Annons

Annons

Annons

Portad från sjukhusvård

Efter skandalen i Skåne: Ivo ska granska fler äldreboenden

När pandemin kom tog läkare i hela Skåne felaktiga beslut, som hindrade äldre från att få sjukhusvård. Nu startar Ivo en stor granskning av den medicinska vården på äldreboenden i hela Sverige.

Text: 

– Vi gör något på bredd nu och väldigt omfattande, eftersom vi vet att det finns brister i svensk äldrevård och omsorg, säger Peder Carlsson på Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo kommer att begära ut och granska journalerna för tusentals äldre människor – en tredjedel av alla personer som bor på äldreboende i Sverige. Bland annat ska myndigheten undersöka om äldre i resten av landet felaktigt har portats från sjukhusvård. Det man kollar är om samordnade individuella planer (Sipar) och beslut om behandlingsbegränsningar görs på rätt sätt.

– Det är ju ett livsavgörande beslut när det handlar om brytsamtal och vård i livets slutskede. Det är viktiga beslut för oss medborgare. Så det måste fungera, säger avdelningschefen Peder Carlsson.

Annons

Ingrid Andersson, 84 år, och många andra på hennes äldreboende Lyckliga gatan i Kävlinge stämplades i hemlighet med att de inte skulle få sjukhusvård om de blir dåliga. Nu ska Ivo granska om liknande fel har gjorts på andra håll i landet. Här är Ingrid med dottern Ulrika Mundt-Petersen och barnbarnen Walter Mundt-Petersen och Peggy Löfgren.

Bild: Lars Brundin

Annons

HD och Sydsvenskan har tidigare avslöjat att läkare i Skåne tog beslut på löpande band om att äldre människor inte skulle få vård på sjukhus när pandemin började. I många fall togs besluten i hemlighet, utan att prata med patienterna eller deras anhöriga. Tidningen kunde också bevisa att skånska vårdcentraler tog hundratusentals kronor i betalning för möten med patienter och anhöriga som aldrig ägt rum.

Region Skånes egen utredning visar att alla de 19 vårdcentraler som granskats gjorde så allvarliga fel att de måste betala tillbaka pengar till Region Skåne. Vissa krävs också på miljonskadestånd.

Region Skåne har bara undersökt vad som hände under några dagar våren 2020 på en liten del av Skånes 160 vårdcentraler. Redan där har regionens utredare hittat över 500 patienter, där läkarna gjorde fel när de tog beslut om behandlingsbegränsningar. I de fallen har läkarna fått göra en ny Sip på rätt sätt och tagit nya beslut.

– Det är väldigt väldigt bra att man har gjort om dem och identifierat det här behovet. Så att patienterna får den vård och behandling man behöver, säger Peder Carlsson på Ivo.

Frågan är om äldre människor i resten av landet har utsatts för liknande misstag som i Skåne.

– Vi vet att bristerna finns i hela landet. Därför är vi skyldiga att agera och därför tar vi in ett betydande material, säger Peder Carlsson.

Peder Carlsson är chef för avdelning mitt på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Bild: Sofia Runarsdotter

Annons

Annons

Förra året gjorde Ivo flera stora granskningar av äldreomsorgen, som pekar på allvarliga brister i vården av de gamla under pandemin.

Den nya granskningen omfattar större delen av alla äldreboenden i Sverige. Fokus ligger på att undersöka att alla patienter får god vård – inte bara de som har drabbats av covid. Ivo ska också kontrollera att Sveriges äldreboenden rättar till de stora brister som myndigheten tidigare har påpekat.

HD och Sydsvenskan har frågat alla regioner i landet om de har undersökt om läkare och vårdcentraler har tagit felaktiga beslut om behandlingsbegränsningar under pandemin. Enkäten visar att flera regioner har hittat sådana fel. Men de flesta regioner har bara granskat vad som hände med de patienter på äldreboenden som blev sjuka med covid.

När pandemin kom gick exempelvis Region Västra Götaland ut med en uppmaning till alla vårdgivare att uppdatera vårdplanerna för alla äldre som bor på särskilt boende. Syftet var att förbereda för ett krisläge där vården måste "sortera och prioritera mellan allvarligt sjuka patienter pga. att resurserna inte räcker till".

Men Västra Götaland har inte granskat om de vårdplanerna gjordes på rätt sätt. Precis som Ivo har regionen hittills bara tittat på ett stickprov av de patienter som dog med covid. Och så har de flesta regioner gjort.

I mars 2020 gick Region Jämtland Härjedalen ut med direktiv att personer som misstänktes ha covid inte skulle åka till sjukhus utan ”så gott som alltid, stanna kvar i sitt boende”. Den formuleringen mjukades upp drygt en månad senare. ”Utifrån den kunskap vi numera har så är det lätt att säga att vi var för hårda”, skriver Kristina Seling, läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland Härjedalen.

Annons

Annons

Under det första halvåret av pandemin dog 51 personer med covid på äldreboenden i Jämtland och Härjedalen. Hos var fjärde person saknas journalanteckningar som visar att läkaren pratade med patienten eller de anhöriga om de ville få vård på sjukhus.

Fakta

Ivos nya granskning

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kommer att granska större delen av de 1 700 äldreboenden som finns i Sverige. Fokus ligger på att undersöka om alla som bor där får god medicinsk vård.
Ivo ska titta på planeringen och styrningen av Sveriges äldreboenden. De ska också begära in journalerna för en tredjedel av alla människor som bor på äldreboende för att kontrollera att de får individuella medicinska bedömningar och att läkemedel hanteras på ett bra sätt. Ivo ska också granska om de gamla har vårdplaner (Sip) och att vården följer reglerna när det gäller brytpunktssamtal och vård i livets slutskede.
Myndigheten börjar med att granska de kommunala journalerna om vård och omsorg. Förutom granskning av journaler ska myndigheten genomföra enkäter, samtal och inspektioner. Tillsynen ska göras under 2022.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan