till narkotika. De kriminella gängen måste knäckas för att få bort narkotikahandeln, skriver artikelförfattarna.

Annons

Sverige har den högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa. Nu måste mer göras för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Nu måste mer göras för att rädda liv.

En majoritet i riksdagen har uppmanat regeringen att presentera effektivare åtgärder som stärker arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Riksdagen efterlyser bland annat ett nationellt kompetenscentrum för att stärka det förebyggande arbetet liksom kartläggning och uppföljning av beroendevården. Allt för att skapa en tillgänglig och jämlik vård i landet.

Grunden för Moderaternas narkotikapolitik är att minska tillgången till narkotika. De kriminella gängen måste knäckas för att få bort narkotikahandeln. Moderaterna har därför föreslagit en rad reformer som fler poliser, dubblade straff för gängkriminella och bättre möjligheter att avlyssna de kriminella gängen. Vi vill också lyfta tre andra viktiga områden:

Annons

Annons

• För att kunna följa socialtjänstlagens intention med uppsökande och förebyggande verksamhet måste ett särskilt fokus finnas på att identifiera barn och ungdomar i riskzon för missbruk. De som arbetar med det behöver väl genomarbetade metoder. Insatser enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet, men det finns stora variationer i hur familjer söker stöd när vardagen inte fungerar. Regeringen bör ge ett brett forskningsuppdrag för evidensbaserade insatser i delar av samhället där benägenheten att söka hjälp är lägre.

• Häktningstiden är en tid där många är mottagliga för insatser som kan hjälpa dem bort från missbruk och kriminalitet. Ungefär vart fjärde fängelsestraff sker utifrån narkotikabrott eller smuggling. Kriminalvården uppger även att en majoritet av dess klienter har missbruksproblem, samt att överlappningen med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser är stor. För att förebygga återfall i kriminalitet är behandling avgörande.

Behandlingsprogram bör inledas redan när personer sitter häktade. För att förebygga fortsatt missbruk mellan häktestid, dom och straffpåföljd och även efter avtjänat straff, är det viktigt att vårdkedjan är sammanhållen under hela denna period. Glappen i missbruksbehandling mellan Kriminalvården, kommunerna och regional psykiatri måste överbryggas. Fler med missbruksproblem måste kunna få kontraktsvård: möjlighet att genomgå behandling istället för att dömas till fängelse.

Annons

• Kriminalvården bör utveckla sina vårdprogram för personer med missbruk och beroende. De med opioidberoende bör i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer erbjudas läkemedelsassisterad behandling (LARO). Det är en vårdform som är särskilt utvecklad i Skåne. Vi hoppas att fler regioner följer efter. Att förbättra tillgången till LARO är viktigt ur ett medicinskt perspektiv men också brottsförebyggande. Personer med ett obehandlat opioidberoende löper hög risk att återfalla i brott.

Annons

Vi vill att regeringen, i samarbete med Kriminalvården och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ser över hur samverkan mellan Kriminalvården och beroendevården kan utvecklas. Det behöver säkerställas att kriminalvårdsklienter får tillgång till vård och behandling utifrån behov och enligt nationella riktlinjer.

Kriminalvården bör få i uppdrag att på egen hand bedriva beroendevård och klientens hemregion bör överta ansvaret för behandlingen när hon eller han lämnar Kriminalvården.

Missbruk, beroende och kriminalitet berör alla kommuner och regioner i Sverige. Region Skåne, som redan leds av Moderaterna, kan gå före i kampen mot narkotika. Med ett Sverige lett av Moderaterna kan vi få ner dödligheten, stötta drabbade familjer samt knäcka de kriminella gäng som lever på narkotikahandeln

SKRIBENTERNA

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot i socialutskottet

Anna Mannfalk (M), regionråd i Skåne

Lynn Thulin (M), ordförande för Tyringemoderaterna

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy